Αναγγελία ζημιάς ΕΛΓΑ για χαλάζι της 3ης Απριλίου 2023 στις Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αποστόλων

315

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναγγελία ζημιάς  για ΧΑΛΑΖΙ της 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2023, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες κηπευτικών (κρεμμύδια-πατάτες κ.λ.π) στις Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αποστόλων αντίστοιχα της Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας.    

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  του  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν,  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές Ε.Λ.Γ.Α.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την:

Τρίτη 18  Απριλίου 2023  στο Δημαρχείο Νεάπολης.

     Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ θα βρίσκεται στις:

  • 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ)
  • 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (Μ. ΠΕΜΠΤΗ) ΚΑΙ
  • 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ) στη Νεάπολη για την παραλαβή των δηλώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και την ημερομηνία λήξης της αναγγελίας το σύστημα -κλειδώνει-. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά να τηρείτε τις προθεσμίες.

  • Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
  1. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε τμήμα που δηλώνεται.
  2. Με την Κ.Υ.Α. 80/14270/31-1-2014 τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ : 2,00 € ανά ΣΤΡΕΜΜΑ.

 Ο Ανταποκριτής  ΕΛΓΑ

Βασιλείου Π. Γεώργιος

Δείτε την ανακοίνωση.