Αναγγελία ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ

1243

Από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ανακοινώνεται ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. από τη Δημοτική Ενότητα Μολάων αναγγελία ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ της 17ης Ιουλίου 2017, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των υπαίθριων κηπευτικών, εσπεριδοειδών, κλπ. στα όρια της Τ.Κ. Πακίων (περιοχή “Καρούνη“).

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2017,
Β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και
Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ