Αναγγελία ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ

1664

Από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ανακοινώνεται ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. αναγγελία ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ της 16ης Νοεμβρίου 2017, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων, υπαίθριων κηπευτικών, εσπεριδοειδών, κλπ. στις περιοχές “ΓΚΑΓΚΑΝΙΑ” της Δ.Κ. Μολάων και “ΚΟΚΚΙΝΙΑ” της Τ.Κ. Πακίων.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2017,
Β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και
Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ