Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε. Βοιών, Ζάρακα & Μονεμβασίας μέσω του Πράσινου Ταμείου

665

Ο Δήμος Μονεμβασίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους δημότες του, ότι με την αριθ. 198.1.1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 7035/2019 πρόσκλησης η Ανακαίνιση – διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Βοιών και Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου μας.

Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας είναι 20% επί των προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτήθηκαν:
1. Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών συνολικού προϋπολογισμού 63.358,91 € με δύο υποέργα:

  • Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών Π/Υ 30.221,84 €.
  • Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών Π/Υ 33.137,07 €.

2. Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα συνολικού προϋπολογισμού 178.499,36 € με δύο υποέργα:

  • Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Σχολείου Αγγελώνας Δ.Ε Μονεμβασίας Π/Υ 98.500,00 €.
  • Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα Π/Υ 79.999,36 €.

Τα έργα αφορούν σε επισκευές και διαμορφώσεις των πρώην Δημοτικών Σχολείων Κάτω Καστανιάς και Βελανιδίων στη Δ.Ε. Βοιών και πρώην Δημοτικών Σχολείων Αγγελώνας και Χάρακα στη Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ