Ανακαίνιση και διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων στις Κοινότητες Αγγελώνας, Βελανιδίων, Χάρακα

356

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την ανακαίνιση και τη διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων στις Κοινότητες Αγγελώνας, Χάρακα και Βελανιδίων, αντίστοιχα του Δήμου μας, τα οποία αποτελούσαν πάγιο αίτημα των κατοίκων τους εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες  ανακαίνισης και διαμόρφωσης στα κτίρια:

1) Του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας στη Δ.Ε. Μονεμβασίας προϋπολογισμού  98.500,00 €.

2) Του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χάρακα στη Δ.Ε. Ζάρακα  προϋπολογισμού 79.999,36 €.

3) Του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων στη Δ.Ε. Βοιών προϋπολογισμού 30.221,84 €.   

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, θα παραδοθούν στους κατοίκους των Κοινοτήτων, καλαίσθητοι χώροι για κοινωφελή χρήση οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των κατοίκων, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας του οικισμών και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη αυτών.

Δείτε το δελτίο τύπου.