Ανακοίνωση για δικαιολογητικά που ζητούνται από τη ΔΕΗ για ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις

1854

Από το Α.Τ.Τ.Ο.Α. του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνεται ότι για την χορήγηση από το Δήμο βεβαίωσης περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης ύδατος, προς αποφυγήν άσκοπης ταλαιπωρίας σας καθώς και της υπηρεσίας, παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Δήμο για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης:

1) την επιστολή της ΔΕΗ ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ της υδροληψίας.

2) Συνοπτική Τεχνική Έκθεση ή Εισήγηση που σας έχει κοινοποιηθεί από το Δήμο κατά τον έλεγχο του φακέλου σας.

3) Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. του αιτούντα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος.

Ενημερώνουμε ότι για λόγους διεκπεραίωσης των λοιπών πολλών αντικειμένων του τμήματος, για την έδρα του Δήμου η προσέλευση και η εξυπηρέτηση για έκδοση βεβαίωσης προς τη ΔΕΗ θα γίνεται μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Διαθέσιμα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ