Ανακοίνωση για πληρωμή τελών βοσκής ετών 2016 & 2017

682

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημόσιων βοσκοτόπων στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας να προσέλθουν στο γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου (Δημαρχείο – Μολάοι) προκειμένου να υπογράψουν και να παραλάβουν τα έντυπα κατανομής βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017 μέχρι και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017.
• (εκτός της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου όπου το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για υπηρεσιακούς λόγους)

Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμο της μίσθωσης των βοσκότοπων σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Λακωνίας και να αποστείλουν στην Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Λακωνίας το αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ