Ανακοίνωση για προσλήψεις προσωπικού από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

1223

Η  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.),

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας Σπήλαιο Καστανέας

(Δήμος  Μονεμβασίας)

Περιφερειακή Ενότητα  Λακωνίας

ΔΕ

Συνοδός Επισκεπτών

 

8 μήνες 1
102 Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης και  Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου Βοιών

(Δήμος  Μονεμβασίας)

Περιφερειακή Ενότητα  Λακωνίας  

*ΔΕ

Συνοδός Επισκεπτών

 

8 μήνες  

 

 

 

1

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2021 ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ  25-10-2021

Ανακοίνωση