Ανακοίνωση για πρόσληψη ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Ν.Π.

1694

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ως εξής:

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (1 άτομο)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2022)

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1 άτομο)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2022)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (gantonopoulou@monemvasia.gr ή np@monemvasia.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Δημοτικό κατάστημα Μολάων, Εθνική Οδός Σπάρτης – Μονεμβασίας, Τ.Κ. 23052, Μολάοι Λακωνίας, υπόψιν κου Κρητικού Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2732360586, 2732360533, 023).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 3 έως 13 Δεκεμβρίου.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2021.