Ανακοίνωση για πρόσληψη Συνοδού Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου – Γεωπάρκου

2365

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασίας, και συγκεκριμένα με ειδικότητα Συνοδού Επισκεπτών, προκειμένου να απασχοληθεί ως συνοδός επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης και Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου Βοιών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 26-01-2018* είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη- Λακωνίας, υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

*σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 1/2018 της ΚΕΠΠΔΕΜ για συνοδό Ναυτικού Μουσείου – Γεωπάρκου, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν μέχρι και 26/01/2018 ημέρα Παρασκευή και όχι μέχρι την 29η/1/2018 που εσφαλμένα είχαμε ενημερώσει μέσω του δημοτικού ιστότοπου, αφού η τελευταία δημοσίευση  έγινε στις 16/01/2018 .