Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγήτριας αγγλικών από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

814

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών της με αντικείμενο τη Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με Καθηγήτρια Αγγλικών για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/11/2017 έως και 27/11/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης.