Ανακοίνωση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού για το μήνα Ιούλιο

563

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προσλάβει μέχρι και δέκα (10) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό (έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο) το μήνα Ιούλιο στη Δ.Ε. Μονεμβασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ