Ανακοίνωση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού για το μήνα Αύγουστο

1836

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προσλάβει μέχρι και δέκα (10) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό (έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο) το μήνα Αύγουστο στη Δ.Ε. Μονεμβασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι και την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ