Ανακοίνωση πρόσληψης καθαρίστριας για το Νηπιαγωγείο Νεάπολης

535

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Νεάπολης) λόγω Κορωναιού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στους Μολάους έως τις 3/6/2020.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ