Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικού από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

1107

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών της με αντικείμενο τη Μουσική Αγωγή προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με Καθηγητή Μουσικής Αγωγής για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07-2017.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-11-2016 έως και 21-11-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ