Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. από το Νομικό Πρόσωπο.

512

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι ειδικότητες απασχόλησης που αφορά η πρόσληψη είναι:

  • ΠΕ Νηπιαγωγών,
  • ΔΕ βοηθών Βρεφονηπιοκόμων &
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/05/2023 έως και 12/05/2023

Περισσότερη πληροφόρηση στη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση περί κωλύματος

Υπεύθυνη δήλωση περί απασχόλησης