Ανακοίνωση πρόσληψης παγιδοθετών & εργατών αποθήκης για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020

420

Η Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 και ειδικότερα την πρόσληψη έξι (6) παγιδοθετών και δύο (2) εργατών γραφείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά της ανακοίνωσης μέχρι την 4η Μαΐου 2020.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.