Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

558

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών των δομών της, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για διάστημα δέκα (10) μηνών και συγκεκριμένα:

Για το ΚΔΑΠ Μολάων δύο άτομα ειδικότητας με αντικείμενο τη Διδασκαλία Αγιογραφίας – Ζωγραφικής και Αγγλικής Γλώσσας.

Για το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δύο άτομα ειδικότητας Εργοθεραπευτή/τρια και Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 13/09/2018 έως και 24/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης.