Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

416
kdap_molaon

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών των δομών της, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για διάστημα έως 31-07-2024 και συγκεκριμένα:

Στην Δομή του ΚΔΑΠ –ΑΜΕΑ στα Βιγκλάφια Αγ.Γεωργίου Βοιών Λακωνίας
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τρία [3] άτομα ειδικότητας:
1. Εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας
2. Μουσικό
3. Βοηθό Νοσηλευτή

Στην Δομή του ΚΔΑΠ –Μολάων Λακωνίας ,
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν δύο [2] άτομα ειδικότητας:
1. Αγιογράφο- ζωγράφο και
2. Κοινωνιολόγο

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης.