Ανακοίνωση πρόσληψης 17 Εργατών Πυρασφάλειας και 2 Οδηγών Κατηγορίας Γ

659

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη  δέκα εννέα (19) ατόμων ήτοι δέκα επτά (17) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Κατηγορίας Γ΄ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου για τις ανάγκες πυρασφάλειας έτους 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση , από την Τρίτη 25/5/2021 έως και την Δευτέρα 31/5/2021.

Ακολουθεί η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  καθώς επίσης και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων.

Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση πρόσληψης

Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης

Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλύματος διορισμού

Υπεύθυνη Δήλωση προσόντων διορισμού