Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Λακωνίας για τη δακοκτονία έτους 2019

560

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνεται πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διενέργεια του Α΄ κύματος δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020.

Για την επιτυχή διενέργεια του προγράμματος απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγωγών με τη φυσική παρουσία τους  όπως επίσης και η συμμόρφωση με ορισμένους βασικούς κανόνες όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Προκήρυξη του έργου,  από την Νομοθεσία άλλων μέτρων όπως  π.χ. το μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και από τις υποδείξεις των υπεύθυνων Εποπτών και Τομεαρχών.

Από τους μέχρι στιγμής εκτελεσθέντες ψεκασμούς, παρατηρήθηκε το φαινόμενο και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα, της μη ορθής σήμανσης αλλά και γενικότερα της μη σαφούς οριοθέτησης αγροτεμαχίων ενταγμένων στο πρόγραμμα βιολογικής Γεωργίας.

Με αφορμή αυτό, σας υπενθυμίζουμε, ότι τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας (επιδοτούμενου η μη), οφείλουν, στην περίπτωση έλλειψης περίφραξης, να φέρουν ατομική σήμανση στα δένδρα ενώ στην είσοδο του αγροτεμαχίου είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πινακίδας που να φέρει το όνομα του πιστοποιητικού Οργανισμού αλλά και του Παραγωγού.

Επίσης, είναι δυνατόν, αν δεν συντρέχει κάτι από τα παραπάνω, κατά την ημέρα εκτέλεσης του ψεκασμού να παρευρίσκονται οι Βιοκαλλιεργητές στα αγροτεμάχια τους προκειμένου να επιδείξουν στα συνεργεία που εκτελούν τους ψεκασμούς τα όρια αυτών. Η άντληση της πληροφορίας της ακριβούς ημερομηνίας διενέργειας ψεκασμού ανά περιοχή γίνεται από τις αναγγελίες που υποχρεούται να αναρτά ο εκάστοτε εργολάβος από την προηγούμενη ημέρα και προς τούτο παρακαλούμε να ενημερώνεστε.

Τα ίδια ισχύουν και για τους Παραγωγούς που μπορεί να μην είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα βιολογικής Γεωργίας αλλά δεν επιθυμούν για δικούς τους λόγους να εφαρμοσθεί στα ελαιόδενδρα τους το συγκεκριμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας.

Σε περίπτωση που τα αγροτεμάχια ή τα δένδρα δεν εκπληρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις σήμανσης, η Υπηρεσία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, ενώ αν κατά τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται βάση προγράμματος η μη από τους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς διαπιστωθεί η ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι επιβληθείσες κυρώσεις θα είναι βαρύτατες για τους Βιοκαλλιεργητές που δεν συμμορφώνονται.