ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ – ΟΕ – ΕΠΖ

175

Ο Δήμος Μονεμβασίας  ενημερώνει ότι την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες του Δήμου, ήτοι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά την επιλογή του προηγούμενου Προέδρου κου Σπύρου Αβδούλου, να μην είναι υποψήφιος, για τη θέση του Προέδρου προτάθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας η κα Κατερίνα Τσαφατίνου, η οποία εξελέγη με 23  ψήφους σε σύνολο 26 ψηφισάντων.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η κα Βασιλική Ραφαηλίδη, η οποία εξελέγη με 25 ψήφους σε σύνολο 26 ψηφισάντων.

Για τη θέση του Γραμματέα αυτοπροτάθηκε ως μοναδική νόμιμη υποψήφια η κα Θεοδούλη Σπυριδάκου ως επικεφαλής της πρώτης παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας, η οποία εξελέγη με 12 ψήφους σε σύνολο 26 ψηφισάντων.

Ακολούθησε η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατά την οποία εξελέγησαν:

Οικονομική Επιτροπή:

Ως τακτικά μέλη, από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Πιερρής Παπαδάκης και Χαράλαμπος Μαρούσης, ενώ από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Δημήτριος Καλογράνης και Ηλίας Παναρίτης.

Ως αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Ηλίας Καλογερίνης και Παναγιώτης Τραϊφόρος, ενώ από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Άννα Βλάχου και Νεκτάριος Μαστορόπουλος.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ως τακτικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Χρήστος Πετράκης και Μαρία Χαραμή, ενώ από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Βασίλειος Κουλουβάκος και Παναγιώτης Κόκκορης.

Ως αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Πιερρής Παπαδάκης και Παντελεήμων Αρρώνης, ενώ από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Άννα Βλάχου και Δημήτριος Καλογράνης.

Εύχομαι να έχουν καλή και εποικοδομητική θητεία.

Ανακοίνωση