Αναπλάσεις πλατειών Κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Αγγελώνας

1877

 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις των έργων «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 69.947,27 € με ΦΠΑ και «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Αγγελώνας» προϋπολογισμού 68.211,11 € με ΦΠΑ.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων θα ξεκινήσει η εκτέλεση των έργων, τα οποία αποτελούσαν πάγιο αίτημα των κατοίκων της  Μεταμόρφωσης και Αγγελώνας εδώ και πολλά χρόνια.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους,  θα παραδοθούν στους κατοίκους  των  Κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Αγγελώνας του Δήμου μας,  καλαίσθητοι χώροι για κοινωφελή χρήση,  οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της αγροτικής υπαίθρου, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας των οικισμών και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

τοπογραφική απεικόνιση πλατείας Μεταμόρφωσης

 


 

τοπογραφική απεικόνιση πλατείας Αγγελώνας