Αναστολή εκδηλώσεων λόγω τριήμερου εθνικού πένθους

668

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού για την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους, λόγω του τραγικού ναυαγίου που συνέβη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Αποφασίζει

Αναστέλλει όλες τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του εθνικού πένθους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αρχείο απόφασης.