Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

268

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, αναστέλλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας στις 12 και 13 Ιουνίου 2024 από τις 11:30 μέχρι την λήξη της βάρδιας