Αναστολή τοποθέτησης υδρομετρητών στις δημοτικές αρδεύσεις για την τρέχουσα περίοδο

581
untitled

Ενημερώνουμε τους χρήστες των δημοτικών δικτύων άρδευσης από τις υδροληψίες «Λαγκάδι 1 & 2» της Τ.Κ. Βελιών, «Μαρτέκα» της Τ.Κ. Ταλάντων, «Αγ. Παρασκευής» της Τ.Κ. Νομίων και «Κρισά» της Τ.Κ. Φοινικίου, ότι για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο θα διατηρηθεί το παλαιό σύστημα κοστολόγησης του νερού άρδευσης, χωρίς την υποχρέωση τοποθέτησης υδρόμετρου, λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για τους υδρομετρητές και αδυναμίας τοποθέτησης αυτών από τους χρήστες μέχρι την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

Επίσης, αναστέλλεται και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άρδευση από τις παραπάνω υδροληψίες.

Κατόπιν αυτών, ο Δήμος θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των υδρομετρητών και υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.