Απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς στην επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου για την παύση λειτουργίας του Καταστήματος Πειραιώς στη Νεάπολη.

670

Απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς στην υπ. αριθμό 2021/685486 αναφορά διαμαρτυρίας του Δημάρχου για την παύση λειτουργίας του Καταστήματος Πειραιώς στη Νεάπολη.

Επιστολή