Απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο αίτημα των Δημάρχων Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας για την ένταξη του ορεινού όγκου Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ.

445

Απαντώντας στο κοινό αίτημα που απέστειλαν οι τρεις Δήμαρχοι Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας  στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά ζητώντας  την άμεση ένταξη του ορεινού όγκου Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ., την αναστολή αδειοδοτήσεων νέων έργων, καθώς και την απαγόρευση ανάπτυξης ΑΠΕ., ο κ. Υφυπουργός στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

“Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,

Χαίρομαι που δείχνετε ενδιαφέρον για τον θεσμό των Απάτητων Βουνών που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη λάβει τα εύσημα από διεθνείς φορείς.

Τα Απάτητα Βουνά βάζουν φρένο στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες χωρίς όμως να δημιουργούν εμπόδια σε επενδύσεις, καθώς αφορούν σε περιοχές ανέγγιχτες στο πέρασμα του χρόνου.

Ο οικοτουρισμός, τον οποίο στηρίζουμε και επενδύουμε σε αυτόν, μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη βιοποικιλότητας και αισθητικής τοπίου συμβάλλοντας στη διατήρηση ή τη δημιουργία κινήτρων για μετάβαση σε πράσινη οικονομική δραστηριότητα όπως βιολογικές καλλιέργειες, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων κ.ά.
Προωθούμε την ανάπτυξη μονοπατιών και ξερολιθιών στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 της χώρας. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθούν -με δικαιούχους τους δήμους των περιοχών – μελέτες ανάδειξης διαδρομών στον φυσικό πλούτο της χώρας.

Οι εκτάσεις των πρώτων βουνών που οριοθετήθηκαν ως Απάτητα Βουνά μαζί με τον Όλυμπο ήταν αποτέλεσμα των οδηγιών του Πρωθυπουργού προς το ΥΠΕΝ για τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Βασίστηκε στην έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαρτογράφησε περιοχές άνευ δρόμων άνω των 50 τχλμ. Έτσι, προέκυψαν οι εκτάσεις σε Λευκά Όρη, Σμόλικα, Τύμφη, Ταΰγετο, Σάος. Για το βουνό του Ολύμπου, μόλις εκδόθηκε το ΠΔ προστασίας του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, το οποίο πρακτικά ορίζει τις περιοχές άνευ δρόμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιοχές των Απάτητων Βουνών ακυρώνονται οι αδειοδοτήσεις για εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Διερευνώντας τις δυνατότητες προστασίας και άλλων παρθένων περιοχών, συνεχίζουμε με την εκπόνηση μελέτης «NATLAND – Αδιατάρακτες Φυσικές Περιοχές στην Ελλάδα», η οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση των περιοχών άνευ δρόμων 1-10 τχλμ και 10-50 τχλμ, με ορίζοντα τελικής παράδοσης το καλοκαίρι του 2022. Έχουν οριοθετηθεί συνολικά 48 αδιατάρακτα φυσικά τοπία, από τα οποία τα 40 εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς στο δίκτυο Natura 2000 και 8 περιοχές είναι εκτός του δικτύου Natura 2000. Αυτές οι περιοχές θα ερευνηθούν για τη δυνατότητα θεσμοθέτησης τους ως «Απάτητα Βουνά», με βάση μία σειρά παραγόντων όπως η βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου, τοπογραφικές ιδιαιτερότητες, οικολογικά, γεωλογικά και παλαιογεωγραφικά. Η πρότασή σας εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

Στον αγώνα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, χρειαζόμαστε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε μία δημιουργική συνεργασία με άξονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τιμή,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.