Αποζημιώσεις πυρόπληκτων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016

965

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις
χορήγησης ενίσχυσης, από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 έως και τη Δευτέρα
21 Αυγούστου 2017, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων
που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016, και
κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. (πίνακας Α-
Πυρκαγιές 2014, πίνακας Β-Πυρκαγιές 2015 και πίνακας Γ-Πυρκαγιές 2016).

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:

  • Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση
    για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου.
  • Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής (ηρτημένη παραγωγή).
  • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές
  • εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα).
  • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών
    εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστήλωσης πολυετών καλλιεργειών.
  • Ενίσχυση για καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να
φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών
σε επίπεδο παραγωγού.

Για περισσότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση, αναγνώσατε την σχετική ανακοίνωση