Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής στους Μολάους

290

Υπογράφηκε την  Τρίτη  30.11.2021 στο Δημαρχείο, η σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων»  ποσού 839.999,99 €, μεταξύ του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό μελέτης 927.419,35 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020».

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του κτιρίου Συκικής στους Μολάους και του περιβάλλοντος χώρου, με γνώμονα το βιοκλιματικό σχεδιασμό και σκοπό τη δημιουργία των βέλτιστων εγκαταστάσεων για την άρτια λειτουργία του ως Κέντρου αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις, Εκσκαφές, Στατικές Ενισχύσεις – Σκυροδέματα, Στέγες, Μονώσεις – Εξωτερική Θερμομόνωση Κελύφους, Λιθοδομές – Στηθαία – Επιχρίσματα, Δάπεδα, Εσωτερικά Χωρίσματα – Επενδύσεις, Οροφές, Κουφώματα, Ξυλουργικά, Σιδηρουργικά, Χρωματισμοί, Φωτισμός, Ισχυρά – Ασθενή Ρεύματα, Θέρμανση Κλιματισμός – Εξαερισμός, Δομημένη καλωδίωση κ.α.

Δείτε το δελτίο τύπου.