Απολογισμός έτους 2021 κληροδοτήματος G. Kellis

194

Αναρτάται ο απολογισμός έτους 2021 του κληροδοτήματος G. KELLIS Κοινότητας Κυπαρισσίου, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.