Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2016

447

 

Δημοσιεύεται ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.

Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 342/2017 απόφασή του.