Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμου έτους 2019

402

Δημοσιεύεται ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.

Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 185/2020 απόφασή του.