Αποτελέσματα ΕΛΓΑ Δ.Ε. Μολάων για τον ΠΑΓΕΤΟ της 6.1.2019

523

Σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν από τον ΕΛ.Γ.Α. τα πορίσματα ζημιών για την παρακάτω αναγγελία ζημιάς:

ΠΑΓΕΤΟΣ της 06/01/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων:

Μολάων, Πακίων, Συκέας και Μεταμόρφωσης

Τα πορίσματα είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλλει δήλωση ζημιάς μπορούν να προσέλθουν μέσα στο διάστημα αυτό να πληροφορηθούν τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης.

Χρονικό διάστημα ενστάσεων:
μέχρι Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εκ των ανταποκριτών ΕΛΓΑ Δημοτικής Ενότητας Μολάων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ