Αποτελέσματα ΕΛΓΑ (Χαλάζι της 16/11/2017 – Δ.Κ. Μολάων)

368

Οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Μολάων ενημερώνουν ότι ελήφθησαν τα πορίσματα για την παρακάτω αναγγελία ζημιάς:

  • ΧΑΛΑΖΙ 16-11-2017 / Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ – αρμόδιος ανταποκρ.: Μαντζαβράκος Χρ.

Τα πορίσματα θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών μέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 προκειμένουν να λάβουν γνώση και εφόσον διαφωνούν να υποβάλλουν ένσταση.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ