Αποτελέσματα ΕΛ.Γ.Α. από παγετό της 20-12-2021 σε ελιές για Κοιν. Μολάων και Πακίων

274

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την 2-8-2022 τα πορίσματα εκτιμήσεων από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 20-12-2021 που αφορά ελιές για τις Κοινότητες Μολάων και Πακίων.

Τα πορίσματα θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Κάθε παραγωγός μπορεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα να πληροφορηθεί από τον ανταποκριτή στον οποίο υπέβαλε την αρχική δήλωση ζημιάς (στο Δημαρχείο Μολάων) τα αποτελέσματα των πορισμάτων και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην προθεσμία των δέκα ημερών, δηλ. μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Τα τέλη επανεκτίμησης είναι 0,10 € ανά δέντρο.