Αποτελέσματα ΕΛ.Γ.Α. για την Ανεμοθύελλα της 10-11-2021 στην Δ.Ε. Βοιών

189

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10.11.2021 στις καλλιέργειες των παραγωγών των Κοινοτήτων: Αγίου Νικολάου Βοιών, Κάμπου και Αγίου Γεωργίου.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 24-03-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να δει τα πορίσματα αυτά στον ανταποκριτή που υπέβαλε τη δήλωση ζημιάς και εφόσον διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων:

από 14-03-2022 έως 24-03-2022

******Επισημαίνεται ότι τα πορίσματα για την Κοινότητα Αγίων Αποστόλων για το ζημιογόνο αίτιο  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ (10.11.2021) και Παντάνασσας για το ζημιογόνο αίτιο  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ (10.11.2021) και ΧΑΛΑΖΙ (11.10.2021), αναμένονται να Μας κοινοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα ύστερα από ενημέρωση του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης.