Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη συνοδού επισκεπτών σπηλαίου

1204

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών Σπηλαίου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ