Αποτελέσματα ΣΟΧ2 για πρόσληψη προσωπικού από την ΚΕ.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

697

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της πρόσκλησης ΣΟΧ2 της ΚΕ.Π.ΠΕ.Δ.Μ. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου:

Θέση 101 – Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Θέση 102 – Τ.Ε. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ