Αποτελέσματα ΣΟΧ2 για την πρόσληψη συνοδών επισκεπτών στην Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

822

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση ΔΕ συνοδών επισκεπτών σπηλαίου Καστανέας και μία (1) θέση Δ.Ε. Συνοδών επισκεπτών Γεωπάρκου-Ναυτικού Μουσείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ2 ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ2