Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011

3764
NameSizeHits
NameSizeHits
_Εκλογή Προεδρείου Δ,Σ ,μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής111.6 KiB114
Αρίθμ 001/25.01.2011 - Περί έκδοσης ψηφίσματος για το θάνατο επίτιμου δημότη Βασίλη Κωνσταντακόπουλου96.9 KiB78
Αρίθμ 002/25.01.2011 Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου72.3 KiB64
Αρίθμ 003-25.01.2011 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών - Συγκρότηση Επιτροπών109.7 KiB76
Αρίθμ 004-25.01.2011 Παραχώρηση Δημοτικών αυτοκινήτων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»94.4 KiB96
Αρίθμ 005-25.01.2011 Υποβολή προτάσεων για αναγνώριση & απογραφή Αυτοτελών Οικισμών75.8 KiB108
Αρίθμ 006-25.01.2011 Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Μονεμβασιάς (λογότυπο)70.0 KiB76
Αρίθμ 007-25.01.2011 Ορισμός Εκπροσώπου Leader 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-201382.0 KiB59
Αρίθμ 008-25.01.2011 Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 € (Π Δ.17187, άρθρο 16)68.4 KiB61
Αρίθμ 009-25.01.2011 Ορισμός μελών επιτρ παραλαβής έργων & εργασιών έως 5.869,40€ (ΑΝΑΒΟΛΗ)86.7 KiB68
Αρίθμ 010-25.01.2011 Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ100.4 KiB64
Αρίθμ 011-25.01.2011 Εξυπηρέτησης Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ελαφονήσου - όροι σύμβασης92.3 KiB63
Αρίθμ 012-25.01.2011 Ενστάσεις αναδόχου Συντήρησης δημοτ σχολείου ΤΔ Αγ Νικολάου (ΑΝΑΒΟΛΗ)85.9 KiB68
Αρίθμ 013-09.02.2011 Ψήφισμα Δ Σ για τα Νοσοκομείο, Κ Υ Νεάπολης & τις Δ Ο Υ του Δήμου82.0 KiB63
Αρίθμ 014-09.02.2011 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου251.3 KiB90
Αρίθμ 015-09.02.2011 Κανονισμός Δημόσιας Διαβούλευσης165.2 KiB78
Αρίθμ 016-25.01.2011 Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σπάρτης123.4 KiB73
Αρίθμ 017-09.02.2011 Έγκριση και παραλαβή Τεχνικής Έκθεσης «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων»70.8 KiB57
Αρίθμ 018-09.02.2011 Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης «Αρχιτεκτονική Μελέτη Κοιμητηρίου Χάρακα»70.9 KiB66
Αρίθμ 019-09.02.2011 ΑΠΕ του έργου Διάνοιξη Δρόμων Ζάρακα70.0 KiB64
Αρίθμ 020-09.02.2011 Εγκριση «Μελέτης διαμόρφωσης κεντρικής εισόδου περιοχής Μπράμου Μολάων»106.2 KiB65
Αρίθμ 021-09.02.2011 Μη επιβάρυνση ιδιωτ παροχών έργου «Αντικατάσταση δικτ ύδρευσης Νεάπολης»72.7 KiB62
Αρίθμ 022-09.02.2011 Γνωμοδότηση Δ Σ μελέτη καθορισμού τμήματος χειμάρρου «ΞΕΡΙΑ» (ΑΝΑΒΟΛΗ)66.8 KiB65
Αρίθμ 023-09.02.2011 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων ποσού έως 5.869,40€71.8 KiB68
Αρίθμ 024-09.02.2011 Ορισμός μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών (Π Δ 28.80)67.2 KiB58
Αρίθμ 031-24.02.2011 Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου90.8 KiB108
Αρίθμ 032-24.02.2011 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης112.9 KiB117
Αρίθμ 033-46-24.02.2011 Κατάργηση,συγχώνευση,εκκαθάριση Δημ ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεων-ΑΝΑΒΟΛΗ328.3 KiB64
Αρίθμ 047-24.02.2011 Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου73.5 KiB63
Αρίθμ 048-24.02.2011 Διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμένων οχημάτων77.5 KiB146
Αρίθμ 049-24.02.2011 Αποδοχή δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασιάς125.1 KiB59
Αρίθμ 050-24.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου στην Εφορεία Μαθητικής Εστίας Μολάων65.7 KiB56
Αρίθμ 051-24.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρ.35 αριθ.20 Γεν Κανονισμού Λιμένα69.6 KiB68
Αρίθμ 052-24.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου στην Εταιρεία Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας66.6 KiB60
Αρίθμ 053-24.02.2011 Υποβολή πρότασης ένταξης αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού360.3 KiB68
Αρίθμ 054-24.02.2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 18 και 4671.8 KiB55
Αρίθμ 055-24.02.2011 Πρόσληψη Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης86.1 KiB69
Αριθμ 056-15.03.2011 Ψήφισμα Δ Σ για τις καταργήσεις–συνενώσεις Σχολείων του Δήμου Μονεμβασιάς84.7 KiB55
Αριθμ 057-15.03.2011 Κατάργηση Ν Π Δ Δ «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών»95.3 KiB59
Αριθμ 058-15.03.2011 Κατάργηση Ν Π Δ Δ «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Μολάων»93.0 KiB67
Αριθμ 059-15.03.2011 Συγχώνευση Δημοτικών Ν Π Δ Δ (Παιδ Σταθμών,ΟΝΑ,ΚΑΠΗ,Φιλαρμονικών,κλπ)149.6 KiB67
Αριθμ 060-15.03.2011 Λύση & εκκαθάριση Δημ Επιχείρ Τουριστ Ανάπτυξης Καστανέας - ΑΝΑΒΟΛΗ74.5 KiB62
Αριθμ 061-15.03.2011 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων123.1 KiB71
Αριθμ 062-15.03.2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α-θμιας Εκπαίδευσης75.9 KiB63
Αριθμ 063-15.03.2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β-θμιας Εκπαίδευσης73.3 KiB72
Αριθμ 064-15.03.2011 Μετονομασία Λιμενικού Ταμείου & διεύρυνση περιοχής αρμοδιότητάς του89.2 KiB84
Αριθμ 065-15.03.2011 Ορισμός Δ Σ ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτ & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού»118.8 KiB67
Αριθμ 066-15.03.2011 Ορισμός μελών Δ Σ «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος»114.1 KiB58
Αριθμ 067-15.03.2011 Ορισμός μελών Δ Σ Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας Εκπαίδευσης114.9 KiB67
Αριθμ 068-15.03.2011 Ορισμός μελών Δ Σ Σχολικής Επιτροπής β-θμιας Εκπαίδευσης114.1 KiB63
Αριθμ 069-15.03.2011 Ορισμός μελών Δ Σ Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς128.3 KiB67
Αριθμ 070-15.03.2011 Έγκριση Τεχν Έκθ Σημειακές παρεμβ διαμόρφ ανάπλασης Δ Ζάρακα-ΑΝΑΒΟΛΗ75.2 KiB66
Αριθμ 071-15.03.2011 Παράταση προθεσμίας έργου Δημ Καταστήματος,Σχολείου,Πλατείας Άγ Μάμμα77.4 KiB63
Αριθμ 072-15.03.2011 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου Εκβάθυνση Λούτσας Τ Δ Ρειχέας-ΑΝΑΒΟΛΗ74.7 KiB67
Αριθμ 073-15.03.2011 Αίτηση για Πρακτική Άσκηση φοιτητή ΤΕΙ Καλαμάτας81.0 KiB56
Αριθμ 074-15.03.2011 Διάθεση πίστωσης δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου84.3 KiB62
Αριθμ 075-15.03.2011 Πορεία εργασιών στη Μαθητική Εστία Μολάων80.6 KiB75
Αριθμ 076-28.03.2011 Θέση Δ Σ στην ανακοιν διοικητική συνένωση Νοσοκομ Μολάων με ΓΝ Σπάρτης76.7 KiB69
Αριθμ 077-28.03.2011 Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ δικτύου ύδρευσης Λαχίου83.4 KiB59
Αριθμ 078-28.03.2011 Προγραμματική σύμβαση δικτύου ύδρευσης Λαχίου152.2 KiB61
Αριθμ 079-28.03.2011 Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ δικτύου ύδρευσης Βελανιδίων-Αγ Νικολάου Βοιών84.5 KiB58
Αριθμ 080-28.03.2011 Προγραμματική σύμβαση δικτύου ύδρευσης Βελανιδίων-Αγ Νικολάου Βοιών153.0 KiB56
Αριθμ 081-28.03.2011 Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ δικτύου ύδρευσηςΜολάων82.1 KiB59
Αριθμ 082-28.03.2011 Προγραμματική σύμβαση δικτύου ύδρευσης Μολάων191.4 KiB67
Αριθμ 083-28.03.2011 Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας83.4 KiB63
Αριθμ 084-28.03.2011 Προγραμματική σύμβαση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας197.7 KiB57
Αριθμ 085-28.03.2011 Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ βιολογικού καθαρισμού Μολάων85.1 KiB74
Αριθμ 086-28.03.2011 Προγραμματική σύμβαση βιολογικού καθαρισμού Μολάων203.4 KiB83
Αριθμ 087-28.03.2011 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής - ΑΝΑΒΟΛΗ74.1 KiB57
Αριθμ 088-28.03.2011 Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές99.6 KiB66
Αριθμ 089-28.03.2011 Παραχώρηση σχολείων Νεάπολης για προγράμματα ΙΔΕΚΕ76.6 KiB64
Αριθμ 090-28.03.2011 Αίτημα παραχώρησης δασικής έκτασης (ανόρυξη γεώτρησης Βελανιδίων)79.9 KiB61
Αριθμ 091-28.03.2011 Αίτημα σύνδεσης ύδρευσης κας Ηλέκτρας Αναστασιάδου77.0 KiB64
Αριθμ 092-28.03.2011 Ορισμός Εκπροσώπου επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων76.2 KiB77
Αριθμ 093-11.04.2011 Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011130.9 KiB60
Αριθμ 094-11.04.2011 Ορισμός Προέδρου & φορέων μελών Επιτροπής Παιδείας - ΑΝΑΒΟΛΗ76.3 KiB60
Αριθμ 095-11.04.2011 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ Δ Λιρών»78.9 KiB81
Αριθμ 096-11.04.2011 Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ Δ Αγίου Δημητρίου»78.7 KiB67
Αριθμ 097-11.04.2011 Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ Δ Αγίου Νικολάου»79.2 KiB82
Αριθμ 098-11.04.2011 Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «καταστροφών από θεομηνίες»79.8 KiB63
Αριθμ 099-11.04.2011 Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ Δ Ταλάντων».78.9 KiB74
Αριθμ 100-11.04.2011 Παραχώρηση Γυμνασίου Μονεμβασίας για προγάμματα ΙΔΕΚΕ75.8 KiB42
Αριθμ 101-11.04.2011 Παράταση εκτέλεσης έργου «Οδοποιία Τ Δ Κουλεντίων»79.2 KiB35
Αριθμ 103-11.04.2011 Τροποποίηση της αριθ 47-2011 απόφασης του Δ Σ (αντικατ μέλους Σ Τ Ο )79.6 KiB44
Αριθμ 104-11.04.2011 Ονομασία Σχολ Επιτρ Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς «Γ Ρίτσος»77.3 KiB51
Αριθμ 105-11.04.2011 Απευθείας ανάθεση προμήθ καυσίμων Δημ Ενοτήτων άγονου διαγωνισμού115.8 KiB55
Αριθμ 106-11.04.2011 Παράταση έργου «Αντικαταστάσεις–επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων»79.9 KiB44
Αριθμ 107-18.04.2011 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο Ε Υ ) του Δήμου75.6 KiB49
Αριθμ 108-18.04.2011 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔ ορ χρ κάλυψης αναγκών ανταποδ χαρακτήρα116.4 KiB48
Αριθμ 109-18.04.2011 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής69.1 KiB44
Αριθμ 111-18.04.2011 Ορισμός εκπροσώπου στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα76.4 KiB50
Αριθμ 112-18.04.2011 Έγκριση τεχ έκθ μελέτης«Σημειακές παρεμβ διαμόρφ ανάπλασης Δ Ζάρακα»65.3 KiB47
Αριθμ 113-18.04.2011 Οριστική παραλαβή του έργου «Ύδρευση Ζάρακα»72.2 KiB48
Αριθμ 114-18.04.2011 Παράταση έργου «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (Μολάων)»79.8 KiB48
Αριθμ 115-18.04.2011 Παράταση έργου «Διανοίξεις δρόμων ΤΔ Ιέρακα»77.9 KiB43
Αριθμ 116-18.04.2011 Παράταση έργου «Διάνοιξη και αποπεράτωση οδών Χάρακα»78.8 KiB42
Αριθμ 117-18.04.2011 Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 201171.7 KiB41
Αριθμ 118-11.05.2011 Διόρθωση ονόματος Δήμου στο ορθό «Δήμος Μονεμβασίας»71.6 KiB48
Αριθμ 119-11.05.2011 Έγκρίση 1ου Ανακεφ Πίνακα έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου» (Μολάων)60.1 KiB48
Αριθμ 120-11.05.2011 Έγκρίση μελέτης «2ος Ειδικός Προϋπολ αντικατ δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μολάων»61.0 KiB42
Αριθμ 121-11.05.2011 Παραλαβή περιβ μελέτης «Διαμόρφωση εισόδου περ Μπράμου ΔΚ Μολάων»64.8 KiB53
Αριθμ 122-11.05.2011 Αίτημα Συνδ Αγιονικολαϊτών κάλυψης συνδρ Internet δικτύου ΤΚ Αγ Νικολάου68.9 KiB49
Αριθμ 123-11.05.2011 Έγκρίση 1ου Ανακεφ Πίνακα «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ Νικολάου» (Βοιών)»63.0 KiB36
Αριθμ 124-11.05.2011 Έγκρίση 1ου Ανακεφ Πίνακα «Συντήρηση κεντρ αντλιοστασίου αποχέτευσης»63.0 KiB42
Αριθμ 125-11.05.2011 Παραχώρηση χρήσης Δημ Σχολείου Νεάπολης στο πρόγρ «Σχολές Γονέων ΚΕΕ»64.2 KiB45
Αριθμ 127-11.05.2011 Συμπλήρωση 58.2011 Απόφ ΔΣ καταργήσεως ΝΠΔΔ «Δημοτικό Στάδιο Βοιών»77.4 KiB37
Αριθμ 128-11.05.2011 Συμπλήρωση 57.2011 Απόφ ΔΣ καταργήσεως ΝΠΔΔ «Δημοτικό Στάδιο Μολάων»76.6 KiB43
Αριθμ 129-11.05.2011 Σύμβαση με Δήμο Σπάρτης για μεταφ υπαλλ Πολεοδομίας στο Δήμο Μονεμβασιάς92.0 KiB52
Αριθμ 130-08.06.2011 Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδ δικαίου ορισμ χρόνου υπηρεσιών Δήμου74.5 KiB42
Αριθμ 131-08.06.2011 Πρόσληψη προσωπ ΙΔ OX διάρκ 2 μηνών κατεπειγουσών εποχ αναγκών 2011108.5 KiB52
Αριθμ 132-08.06.2011 Έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού πρ 162.763,20€»74.2 KiB43
Αριθμ 133-08.06.2011 Έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών πρ 150.000,00€»98.9 KiB52
Αριθμ 134-08.06.2011 Έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας πρ.105.000,00€»128.3 KiB44
Αριθμ 135-08.06.2011 Έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων πρ 83.586,40€»75.7 KiB48
Αριθμ 136-08.06.2011 Έργο «Διαπλατ –διαμορφ –τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ζάρακα πρ 92.774,80€»74.9 KiB44
Αριθμ 137-08.06.2011 Έργο «Αντικαταστ επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μολάων πρ.51.600,00€»72.8 KiB40
Αριθμ 138-08.06.2011 Έργο «Αντικαταστ επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού πρ.27.000,00 €»74.9 KiB42
Αριθμ 139-08.06.2011 Εκτέλεση έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Μονεμβασίας πρ 31.500,00 € »67.0 KiB49
Αριθμ 140-08.06.2011 Τεχνική Μελέτη έργου «Οδοποιία ΤΚ Αγίου Νικολάου & Αγίου Γεωργίου»67.1 KiB38
Αριθμ 141-08.06.2011 Τεχνική Μελέτη έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντανάσσης»67.3 KiB42
Αριθμ 142-08.06.2011 «Περί εγκρίσεως ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου Μολάων»71.3 KiB39
Αριθμ 143-11.05.2011 Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ έτους 2011125.4 KiB43
Αριθμ 144-08.06.2011 Διαθέση πίστωσης για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος στη ΔΚ Νεάπολης65.4 KiB44
Αριθμ 145-08.06.2011 «Περί εκμισθώσεως χώρων αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2011-2012»88.8 KiB51
Αριθμ 146-08.06.2011 Διάθεση πίστωσης ημερίδας «Στεφανιαία νόσος-εγκεφαλικό επεισόδιο»65.1 KiB43
Αριθμ 147-08.06.2011 Καταχώρηση του Δήμου στις εκδόσεις «Περιηγητής Λακωνίας» Διάθεση πίστωσης69.3 KiB41
Αριθμ 148-08.06.2011 Εκτύπωση τουριστικού φυλλαδίου Δήμου Μονεμβασιάς–Διάθεση πίστωσης67.9 KiB50
Αριθμ 149-08.06.2011 Ανάθεση σε τεχν σύμβουλο εργασίας τουριστ προβολής Δήμου–διάθεση πίστωσης75.8 KiB47
Αριθμ 150-08.06.2011 Παραχώρηση χρήσης Δημ Σχολίου Βελανιδίων στην «Κίνηση Γυναικών Βελανιδίων»66.0 KiB47
Αριθμ 151-08.06.2011 Έγκριση οικ απολογισμού 2010 ΝΠΔΔ «1ος Δημ Παιδικός Σταθμός Δήμου Βοιών»66.6 KiB50
Αριθμ 152-08.06.2011 Έγκριση οικ απολογισμού 2010 ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική Βοιών»66.4 KiB39
Αριθμ 153-11.05.2011 Αναγνώρηση ως κοινόχρηστου δρόμου Παντάνασσας έως ακτή Λιμνών–Πλατανιστού71.9 KiB137
Αριθμ 154-08.06.2011 Χρήση αιγιαλού θαλ πυθμένα εκτέλεση «Υποβρ τηλ ζεύξη Ελαφόνησος-Βιγκλάφια»67.9 KiB44
Αριθμ 155-11.05.2011 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Αναπτυξιακή Α Ε ΟΤΑ «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ»65.4 KiB38
Αριθμ 156-08.06.2011 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στο «Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησ Ουσιών»65.8 KiB49
Αριθμ 157-08.06.2011 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ Ε Λ Α Ε.63.8 KiB39
Αριθμ 158-08.06.2011 Ορισμός δημ συμβούλου επιτροπής καταρτισμού μητρώου αρρένων (γενν 2010)64.7 KiB42
Αριθμ 159-08.06.2011 Λήψη συμπληρωματικής απόφασης μετονομασίας Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας75.8 KiB47
Αριθμ 160-08.06.2011 Παράταση εκτέλ έργου «Αντικαταστ –Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μολάων»68.0 KiB48
Αριθμ 161-08.06.2011 Μνημόνιο συνεργασ Δήμου-Ινστιτ ΓΣΕΕ ΠΠ για την πράξη Δημ Θέσεων Εργασίας243.4 KiB49
Αριθμ 162-27.06.2011 Τριμηνιαία έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής εκτέλεσης προϋπολ Α τρίμηνο 2011125.9 KiB39
Αριθμ 163-27.06.2011 Έγκριση 1ου ανακ πίνακα έργου «Οδοποιία επέκτασης σχεδ πόλεως Μολάων»77.4 KiB47
Αριθμ 164-27.06.2011 Έγκριση - παραλαβή «Μελέτες Σχεδίου Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Μολάων»76.6 KiB44
Αριθμ 165-27.06.2011 Οριστική παραλαβή της μελέτης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πλύτρας64.1 KiB48
Αριθμ 166-27.06.2011 Όροι Προγραμματικής Σύμβασης ελέγχου ποιότητας των νερών ύδρευσης203.7 KiB38
Αριθμ 167-27.06.2011 Όροι Σύμβασης με Δ Ε Υ Α Σπάρτης για μεταφορά λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς139.7 KiB38
Αριθμ 168-27.06.2011 Αίτημα παραχώρησης δασικής έκτασης θέση «Λάζα» εκτός οικισμ Αγ Αποστόλων73.4 KiB39
Αριθμ 169-27.06.2011 Σύμβαση με Δ Σπάρτης-ορισμός φορέα υλοπ «Βελτίωση εξ δικτ ύδρ ΔΚ Νεάπολης»245.5 KiB42
Αριθμ 170-27.06.2011 Πρόταση χρηματοδότησης έργου «Βελτίωση εξωτερ δικτ ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης»121.2 KiB49
Αριθμ 171-27.06.2011 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίνακα έργου «Διαμορφώσεις δρόμων Λαμποκάμπου»65.4 KiB51
Αριθμ 172-27.06.2011 Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή στην Dimosnet Gr, έγκριση ετήσιας δαπάνης66.5 KiB52
Αριθμ 173-27.06.2011 Ανανέωση ετήσ συνδρομής Δήμ Μονεμβασίας στην ACE HELLAS-έγκριση δαπάνης76.3 KiB46
Αριθμ 174-27.06.2011 Εξειδίκευση εργασιών «Διαμόρφ χώρου Σταδίου Μολάων προϋπ.12.600,00€»115.8 KiB62
Αριθμ 175-27.06.2011 Εξειδίκευση εργασ «Διαμόρφ χώρων Δ Σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας πρ.12.500,00€»116.9 KiB50
Αριθμ 176-27.06.2011 Εξειδίκευση εργασ «Αντικατ επεκτ δικτ ύδρ ΔΕ Μονεμβασίας πρ.30.000,00€»119.4 KiB41
Αριθμ 177-27.06.2011 Περί αναμορφώσεως του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2011170.4 KiB62
Αριθμ 178-27.06.2011 Περιβαλλοντική Μελέτη αξιοποίησης ερευνητικής γεώτρ ΙΓΜΕ ΤΚ Κουπίων115.5 KiB84
Αριθμ 179-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Διαχειριστικής Επιτροπής ΚΠΕ Μολάων115.3 KiB48
Αριθμ 180-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γεν Λυκείου Μολάων115.1 KiB47
Αριθμ 181-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γεν Λυκείου Νεάπολης115.0 KiB43
Αριθμ 182-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Μολάων114.7 KiB44
Αριθμ 183-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Βοιών115.8 KiB40
Αριθμ 184-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Νεάπολης115.3 KiB40
Αριθμ 185-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Μολάων115.5 KiB42
Αριθμ 186-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Μονεμβασίας115.9 KiB42
Αριθμ 187-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Παπαδιανίκων116.2 KiB42
Αριθμ 189-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτ Σχολείου Νεάπολης115.9 KiB37
Αριθμ 190-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Δ Σχολείου Μονεμβασίας115.0 KiB48
Αριθμ 191-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγ Παπαδιανίκων115.4 KiB45
Αριθμ 192-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου Συκέας-Μεταμόρφωσης115.0 KiB42
Αριθμ 193-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δ Σχολείου Μολάων115.0 KiB48
Αριθμ 194-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημ Σχολείου Κάμπου Βοιών115.9 KiB36
Αριθμ 195-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αγγελώνας116.1 KiB41
Αριθμ 196-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αγ Ιωάννου115.6 KiB40
Αριθμ 197-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δημ Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βελιών115.6 KiB42
Αριθμ 198-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δημ Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ελίκας115.8 KiB41
Αριθμ 199-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγ Κυπαρισσίου115.8 KiB39
Αριθμ 200-27.06.2011 Οικονομικός απολογ.2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγ Ασωπού-Φοινικίου115.9 KiB48
Αριθμ 201-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ρειχέας115.1 KiB50
Αριθμ 202-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Μολάων114.2 KiB43
Αριθμ 203-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Μολάων115.4 KiB34
Αριθμ 204-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτρ 1ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης114.5 KiB44
Αριθμ 205-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτρ 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης115.5 KiB36
Αριθμ 206-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολικής Επιτρ Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας115.3 KiB52
Αριθμ 207-27.06.2011 Οικονομικός απολ.2010 Σχολ Επιτρ Δ Σχολείου-Νηπιαγωγ Αγ Νικολάου Βοιών116.0 KiB37
Αριθμ 208-27.06.2011 Οικονομικός απολογ.2010 Σχολ Επιτρ Νηπιαγωγείου Κάμπου & Αγ Αποστόλων114.7 KiB38
Αριθμ 209-27.06.2011 Οικονομικός απολογ.2010 Σχολ Επιτρ Νηπιαγωγείου Αγ Γεωργίου-Βιγκλαφίων114.8 KiB41
Αριθμ 210-27.06.2011 Οικονομικός απολογισμός 2010 Σχολ Επιτροπ Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης114.8 KiB48
Αριθμ 211-27.06.2011 Χορήγηση αδείας άρθρ 68 του Ν 3852-2010 στο δημ σύμβουλο κ Κωννο Τσάκο113.9 KiB38
Αριθμ 212-15.07.2011 Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 201177.7 KiB43
Αριθμ 213-15.07.2011 Αποδοχή 110.900€ κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας159.6 KiB44
Αριθμ 214-15.07.2011 Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν.39791176.2 KiB43
Αριθμ 215-15.07.2011 Χορηήγηση παράτασης έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπ μπάσκετ Μαραθιά»117.1 KiB37
Αριθμ 216-15.07.2011 Μελέτη Αγροτ οδοποιία ΔΕ Μονεμβασίας πρ.31.500,00€-τρόπος εκτέλεσης166.6 KiB36
Αριθμ 217-15.07.2011 Έγκριση Ανακεφ Πίνακα Εργασιών «Αντικαταστ -επεκτάσεις δικτ ύδρ ΤΔ Μολάων»118.8 KiB48
Αριθμ 218-15.07.2011 Τροποποίηση 134.2011ΑΔΣ«Ασφαλτοστρ –Τσιμεντ δημ δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας165.3 KiB48
Αριθμ 219-15.07.2011 Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας168.6 KiB32
Αριθμ 220-15.07.2011 Διάθεση πίστωσης εορτασμού επετ απελευθ Μονεμβασιάς (23.07.2011)115.2 KiB39
Αριθμ 221-15.07.2011 Διάθέση πίστωσης εορτασμού Αγ Παρασκευής πολιούχου ΔΚ Μολάων114.9 KiB39
Αριθμ 223-15.07.2011 Αναμόρφωση προϋπολ για κάλυψη δαπάνης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Ασωπού120.3 KiB45
Αριθμ 224-15.07.2011 Αναμόρφωση προϋπολ για κάλυψη δαπάνης βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Λιρών120.1 KiB38
Αριθμ 225-15.07.2011 Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού οικ έτους 2011155.9 KiB43
Αριθμ 226-15.07.2011 Παραχώρηση χρήσης δημ σχολείου Αγγελώνας στον Φιλοπρόοδο Σύλλ Αγγελώνας76.8 KiB51
Αριθμ 227-15.07.2011 Επιχορήγηση Συλλόγου «Φίλοι του Γενικού Νοσοκομείου – Κ Υ Μολάων»100.8 KiB43
Αριθμ 228-15.07.2011 Εκμίσθωση δημ χώρου 20τμ οικ Πλύτρα, για πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου167.5 KiB39
Αριθμ 229-15.07.2011 Περί εγκρίσεως μελέτης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μονεμβασίας149.5 KiB36
Αριθμ 230-15.07.2011 Παραλαβή μελέτης σύνταξης πράξης εφαρμογής τομέα Δ΄ σχεδίου Νεάπολης73.3 KiB46
Αριθμ 231-02.08.2011 Καθορισμός οριογραμμών ρέματος κατά μήκος ιδιοκτ Μαρούση Ε ΤΚ Ελίκας75.9 KiB39
Αριθμ 232-02.08.2011 Καθορισμός οριογραμμών ρέματος κατά μήκος ιδιοκτ Σάνκευ ΤΚ Ελίκας76.2 KiB36
Αριθμ 233-02.08.2011 Καθορισμός οριογραμμών ρέματος κατ μήκος ιδιοκτ Ανδρεσάκη Χ ΤΚ Δαιμονιάς77.3 KiB38
Αριθμ 234-02.08.2011 Απευθείας αναθέση «Συντήρηση-επισκευή μηχαν αντλιοστασίων Δ Μονεμβασιάς78.1 KiB40
Αριθμ 235-02.08.2011 Απευθείας αναθέση «Συντήρηση-επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου»144.1 KiB84
Αριθμ 236-02.08.2011 Έργο «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου» προϋπ.120.000,00€87.3 KiB36
Αριθμ 237-02.08.2011 Έργο «Αποπεράτωση–ανάπλαση πλατείας ΤΚ Κουλεντίων» προϋπ.20.000,00€75.2 KiB38
Αριθμ 238-02.08.2011 Έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη ΔΕ Βοιών» προϋπ.45.000,00€»93.3 KiB45
Αριθμ 239-02.08.2011 Έργο «Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δρόμου στην ΤΚ Κυπαρισσίου»82.1 KiB34
Αριθμ 240-02.08.2011 Μελέτη «Διαμόρφωση χώρων Δ Σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας προϋπ 12.500,00€»77.0 KiB42
Αριθμ 241-02.08.2011 Παραλαβή μελέτης σύνταξης πράξης εφαρμογής τομέα Δ΄σχεδίου Νεάπολης77.3 KiB43
Αριθμ 242-02.08.2011 Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 201190.9 KiB43
Αριθμ 243-02.08.2011 Τροποποίηση της 130 Απόφασης ΔΣ-καθορισμός ειδικοτήτων Ιδ Δικ.82.5 KiB38
Αριθμ 244-02.08.2011 Αίτηση κ Rusu Simona διαγραφής ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους76.8 KiB37
Αριθμ 245-02.08.2011 Χρήση δημ χώρου Γέφυρας Μονεμβασίας σε σύλλογο για έκθ βιβλίου74.3 KiB41
Αριθμ 246-02.08.2011 Τροποποίηση της 53 Αποφ ΔΣ-έγκριση εκ νέου σχεδίου Προγρ Σύμβασης88.7 KiB46
Αριθμ 247-02.08.2011 Έγκριση συγκρ πίνακα & σύμβ μελέτης ΣΧΟΟΑΠ τέως Δήμου Ζάρακα76.3 KiB45
Αριθμ 248-23.08.2011 Εκθεση Οικονομικής Επιτροπής εκτέλεσης προϋπολογισμού το Β΄ τρίμηνο90.9 KiB45
Αριθμ 250-23.08.2011 5η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ έτους 2011138.0 KiB49
Αριθμ 251-23.08.2011 Τροποποίηση-συμπλήρωση Κανονισμού Αποχέτευσης Τ Κ Μονεμβασίας90.1 KiB40
Αριθμ 252-23.08.2011 Επανεκτύπωση τουριστικού χάρτη για την τουριστική προβολή του Δήμου78.0 KiB48
Αριθμ 253-23.08.2011 Συγκρότηση-ορισμός μελών της Επιτροπής κρίσης Ενστάσεων Νέων Αυθαιρέτων83.0 KiB46
Αριθμ 254-23.08.2011 Ανανέωση προγρ σύμβασης έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα»188.0 KiB46
Αριθμ 255-23.08.2011 Ανανέωση προγρ σύμβασης «Εσωτερ δίκτυο ύδρευσ Λαμποκάμπου–Πισταμάτων»186.3 KiB36
Αριθμ 256-23.08.2011 Καθορισμός χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών-έγκριση κανον λειτουργίας τους167.0 KiB47
Αριθμ 257-23.08.2011 Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην ΔΕ Μολάων και ΤΚ Μεταμόρφωσης78.7 KiB44
Αριθμ 258-23.08.2011 Αποδοχή χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργ δαπανών σχολείων και κατανομή της77.8 KiB41
Αριθμ 259-23.08.2011 Έγκριση τροποπ ιδ συμφωνητικού σύστ μισθώτριας εταιρείας αναψυκτηρ Μποζά82.8 KiB55
Αρίθμ 26-09.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα67.8 KiB54
Αριθμ 260-23.08.2011 Ορισμ μέλους ΔΣ της αντιπολίτευσης Ομάδας Έργου Επιχειρ Προγράμμ.2011-201475.9 KiB47
Αριθμ 261-23.08.2011 Διάθεση πίστ φιλοξενίας αντιπρ Καποδιστρ Πανεπ Αθηνών & Ε’ Εφορείας ΚΠΑ80.5 KiB48
Αριθμ 262-23.08.2011 Διαγραφή ποσού 130,00€ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους κ Ρέππα Γεωργίου76.4 KiB47
Αριθμ 263-31.08.2011 Εκλογή εκπροσώπων δημ συμβούλων Γενικής Συνέλευση Περιφερειακής ΠΕΔ88.7 KiB98
Αριθμ 264-31.08.2011 Ανάθεση υπηρ υποστήριξης κατάρτ Επιχειρησιακού στην Αναπτυξ Πάρνωνα122.2 KiB45
Αριθμ 265-31.08.2011 Διάθεση πίστωσης εκδήλωσης στην ΤΚ Μονεμβασίας από Κυπριακή χορωδία79.5 KiB42
Αριθμ 266-31.08.2011 Έγκριση Α’ Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2011-2014115.4 KiB39
Αριθμ 267-29.09.2011-Αποδοχή χρηματοδ ποσού έργου Δικτ αποχέτευσης-επεξεργ λυμάτων Νεάπολης80.2 KiB42
Αριθμ 268-29.09.2011 Αποδοχή χρηματοδ ποσού 37.519,31€ κάλυψης λειτουργ δαπανών των σχολείων92.2 KiB58
Αριθμ 269-29.09.2011 Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011133.2 KiB45
Αρίθμ 27-09.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου στη Διαχειριστική Επιτροπή ΚΠΕ Μολάων68.4 KiB52
Αριθμ 270-29.09.2011 Τροποποίηση προϋπολ.2011 μεταφοράς μαθητών με Ε Μ Δ σχολ περ.2011-201274.0 KiB41
Αριθμ 271-29.09.2011 Εγκριση προϋπολογ.2011 Νομικού Προσώπου Κ Π & Α Π &Α Δήμ Μονεμβασιάς116.6 KiB47
Αριθμ 272-29.09.2011 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκμίσθωσης Δημοτικ ακινήτων115.5 KiB47
Αριθμ 273-29.09.2011 Περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ Ε Ι.85.7 KiB49
Αριθμ 274-29.09.2011 Υλοποίηση & πρόταση χρηματοδ έργου «Δικτ ύδρ ΤΚ Βελανιδίων-Αγ Νικολάου»81.7 KiB44
Αριθμ 275-29.09.2011 Υλοποίηση & πρόταση χρηματοδ έργου «Αντικατ δικτύου ύδρευσης ΤΚ Λαχίου»79.6 KiB40
Αριθμ 276-29.09.2011 Συγκρότηση επιτροπής επιλογής-εκτίμησης οικοπέδου καταλληλότ διδακτηρίων76.8 KiB48
Αριθμ 277-29.09.2011 Τροποποίηση τίτλου έργου «Συντήρ-εξωραϊσμός κοιν καταστήματος ΤΚ Συκέας»78.1 KiB48
Αριθμ 278-29.09.2011 Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ στις ΔΕ Βοιών-Μολάων87.8 KiB39
Αριθμ 279-29.09.2011 Τροποποίηση απ.68 2011 ορισμού μελών ΔΣ Επιτροπής Β βάθμιας Εκπαίδευσης152.5 KiB53
Αρίθμ 28-09.02.2011 Μελέτη πράξης εφαρμογής τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών (ΑΝΑΒΟΛΗ)84.4 KiB46
Αριθμ 280-29.09.2011 Ασύρματες συνδέσεις τηλεμετρίας έργου «Ύδρευση Ζάρακα» πίστωση–σύμβαση79.1 KiB44
Αριθμ 281-29.09.2011 Παραχώρηση χρήσης γηπ Μπάσκετ Γυμνασίου Μονεμβασίας στον ΑΟ Κάστρο75.7 KiB44
Αριθμ 282-29.09.2011 Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου102.7 KiB75
Αριθμ 283-29.09.2011 Γνωμοδότ αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης έτ.1923 στην περ ΔΚ Μολάων79.9 KiB52
Αριθμ 284-29.09.2011 Γνωμοδότηση αναγνώρισης ως υφιστάμενων οδών στη ΔΕ Βοιών ΑΝΑΒΟΛΗ73.3 KiB43
Αριθμ 285-29.09.2011 Συνδρομή Δήμου στη Νομ Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»-Διάθ πίστωσης84.6 KiB41
Αριθμ 287-29.09.2011 Προγραμματική σύμβαση με Αποκεντρωμένη Διοίκηση105.3 KiB37
Αριθμ 288-29.09.2011 Εγκριση-παραλαβή μελέτης «Διαμόρφωση χώρου Σταδίου Μολάων» πρ.12.600,00€77.9 KiB43
Αριθμ 289-29.09.2011 Περί της αιτήσεως Αμανατίδη Ηλία για υδροδότηση οικιακού στάβλου76.3 KiB50
Αρίθμ 29-09.02.2011 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν 1249198268.4 KiB50
Αριθμ 290-29.09.2011 Τροποποίηση της αριθ 243 2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου115.3 KiB44
Αριθμ 291-29.09.2011 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με διατάξεις άρθ.281 του Ν.3463 2006122.4 KiB40
Αριθμ 292-29.09.2011 Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011172.9 KiB39
Αριθμ 293-29.09.2011 Ακτομηχανική μελέτη «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστ σκαφών ΤΔ Κυπαρισσίου»77.7 KiB43
Αριθμ 294-29.09.2011 Περί επιχορηγήσεως αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων154.3 KiB41
Αριθμ 295-29.09.2011 Παραλαβή μελέτης «Προμήθεια υλικού Τηλεπικοινωνίας πυροπροστασίας»117.6 KiB40
Αριθμ 296-29.09.2011 Πρόταση χρηματοδότησης έργου «Δημοτικός δρόμος παραλίας Κυπαρισσίου»710.0 KiB35
Αριθμ 297-29.09.2011 Τροποποίηση ρυμοτομ σχεδ Νεαπόλεως,συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση119.1 KiB43
Αριθμ 298-29.09.2011 Εγκριση Κανονισμών Κοινωφελούς Επιχείρησης - απόφαση 5-2011 του ΔΣ527.8 KiB49
Αριθμ 299-29.09.2011 Εγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης - απόφαση 14-2011 του ΔΣ344.4 KiB54
Αρίθμ 30-24.02.2011 Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 201177.0 KiB40
Αριθμ 300-29.09.2011 Εγκριση καθορισμού αποζημίωσης προέδρου & μελών Κοινωφελούς111.5 KiB41
Αριθμ 301-29.09.2011 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου ΔΗΚΕ Βοιών118.8 KiB42
Αριθμ 302-29.09.2011 Εγκριση ψήφισης οικον αποτελεσμάτων ΔΕΤΑΚ 2010 - απόφαση ΔΣ 3-2011115.0 KiB48
Αριθμ 303-29.09.2011 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου ΔΕΤΑ Καστανέας119.9 KiB42
Αριθμ 304-29.09.2011 Εγκριση μελέτης «Αποπεράτωση-ανάπλαση πλατείας Κουλεντίων» πρ.20.000,00€117.7 KiB40
Αριθμ 305-29.09.2011 Εξειδίκευση εργασιών Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Μονεμβασίας πρ.12.000,00€117.6 KiB42
Αριθμ 306-29.09.2011 Εξειδίκευση εργασιών έργου «Αποκατάστ ζημιών οδοποιία ΤΚ Λυρών» 12.600,00€125.1 KiB37
Αριθμ 307-29.09.2011 Τροποποίηση μελέτ έργου Αντικαταστ δικτ ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας 30,000,00€120.1 KiB39
Αριθμ 308-29.09.2011 Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Γυμνασίου Μονεμβασίας στο σύλλογο «Ρίζες»114.9 KiB47
Αριθμ 310-29.09.2011 Διάλυση σύμβασης εργολαβίας «Εκβάθυνση λούτσας ΤΔ Ρειχέας» πρ.10.000,00€117.6 KiB47
Αριθμ 311-29.09.2011 Τροποποίηση & συμπλήρωση της αριθ.2-2010 απόφασης ΔΣ Δήμου Μονεμβασίας72.5 KiB45
Αριθμ 312-21.10.2011 Εγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού οικ έτους 2010 του τέως Δήμου Βοιών116.2 KiB57
Αριθμ 313-21.10.2011 Εγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού οικ έτους 2010 του τέως Δήμου Μολάων115.1 KiB49
Αριθμ 314-21.10.2011 Εγκριση Απογραφής - Ισολογισμού έναρξης Δήμου Μονεμβασιάς443.3 KiB48
Αριθμ 315-21.10.2011 Εγκριση προϋπολογισμού Ν Π του Δήμου (τροποποίηση)131.0 KiB37
Αριθμ 316-21.10.2011 Πρόταση στο ΥΠΕΚΑ-μνημόνιο συνεργασίας αποκατάστασης έργων ΧΑΔΑ408.5 KiB38
Αριθμ 317-21.10.2011 Έγκριση Απολογισμών 2010 τέως Δήμων Ασωπού, Ζάρακα & Μονεμβασίας165.9 KiB44
Αριθμ 318-21.10.2011 Έγκριση εγχειριδίου τεκμηρίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας118.7 KiB48
Αριθμ 319-21.10.2011 Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού οικ έτους 2011210.5 KiB39
Αριθμ 320-21.10.2011 Εκτέλεση έργου Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουπιών προς Μολάους139.6 KiB40
Αριθμ 321-21.10.2011 Έγκριση θέσης προσωπικού ορισμένου χρόνου του Ν Π (απόφ αριθ.10-2011)114.4 KiB47
Αριθμ 322-21.10.2011 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα ΤΔ Νεαπόλεως»119.9 KiB35
Αριθμ 323-21.10.2011 Έγκριση μελέτης τοποθέτησης κυβόλιθων θέσης Βυρουλάκι ΔΚ Μολάων114.9 KiB55
Αριθμ 324-21.10.2011 Εγκριση καταβολής αποζημίωσης συνεδριάσεων Μελών ΔΣ του Ν Προσώπου116.1 KiB40
Αριθμ 326-21.10.2011 Εγγραφή ετήσιας συνδρομής Δήμου στο περιοδικό Πόλη & Πολιτική (250,00€)116.4 KiB39
Αριθμ 327-04.11.2011 Περί πραγματοποίησης Εμποροπανήγυρης στην ΤΚ Συκιάς εορτή Αγ Νεκταρίου160.9 KiB35
Αριθμ 328-21.10.2011 Επιχορήγηση συλλόγου «Φίλοι Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Μολάων»161.2 KiB37
Αριθμ 329-21.10.2011 Διάθεση πίστωσης εορτασμού της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940114.3 KiB35
Αριθμ 330-21.10.2011 Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης σχεδίου πόλεως ΔΚ Νεάπολης114.7 KiB42
Αριθμ 332-04.11.2011 Έγκριση μελέτης «Ανάπλαση εισόδου ΤΚ Μονεμβασίας από Αγία Κυριακή»115.5 KiB44
Αριθμ 333-04.11.2011 Έγκριση μελέτης «Ανάπλαση χώρου στη θέση Παναγιά-Βρύσες ΤΔ Πακίων»116.1 KiB45
Αριθμ 334-04.11.2011 Έγκριση μελέτης «Αντικαστάσεις-επεκτ δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»27.000,00€115.3 KiB42
Αριθμ 335-04.11.2011 Εξειδίκευση εργασιών «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελαίας» 10.000,00€117.3 KiB46
Αριθμ 336-04.11.2011 Αποδοχή ποσού εξόφλ μελέτης χωροθέτησης καταφυγίου σκαφών Κυπαρισσίου167.2 KiB51
Αριθμ 337-04.11.2011 Δημόσια κλήρωση επιλογής δικαιούχων-θέσεις Εμποροπανήγυρης Συκιάς182.3 KiB47
Αριθμ 338-04.11.2011 Πρόταση χρηματοδότ έργου «Κέντρο προβ Αγροτικής-Πολιτιστικής Κληρονομιάς»118.0 KiB40
Αριθμ 339-04.11.2011 Πρόταση έργου «Βελτίωση προσπελασιμότητας στις κτηνοτροφ εκμεταλλεύσεις»117.5 KiB50
Αριθμ 340-04.11.2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος του Δήμου 2011226.2 KiB41
Αριθμ 341-04.11.2011 Χορήγηση παράτασης έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδ μπάσκετ Μαραθιά» 2η113.0 KiB39
Αριθμ 342-04.11.2011 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση λυμάτων Δήμου Μολάων»113.0 KiB36
Αριθμ 343-04.11.2011 Επικαροποίηση μελέτης «Εσωτερικό δίκτ ύδρευσης Λαμπόκαμπου-Πισταμάτων»116.0 KiB39
Αριθμ 344-04.11.2011 Επικαροποίηση μελέτης «Εσωτερικό δίκτ ύδρευσης Χάρακα» υποβολή ΕΣΠΑ115.9 KiB41
Αριθμ 345-28.11.2011 Ενημέρωση Δ Σ για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Μονεμβασίας204.7 KiB45
Αριθμ 346-28.11.2011 Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση141.8 KiB39
Αριθμ 347-28.11.2011 Περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητα για το έτος 2012 ΑΠΟΣΥΡΣΗ70.7 KiB45
Αριθμ 348-28.11.2011 Περί καθορισμού του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012178.9 KiB48
Αριθμ 349-28.11.2011 Συγκρότηση επιτροπής εμβαδομέτρησης ακινήτων καταβολής τελών κλπ129.9 KiB39
Αριθμ 350-28.11.2011 Ενημέρωση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2011223.4 KiB41
Αριθμ 351-28.11.2011 Λύση-εκκαθάριση Δημ Επιχείρησης Τουριστ Ανάπτυξης Καστανέας (Δ Ε Τ Α Κ )133.6 KiB49
Αριθμ 352-28.11.2011 Αποδοχή χρηματοδ.920.000,00€ έργου«Αντικατάσταση εσ δικτύου ύδρ Μολάων»122.7 KiB40
Αριθμ 353-28.11.2011 Αποδοχή χρηματοδ.1.282.851,71€ έργου «Αντικατάσταση εσ δικτ ύδρ Νεάπολης»122.2 KiB54
Αριθμ 354-28.11.2011 Όροι Προγραμμ Σύμβασης Δήμου και Περιφέρειας έργου «Ασφ δρόμου Κουπίων»144.1 KiB40
Αριθμ 355-28.11.2011 Περιμετρική οδός Μολάων-Αντιπυρική προστασία»υποβ πρότ στο ΕΠ Πρόγραμμα145.3 KiB45
Αριθμ 356-28.11.2011 Όροι Προγραμμ Σύμβασης με Δήμο Σπάρτης για φορέα υλοπ παρακολούθ της Π Σ.501.7 KiB39
Αριθμ 357-28.11.2011 Έγκριση Ειδ Προϋπολογισμού τροπ Τ Δελτίου«Αποχέτευση παραλ οικ Δ Ασωπού»127.8 KiB54
Αριθμ 358-28.11.2011 Έγκριση 1ου Ανακ Πίνακα Εργασιών «Διαμόρφωση χώρου γηπ μπάσκετ Μαραθιά»134.1 KiB41
Αριθμ 359-28.11.2011 Περί μη επιβάρυνσης ιδιοκτητών με δαπάνη σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών118.9 KiB51
Αριθμ 360-28.11.2011 Έγκριση μελέτ«Συντήρ-επισκ Δημ καταστήματος ΤΚ Μονεμβασίας» πρ.12.000,00€116.4 KiB50
Αριθμ 361-28.11.2011 Τροποπ πρ σύμβασης μεταξύ Δήμων Σπάρτης & Μονεμβασιάς μετ υπ Πολεοδομίας115.9 KiB40
Αριθμ 362-28.11.2011 Παραλαβή μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας ΤΚ Λιρών» πρ12.600,00€116.7 KiB45
Αριθμ 363-28.11.2011 Τροποποίηση των 177&2472011 Αποφ ΔΣ σχετικές με μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Ζάρακα134.3 KiB96
Αριθμ 364-28.11.2011 Απευθείας αγορά ακινήτου από Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρειχέας120.2 KiB44
Αριθμ 365-28.11.2011 Περί διαγραφής οφειλετών από χρηματ καταλόγους ύδρευσης 2010 ΤΚ Ρειχέας119.1 KiB45
Αριθμ 366-28.11.2011 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011169.8 KiB50
Αριθμ 368-28.11.2011 Έγκριση «Μελέτη διαμόρφωσης – δημιουργίας παιδικής χαράς στην ΤΚ Πακίων»115.8 KiB46
Αριθμ 369-28.11.2011 Περί αιτήσεως Δημητρίου Σακκά για παροχή νερού εκτός της πόλεως των Μολάων114.9 KiB46
Αριθμ 370-28.11.2011 Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Ελιάς113.6 KiB45
Αριθμ 371-28.11.2011 Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο χώρο πρώην ΣΥΚΙΚΗΣ Μολάων στον ΑΠΟΕΛ114.9 KiB44
Αριθμ 372-28.11.2011 Παραχώρηση χρήσης χώρου στο πρώην Δημαρχείου Μολάων στον ΟΦΜ ΜΟΛΑΪΚΟ115.3 KiB37
Αριθμ 374-28.11.2011 Εξειδίκευση εργασιών «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην Δημ Σχολείου ΔΚ Νεάπολης»119.4 KiB42
Αριθμ 375-28.11.2011 Τροποποίηση απόφ ΔΣ«Αγοράς έκτασης στην ΤΚ Δαιμονιάς επέκτ νεκροταφείου»127.8 KiB46
Αριθμ 376-28.11.2011 Περί λύσης μίσθωσης κτιρίων στέγασης Τμήματος Πολεοδομίας118.7 KiB41
Αριθμ 377-29.11.2011 Σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του εκτάκτου ειδικού τέλους75.1 KiB46
Αριθμ 378-29.11.2011 Σχετικά με την κατάργηση κλινικών του Νοσοκομείου Μολάων205.1 KiB43
Αριθμ 379-29.11.2011 Σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου Μονεμβασιάς - ΑΝΑΒΟΛΗ202.5 KiB45
Αριθμ 380-22.12.2011 Σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου Μονεμβασιάς» (εξ αναβολής)205.4 KiB50
Αριθμ 381-22.12.2011 Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μονεμβασιάς (Απόφ 41-2011 ΕΠΖ)330.7 KiB50
Αριθμ 382-22.12.2011 Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Μονεμβασιάς (Απόφ 40-2011 ΕΠΖ)281.3 KiB66
Αριθμ 383-22.12.2011 Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργ Κοιμητηρίων Δ Μονεμβασιάς (Απόφ 43-2011 ΕΠΖ)200.6 KiB67
Αριθμ 384-22.12.2011 Περί καθορισμού των τελών κοιμητηρίων156.6 KiB46
Αριθμ 385-22.12.2011 Ψήφιση Κανονισμ Λειτουργίας Οικ «ΚΑΣΤΡΟ»ΤΚ Μονεμβασιάς (Απ 43.2011 ΕΠΖ)184.4 KiB48
Αριθμ 386-22.12.2011 Καθορισμός δικαιώματος βοσκής155.8 KiB62
Αριθμ 387-22.12.2011 Παράταση συμβάσεων καυσίμων137.6 KiB58
Αριθμ 388-22.12.2011 Yποβολή πρότασης σε πρόσκληση Ενδιάμεσ Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α Ε στο Ε Π.121.9 KiB47
Αριθμ 389-22.12.2011 Έγκριση Απόφ 18-2011 ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Δ Μονεμβασιάς (προϋπολ 2011)119.1 KiB46
Αριθμ 390-22.12.2011 Έγκριση Απόφ 19-2011 ΔΣ ΛιμενικούΤαμείου Δ Μονεμβασιάς (απολογισμ.2010)117.7 KiB40
Αριθμ 391-22.12.2011 Έγκρ μελέτης«Αντικατ–επεκτάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας»πρ.12.600,00€117.6 KiB41
Αριθμ 392-22.12.2011 Έγκρ.1ου Ανακεφαλ Πίνακα έργου«Διαμόρφ χώρων Δ Σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας»118.7 KiB45
Αριθμ 393-22.12.2011 Αίτημα παραχώρησης δασικής έκτασης στη θέση «Λάζα» ΤΚ Αγίων Αποστόλων116.5 KiB50
Αριθμ 394-22.12.2011 Εξειδίκευση εργασιών έργου«Διαμόρφ χώρου γηπ Νεάπολης για τοποθ κερκίδας»117.9 KiB43
Αριθμ 395-22.12.2011 Εξειδίκευση εργασιών έργου«Ασφαλτόστρωση προαυλίου Δ Σχολείου Νεάπολης»116.4 KiB44
Αριθμ 396-22.12.2011 Πρόωρη λύση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτισίας Α Γκούβερη στην ΔΚ Νεάπολης119.3 KiB47
Αριθμ 397-22.12.2011 Περί καταβολής επιδότησης μεταφοράς μαθητή Αβάθμιας εκπαίδευσης115.7 KiB50
Αριθμ 398-22.12.2011 Περί διαγραφής οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου116.4 KiB47
Αριθμ 399-22.12.2011 Χορήγηση άδειας λειτ καταστήμ Υπηρ Διαδικτύου στον Αγγελάκο Γ- ΔΚ Μολάων117.1 KiB43
Αριθμ 400-22.12.2011 Έγκρίση μελέτης«Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελαίας»πρ.10.000,00€114.5 KiB45
Αριθμ 401-22.12.2011 Παραχώρηση χρήσης Δ Σχολείου Ρειχέας, σε ομάδα προσκόπων από 4-8.1.2012114.9 KiB38
Αριθμ 402-22.12.2011 Περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού οικ έτους 2011153.2 KiB39
Αριθμ 403-22.12.2011 Περί ρυθμίσεως θεμάτων Λαϊκών Αγορών120.7 KiB69
Αριθμ 404-22.12.2011 Ψήφιση Καν Λειτουργίας υπαίθριου,στάσιμου εμπορίου στο Δήμο, θέσεις,άδειες279.9 KiB52
Αριθμ 405-22.12.2011 Ορισμός εκπροσώπου Δ Μονεμβασιάς σε επιτροπές του Δασαρχείου Μολάων112.8 KiB39
Αριθμ 406-22.12.2011 Προμήθ γάλακτος που προβλέπεται στην 53361.06ΚΥΑ(ΦΕΚ 1503 Β.11-10-2006)136.9 KiB50
Αριθμ 407-29.12.2011 Περί καθορισμού των τελών ύδρευσης164.9 KiB74
Αριθμ 408-29.12.2011 Περί μισθώσεως δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Νομίων - ΑΠΟΣΥΡΣΗ202.4 KiB45
Αριθμ 409-29.12.2011 Έγκρ μελέτης«Διαμόρφ χώρου γηπέδ Νεάπολης τοποθ κερκίδας»114.1 KiB49
Αριθμ 410-29.12.2011 Έγκρ μελέτης«Ασφαλτόστρωση προαυλίου Δ Σχολείου Νεάπολης»113.9 KiB54
Αριθμ 411-29.12.2011 Έγκρ μελέτης«Αποπεράτωση κτιρίου πρώην Δ Σχολείου Νεάπολης»113.8 KiB49
Αριθμ 413-29.12.2011 Αγορά ακινήτου στην ΤΚ Ρειχέας – έγκριση πρακτ εκτιμητικής επιτροπής κλπ121.7 KiB41
Αριθμ 414-29.12.2011 Απευθείας αναθέσεως της μεταφοράς των μαθητών για σχολικό έτος 2011–2012116.0 KiB49
Αριθμ 415-29.12.2011 Έγκριση επικαιρ τευχών ανάθεσης έργου«Δημ δρόμος Παραλίας Κυπαρισσίου»113.4 KiB43
Αριθμ 416-29.12.2011 Ανασυγκρότηση Επιτροπών Άρθρων 28 & 46 Ε Κ Π Ο Τ Α.127.0 KiB39