Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012

3425
NameSizeHits
NameSizeHits
Αρίθμ 352-21.11.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση εσωτ δικτύου ύδρευσης Μολάων»47.0 KiB44
Αρίθμ 109-09.04.2012 Καταβολή επιδότησης μεταφοράς μαθητών Α-βάθμιας εκπαίδευσης107.7 KiB49
Αρίθμ 114-26.04.2012 Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Ανάπτυξης108.1 KiB38
Αρίθμ 113-26.04.2012 Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Ανακύκλωσης και Καθαριότητας108.1 KiB42
Αρίθμ 061-06.03.2012 Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Λακωνίας108.9 KiB38
Αρίθμ 173-29.05.2012 Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην ΤΚ Χάρακα108.9 KiB48
Αρίθμ 111-09.04.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικιακού στάβλου στην κ Κούτσαρη Παναγιώτα109.4 KiB49
Αρίθμ 356-21.11.2012 Περί «ΝΠ Κοινων Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου»109.5 KiB47
Αρίθμ 038-07.02.2012 Χορήγηση παράτασης έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντάνασσας110.2 KiB43
Αρίθμ 167-29.05.2012 Έγκριση 21-2012 Απ Ν Προσώπου Κοιν Προστ & Αλληλ Πολιτισμού & Αθλητισμού110.8 KiB44
Αρίθμ 131-26.04.2012 Χαρακτηρισμός ως ιστορικό Δ Μνημείο του π Ναυτικού Γερμ Παρατηρητηρίου111.1 KiB52
Αρίθμ 298-27.09.2012 Αποδοχή ή μη παραίτησης του κ Μέντη Γεωργίου από τη θέση Γραμματέα του ΔΣ111.4 KiB37
Αρίθμ 043-07.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου για συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου112.5 KiB40
Αρίθμ 017-17.01.2012 Ορισμός εκπροσ παραλαβής παραχ απορριμματοφόρου από ΣΔΣ Αποβλ Λακωνίας112.6 KiB64
Αρίθμ 054-15.02.2012 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων112.6 KiB44
Αρίθμ 206-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλ στο Λύκειο Νεάπολης»112.6 KiB38
Αρίθμ 226-04.07.2012 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Επιτροπής Τουρ Ανάπτ & Προβολής Δήμου112.7 KiB35
Αρίθμ 276-14.09.2012 Αλλαγή μέτρου ένταξης πρότασης «Κέντρο Προβολής Αγρ & Πολιτ Κληρονομιάς»113.1 KiB35
Αρίθμ 215-04.07.2012 Απ.12-2012 «Περί μη επαναδημοπράτησης θυνείου Αγ Νικολάου Κυπαρισσίου»113.1 KiB38
Αρίθμ 218-04.07.2012 Έγκριση 26-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου, Αναμόρφωσης προϋπ αυτού(2012)113.3 KiB38
Αρίθμ 330-31.10.2012 Mίσθωση ακινήτου για στέγαση γραφείου & αποθήκης του αρχειακού υλικού113.3 KiB45
Αρίθμ 184-13.06.2012 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου στον Περιφ Σύνδ Φορέων Διαχ Στερεών Αποβλήτων113.4 KiB38
Αρίθμ 397-28.12.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελ Περιβαλ Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου»113.4 KiB40
Αρίθμ 078-06.03.2012 Παραχωρ χώρου στο Δημ Σχ Ελαίας αποθήκευσης υλικού της Δημ Ρουμ Βιβλιοθ113.5 KiB51
Αρίθμ 227-04.07.2012 Περί της.16-2012 Απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης113.5 KiB37
Αρίθμ 166-29.05.2012 Ορισμός εκπροσ Δήμου στο πρωτοβάθμιο Συμβ Επιθεώρ Θεάτρων & Κινηματογρ.113.5 KiB40
Αρίθμ 005-17.01.2012 Ορισμός Δ Συμβούλου συγκρότ επιτρ παραλαβ εργασιών-μεταφορ(άρθ.67 ΠΔ2880)113.6 KiB63
Αρίθμ 232-24.07.2012 Αλλαγή χρηματοδότησης σε έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2012113.7 KiB38
Αρίθμ 024-24.01.2012 Ορισμός εκπροσώπ Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογ Ουσιών Ν Λακωνίας113.7 KiB42
Αρίθμ 149-17.05.2012 Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση υφιστάμενου δρόμου ως μοναδικού113.7 KiB44
Αρίθμ 165-29.05.2012 Ορισμός δημ συμβούλου στην επιτροπή κατάρτισμού ετ μητρώου αρρένων113.7 KiB39
Αρίθμ 126-26.04.2012 Έγκριση & παραλαβή μελέτης«Ανάπλαση Παραλ Δρόμου Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων»113.8 KiB42
Αρίθμ 155-17.05.2012 Αναμορφώση προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου, οικ έτ 2012113.8 KiB36
Αρίθμ 333-31.10.2012 Έγκριση 1ου Συγκριτ Πίνακα & 1ης Συμπληρ Σύμβασης της Μελέτης ΓΠΣ Βοιών113.8 KiB51
Αρίθμ 392-19.12.2012 Παραχώρηση χρήσης γηπέδου τένις στο ΤΕΛ Μολάων στον Όμ Αντισφαίρ Δήμου113.8 KiB39
Αρίθμ 032-07.02.2012 Συντάξη τοπ ρυμοτομικού σχεδίου για σχολ συγκρότ Γυμν–Λυκ (Νεάπολης)113.8 KiB45
Αρίθμ 079-06.03.2012 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτρ Λιμεναρχείου Ναυπλίου113.9 KiB40
Αρίθμ 058-15.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων συγκρ τριμελούς επιτρ Διεύθ Αγρ Οικ & Κτηνιατρικής113.9 KiB39
Αρίθμ 007-17.01.2012 Συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου (άρθ.1 ΠΔ 2701981)114.0 KiB72
Αρίθμ 361-21.11.2012 Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης έτους 2012114.2 KiB34
Αρίθμ 110-09.04.2012 Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του νηπιαγωγείου Φοινικίου, στον τοπικό Σύλλογο114.2 KiB46
Αρίθμ 042-07.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων σύστ Α-θμιας & Β-θμιας Επιτρ Αμπελοοινικών θεμάτων114.2 KiB44
Αρίθμ 254-10.08.2012 Αίτηση Συλλόγου«Πολιτιστικές Διαδρομές» διάθεσης χώρου για έκθεση βιβλίου114.4 KiB38
Αρίθμ 251-10.08.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Τροποπ όρων & περιορισμών δόμησης,Λάχι Βοιών»114.4 KiB44
Αρίθμ 340-31.10.2012 Περί «Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας»114.5 KiB39
Αρίθμ 186-13.06.2012 Έγκριση 20-2012 Απ ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (Αναμ πρ.2012)114.5 KiB46
Αρίθμ 403-28.12.2012 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή επιδομάτων πρόνοιας114.5 KiB43
Αρίθμ 087-06.03.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Επικαιρ υφιστ μελετών Εγκαταστάσεων Επεξ Λυμάτων»114.6 KiB37
Αρίθμ 240-24.07.2012 Διαγραφή οφειλής 24,72 € που βαρύνει τον οφειλέτη Μπόλα Μιχαήλ114.6 KiB41
Αρίθμ 170-29.05.2012 Περί διορθώσεως της αρ 122-2012 Απόφασης του ΔΣ114.7 KiB57
Αρίθμ 234-24.07.2012 Έγκριση 11-2012 Απ ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρ Παιδείας & Περιβάλλοντος114.7 KiB39
Αρίθμ 281-14.09.2012 Έγκριση καταστάσεων εφημεριών & ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων114.7 KiB41
Αρίθμ 272-14.09.2012 Έγκριση Απολογισμού του Δημ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ έτους 2011114.7 KiB41
Αρίθμ 253-10.08.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης κατοικίας στον κ Περδικόγιαννη Γεώργιο114.8 KiB39
Αρίθμ 049-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΤΚ Μονεμβασίας»114.8 KiB43
Αρίθμ 127-26.04.2012 Έγκριση & παραλαβή Σταδίου Β2 μελέτης «Χωροθέτηση καταφυγίου Τουρ Σκαφών»114.9 KiB40
Αρίθμ 396-28.12.2012 Παραχώρ αίθουσας στο κτίριο ΤΣ της ΤΚ Δαιμονιάς στέγασης Περιφ Ιατρείου114.9 KiB40
Αρίθμ 051-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης»114.9 KiB43
Αρίθμ 346-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελ Καταγραφής & Αποτύπωσης Περιπατητικών Διαδρομών»114.9 KiB46
Αρίθμ 224-04.07.2012 Παραχώρηση χρήσης του Δημοτ Σχολίου Αγ Αποστόλων στον Π Σύλ Αγ Αποστόλων114.9 KiB45
Αρίθμ 235-24.07.2012 Περί «Μελέτης Διάνοιξης Δρόμου & Κατασκευής Γεφυριού (ΤΚ Κάτω Καστανέας)»115.0 KiB44
Αρίθμ 088-06.03.2012 Περί Λογιστικής διαγραφής χρηματικών υπολοίπων δημοτ τελών(ΔΟΥ Μολάων)115.0 KiB42
Αρίθμ 220-04.07.2012 Απευθείας εκμίσθωση δημοτ χώρου,στην κ Παναγάκου Γεωργία (έκθεση βιβλίου)115.1 KiB43
Αρίθμ 192-13.06.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης αγρ αποθήκης– οικ στάβλου στην κ Κούτσαρη115.1 KiB43
Αρίθμ 143-17.05.2012 Έγκριση & παραλαβή «Γεωτ Μελέτης Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου ΔΕ Μολάων»115.1 KiB37
Αρίθμ 026-24.01.2012 Έγκρίση καταστ εφημεριών & ωραρ λειτουργίας φαρμακείων Δ Μονεμβασιάς115.1 KiB47
Αρίθμ 130-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου «Αποκατ ζημιών στην οδοποιία ΤΚ Λιρών»115.2 KiB44
Αρίθμ 367-30.11.2012 Πρόκληση ζημιών από τη θεομηνία της 29ης Νοεμβρίου.115.2 KiB41
Αρίθμ 202-13.06.2012 Έγκριση 21-2012 Απ (ορθή επανάλ ) του ΔΣ περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού115.2 KiB40
Αρίθμ 364-21.11.2012 Παραχώρ χρήσης χώρων του Δημοτ Σχολ Μονεμβ στέγασης της Φιλαρμονικής115.2 KiB37
Αρίθμ 169-29.05.2012 Περί διορθώσεως της αρ 121-2012 Απόφασης του ΔΣ115.3 KiB44
Αρίθμ 363-21.11.2012 Έγκριση 71-2012 Απ του ΔΣ του ΝΠ περί αναμόρφωσης προυπ.2012115.3 KiB46
Αρίθμ 074-06.03.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελέτης «Μελέτες ανόρυξης νέας γεώτρησης ΤΚ Συκιάς»115.4 KiB43
Αρίθμ 014-17.01.2012 Αποδοχή ή μη Τοπογραφ-Χωροταξικής μελέτης πρ εφαρμ Τομ Δ΄ Σχεδίου Νεάπολης115.4 KiB65
Αρίθμ 388-19.12.2012 Έγκριση 73 & 80-2012 Απ του ΔΣ του ΝΠ περί αναμόρφωσης προυπολογ.2012115.4 KiB40
Αρίθμ 129-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου «Αποκατ ζημιών από θεομηνίες- ΔΕ Βοιών»115.4 KiB40
Αρίθμ 031-07.02.2012 Οριστική διακοπή εργασιών «Ανάπλαση δρόμου οικ Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανίκων»115.5 KiB41
Αρίθμ 223-04.07.2012 Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή Αντιδημ για υπογραφή δήλ αποδοχής κληρονομιάς115.5 KiB39
Αρίθμ 349-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης οριοθέτησης Χειμάρρου ΒΑΡΚΑ & ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ»115.5 KiB47
Αρίθμ 185-13.06.2012 Έγκρίση 82-2012 Απ ΔΣ της Κοινωφ Επιχείρ Παιδείας & Περιβάλ (Ανπρ.2012)115.6 KiB41
Αρίθμ 132-26.04.2012 Κλείσιμο τμήματος δρόμου Νεάπολης, για διεξαγωγή Βατικιώτικου Αγώνα Ζωής115.7 KiB47
Αρίθμ 318-17.10.2012 Έγκριση 65-2012 Απ ΔΣ Νομ Προσώπου,περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού (2012)115.7 KiB38
Αρίθμ 243-24.07.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου«Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»115.7 KiB35
Αρίθμ 103-09.04.2012 Έγκριση & παραλαβή «περιβαλ μελέτης νομιμ λιμενικών εγκατ Πλάκα- Μαρίνα»115.7 KiB49
Αρίθμ 004-17.01.2012 Ορισμός Δ Συμβούλου συγκρότ επιτρ παραλαβ έργ άνω 5.869,40€(ΠΔ17187αρ16)115.7 KiB70
Αρίθμ 255-14.09.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελ «Επικαιρ Μελέτης Έργων ΘΗΣΕΑ για ένταξή στο ΕΣΠΑ»115.7 KiB34
Αρίθμ 035-07.02.2012 Έγκρίση & παραλαβή «Μελέτης κατασκ πνευμ κέντρου & ανάπλ χώρου(ΟΤ)»115.7 KiB37
Αρίθμ 355-21.11.2012 Περί «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας»115.8 KiB38
Αρίθμ 329-31.10.2012 Παράταση εκτέλ έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού»115.8 KiB38
Αρίθμ 089-06.03.2012 Διαγραφή οφειλής 40,00 € του οφειλέτη Τουρουντάκη Αλέξανδρο115.8 KiB40
Αρίθμ 316-17.10.2012 Έγκριση 56-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου, περί Αναμόρφ προϋπ αυτού (2012)115.8 KiB36
Αρίθμ 274-14.09.2012 Έγκριση 56-2012 Απ Νομ Προσώπου Κοιν Προστ & Αλληλεγγύης,Πολιτ & Αθλητ.115.8 KiB40
Αρίθμ 225-04.07.2012 Περί της αιτήσεως του Κρυπωτού Αριστείδη, για μεταφορά χρήσης παραλίας115.8 KiB47
Αρίθμ 369-30.11.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρ»115.8 KiB35
Αρίθμ 273-14.09.2012 Έγκριση 38-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Δήμου περί Αναμ προϋπ αυτού(2012)115.9 KiB38
Αρίθμ 305-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΔ Αγ Νικολάου»115.9 KiB46
Αρίθμ 039-07.02.2012 Χορήγηση παράτασης έργου «Οδοποιία Τ Δ Αγ Νικολάου & Αγ Γεωργίου»115.9 KiB38
Αρίθμ 125-26.04.2012 Έγκρίση & παραλαβή «Πρ Μελέτης Γεωλ Καταλληλότητας» (ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Ασωπού)»116.0 KiB57
Αρίθμ 238-24.07.2012 Περί δημιουργίας– παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού(ταινιών βίντεο)116.0 KiB40
Αρίθμ 317-17.10.2012 Έγκριση 60-2012 Απ ΔΣ Νομ Προσώπου,περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού (2012)116.1 KiB36
Αρίθμ 304-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Αγ Ιωάννη- Αγγελώνας»116.1 KiB45
Αρίθμ 303-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Νομίων- Κουλεντίων»116.1 KiB37
Αρίθμ 201-13.06.2012 Έγκριση μελέτης έργου «Αποπεράτωση γηπέδων Μαραθιά Ελίκας»116.2 KiB38
Αρίθμ 302-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Βελιών- Αγ Ιωάννη»116.2 KiB43
Αρίθμ 390-19.12.2012 Χορήγ άδειας «Αμιγούς ΕπιχείρΠροσφ Υπηρ Διαδικτύου»,στον Πραχάλη Γεώργιο116.2 KiB40
Αρίθμ 353-21.11.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων»116.2 KiB41
Αρίθμ 229-24.07.2012 Χορήγηση παρατάσεως εκτέλ έργου «Κατασκευή δικτ ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα»116.3 KiB33
Αρίθμ 339-31.10.2012 Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2-Θ Ειδικού Σχολείου Μολάων116.3 KiB52
Αρίθμ 082-06.03.2012 Υποβολή αίτησης χρηματοδ έργου «Κατασκευή δικτ ύδρευσης(ΔΔ Ιέρακα)»116.4 KiB42
Αρίθμ 059-15.02.2012 Εργασιες αποκατάστασης απρόβλεπτων ζημιών απο θεομηνία 7ης Φεβρ 2012116.5 KiB45
Αρίθμ 106-09.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Διαμόρφ χώρου Σταδίου ΔΕ Μολάων»116.5 KiB45
Αρίθμ 258-14.09.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης Διάνοιξης Δρόμου & Κατασκευής Γεφυριού»116.5 KiB36
Αρίθμ 160-17.05.2012 Έγκριση & οριστική παραλαβή «Μελέτης Γεωτεχν Ερευνών στο Λύκειο ΔΕ Βοιών»116.5 KiB37
Αρίθμ 382-19.12.2012 Περί παρατάσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης116.5 KiB40
Αρίθμ 180-13.06.2012 Έγκριση Μελέτης «Ασφαλτοστρώσεις– Τσιμεντοστρώσεις δρόμου ΔΕ Μολάων»116.6 KiB45
Αρίθμ 144-17.05.2012 Έγκρίση μελέτης έργου «Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας»116.6 KiB37
Αρίθμ 084-06.03.2012 Έγκριση & παραλαβή «Προκατ Μελ Γεωλ καταλληλ -ΣΧΟΟΑΠ(Δ Ζάρακα)»116.6 KiB40
Αρίθμ 347-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελ «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφ & ανάπλ Δ Ζάρακα»116.6 KiB42
Αρίθμ 228-04.07.2012 Περί διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών116.6 KiB38
Αρίθμ 207-04.07.2012 Έγκρ & παραλαβή μελ «Οδοποιίας»,«ΜΠΕ»- «Βελτίωση Χάραξης Π οδού Μολάων»116.7 KiB33
Αρίθμ 319-17.10.2012 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασιάς116.7 KiB44
Αρίθμ 242-24.07.2012 Καθορισμός ύψους δαπάνης του υδρολήπτη σε περίπτωση αντικατ υδρομέτρου116.7 KiB36
Αρίθμ 163-29.05.2012 Έγκριση & οριστική παραλαβή «Μελέτης Γεωτεχν Ερευνών στο Λυκείου Μολάων»116.7 KiB48
Αρίθμ 289-27.09.2012 Αποδοχή ή μη πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου (Τομέας Δ΄ΟΤ 100)116.8 KiB44
Αρίθμ 348-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελέτης «Ανάπλαση πλατεία Πισταμάτων στο Δ Ζάρακα»116.9 KiB41
Αρίθμ 204-04.07.2012 Έγκριση μελ «Αποπεράτωση Πλακοσκεπούς Οχετού Ομβρίων Περιοχής Αυλοσπήλου»116.9 KiB37
Αρίθμ 219-04.07.2012 Χορήγηση παρατάσεως εκτέλ έργου «Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»116.9 KiB39
Αρίθμ 145-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας»117.0 KiB42
Αρίθμ 193-13.06.2012 Χορήγηση παράτασης για εκτέλεση έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης117.0 KiB42
Αρίθμ 295-27.09.2012 Έγκριση 101-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Συκιάς (Μπροκούτσα)»117.1 KiB50
Αρίθμ 147-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη & διαμόρφ δρόμου προς εκκλησάκι Αγ Ευστρατίου »117.1 KiB41
Αρίθμ 287-27.09.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελέτης «Μελέτη Β΄Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μολάων»117.2 KiB39
Αρίθμ 190-13.06.2012 Αλλαγή τίτλου έργου «Κατασκευή φρεατίων, σχαρών & επισκευή σχαρών»117.2 KiB43
Αρίθμ 188-13.06.2012 Γνωμοδότηση καθορ οριογραμμών ρέματος το οποίο τέμνει Δημ Π οδό Μολάων117.3 KiB42
Αρίθμ 261-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα γήπ ΤΚ Συκέας»117.3 KiB42
Αρίθμ 197-13.06.2012 Έγκριση επικαιροποιημένης Μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΤΚ Μονεμβασίας117.3 KiB41
Αρίθμ 208-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Προσθήκη– Επέκταση Υπάρχοντος Γυμνασίου Μολάων»117.3 KiB37
Αρίθμ 048-15.02.2012 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως για παραχώρηση χρήσης παραλίας (Ν 2971-01)117.3 KiB45
Αρίθμ 280-14.09.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικίας στην κ Παππά Δήμητρα του Ευθυμίου117.3 KiB42
Αρίθμ 083-06.03.2012 Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση έργου «Δημοτική οδοποιία» (τδ Ζάρακα)117.4 KiB42
Αρίθμ 136-17.05.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημ σχολείου Νεάπολης»117.4 KiB39
Αρίθμ 233-24.07.2012 Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς Δημ Σ για καταστροφή αντικειμένων117.4 KiB34
Αρίθμ 158-17.05.2012 Χορήγηση άδειας για υδροδότηση κατοικίας εκτός ορίων οικ ΤΚ Κυπαρισσίου117.4 KiB30
Αρίθμ 003-17.01.2012 Συγκρότηση επιτρ παραλαβής έργων έως 5.869,40€ ετ.2012 (ΠΔ17187 άρθ.15)117.4 KiB72
Αρίθμ 384-19.12.2012 Έγκριση & παραλ «Μελ διάνοιξης δρόμου & κατασκευή Γεφυριού, ΤΚ Καστανέας»117.5 KiB35
Αρίθμ 279-14.09.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικίας στην κ Χαραμή Μαρία του Βασιλείου117.5 KiB40
Αρίθμ 081-06.03.2012 Επικαιροποίηση 59-2006 Απόφασης Δημ Συμβουλίου τ Δήμου Βοιών»117.5 KiB50
Αρίθμ 096-06.03.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης ακινήτου στον Αγγελάκη Θεόδωρο117.5 KiB43
Αρίθμ 345-21.11.2012 Περί του Προγράμματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών117.6 KiB47
Αρίθμ 124-26.04.2012 Υποβολή αίτησης ένταξης στο ΕΠ Αλιείας του έργου Αλιευτ Καταφυγίου Ελαίας117.6 KiB42
Αρίθμ 341-31.10.2012 Έγκριση 119-2012 Μελέτης «Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαχίου»117.7 KiB44
Αρίθμ 056-15.02.2012 Αποδοχή χρηματοδ ποσού 24.433,29 € για συντήρηση σχολικών κτηρίων117.7 KiB44
Αρίθμ 383-19.12.2012 Έγκριση & παραλ Μελέτης «Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός ΔΚ Νεάπολης117.7 KiB40
Αρίθμ 085-06.03.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελ «Ανόρυξη– Αξιοποίηση Γεώτρησης ΤΚ Παπαδ »117.8 KiB45
Αρίθμ 191-13.06.2012 Eπιστροφή 114,25 € στην κ Σεμερτίδου Σωτηρία, ως αχρεωστήτως καταβληθέν117.8 KiB40
Αρίθμ 099-09.04.2012 Έγκριση έργου «Διαπλατύνσεις– Διαμορφ – Τσιμεντοστρώσεις δρ ΔΕ Ζάρακα117.9 KiB42
Αρίθμ 259-14.09.2012 Αποδοχή ή μη μελέτης πράξης εφαρμ & κτηματογρ για Τοπογρ & Χωροταξ Μελέτη117.9 KiB37
Αρίθμ 060-15.02.2012 Συμμετοχή Δήμου στο έργο «Πράσινη οικονομία, κοιν συνοχή & απασχόληση»117.9 KiB44
Αρίθμ 142-17.05.2012 Έγκρ & παραλαβή Υδραυλ μελ Οριοθ Ρέματος«Βελτίωση χάραξης π οδού Μολάων»118.0 KiB34
Αρίθμ 146-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5 Αγγελώνας»118.0 KiB35
Αρίθμ 211-04.07.2012 Καθορισμός ειδικοτήτων απασχόλησης 12 ατόμων,εργασίας ορισμένου χρόνου118.1 KiB42
Αρίθμ 172-29.05.2012 Επιστροφή ποσού 90,00 € στον PRENDA ALMIR, ως αχρεωστήτως καταβληθέν118.1 KiB47
Αρίθμ 189-13.06.2012 Γνωμοδότηση για καθορισμό οριογραμμών τμήματος χειμάρρου118.2 KiB37
Αρίθμ 294-27.09.2012 Έγκριση 102-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Παπαδιανίκων (Μπουράκι)»118.2 KiB37
Αρίθμ 055-15.02.2012 Αποδοχή χρηματοδ ποσού 37.519,31 € για κάλυψη λειτ δαπανών σχολείων118.2 KiB39
Αρίθμ 139-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Συντήρηση & επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων»118.3 KiB42
Αρίθμ 128-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντάνασσας»118.3 KiB37
Αρίθμ 343-31.10.2012 Περί εκλογής Γραμματέα του ΔΣ μετά την ακύρωση της 299-2012 ΑΔΣ118.4 KiB42
Αρίθμ 291-27.09.2012 Έγκριση 98-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ Γεωργίου (θέση Λάζα)»118.4 KiB42
Αρίθμ 395-19.12.2012 Έγκριση & παραλαβή μελέτης «Κέντρο προβολής αγροτ & πολιτ κληρονομιάς»118.5 KiB39
Αρίθμ 137-17.05.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελιάς»118.6 KiB49
Αρίθμ 293-27.09.2012 Έγκριση 103-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ Αποστόλων (Σκλαβούνα)»118.7 KiB40
Αρίθμ 122-26.04.2012 Υλοποίηση έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας»118.8 KiB44
Αρίθμ 221-04.07.2012 Διάθέση πίστωσης για εκτύπ φυλλαδίου (Σπήλαιου Καστανιάς & Απολιθ Δάσος)118.9 KiB34
Αρίθμ 338-31.10.2012 Γνωμοδότηση για Συγχώνευση του ΕΠΑΛ Έλους με το ΕΠΑΛ Μολάων118.9 KiB41
Αρίθμ 040-07.02.2012 Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου & ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης118.9 KiB38
Αρίθμ 271-14.09.2012 Αποδοχή χρηματοδότησης 37.519,31 €, κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων119.0 KiB47
Αρίθμ 267-14.09.2012 Χορήγηση παράτασης για εκτέλεση έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης»119.0 KiB43
Αρίθμ 256-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών ιστών & σωμάτων ΔΚ Νεάπολης»119.0 KiB39
Αρίθμ 320-17.10.2012 Παραχώρηση χρήσης Νηπιαγωγείου Βιγκλαφίων για μεταστέγαση του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ119.0 KiB35
Αρίθμ 210-04.07.2012 Έγκριση 69-2012 μελ «Παροχές λειτουργίας &ι συντήρ εγκατάστ επεξ λυμάτων»119.2 KiB41
Αρίθμ 073-06.03.2012 Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο, ποσού 42,82 €119.3 KiB43
Αρίθμ 360-21.11.2012 Αποδοχή χρηματ.37.575,67€,κάλυψης λειτ δαπανών σχολείων & κατανομής αυτού119.3 KiB40
Αρίθμ 307-17.10.2012 Έγκριση 106-2012 Μελέτης «Διαμορφώσεις στο κτίριο Γυμνασίου Νεάπολης»119.3 KiB42
Αρίθμ 268-14.09.2012 Περί Ιδρύσεως Κέντρων δια Βίου Μάθησης στο Δήμο119.3 KiB37
Αρίθμ 077-06.03.2012 Περί απευθείας αναθέσεως της προμήθειας φανοστατών ΔΕ Βοιών119.3 KiB45
Αρίθμ 325-17.10.2012 Περί μίσθωσης ακινήτου & υπόδειξη δημ συμβούλων στην επιτροπή εκτίμησης119.4 KiB35
Αρίθμ 119-26.04.2012 Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού & Παραλίας στην ΤΚ Δαιμονιάς & στην ΤΚ Ελίκας119.5 KiB35
Αρίθμ 288-27.09.2012 Αποδοχή ή μη πρότασης τροποποίησης ρυμοτομ σχεδίου (Τομέας Δ΄ΟΤ 102-103)119.6 KiB44
Αρίθμ 121-26.04.2012 Υλοποίηση έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»119.7 KiB45
Αρίθμ 198-13.06.2012 Ορισμός υπολόγου πράξης «Αντικατάσταση εσωτ δικτύου ύδρευσης Μολάων»119.7 KiB41
Αρίθμ 366-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Επικαιρ μελέτης κατασκευής δικτύου ύδρευσης Ιέρακα»119.9 KiB38
Αρίθμ 050-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Επισκευή φθορών Γυμνασίου ΔΚ Μολάων»119.9 KiB39
Αρίθμ 203-13.06.2012 Υποβολή πρότασης χρηματοδ έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Βοιών»120.1 KiB39
Αρίθμ 308-17.10.2012 Έγκριση εκτέλ εργασίας «Τακτική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου»120.1 KiB39
Αρίθμ 266-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου ΤΚ Πακίων»120.2 KiB38
Αρίθμ 068-06.03.2012 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου «Ανάπλαση Δρόμου Πλύτρας»120.2 KiB35
Αρίθμ 237-24.07.2012 Υλοποίηση έργου «Οδοποιία ΔΚ Μολάων» & υποβολής πρότασης στο ΕΠ»120.2 KiB42
Αρίθμ 260-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις αγωγών ΔΕ Ασωπού»120.3 KiB44
Αρίθμ 222-04.07.2012 Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση στην εφ Περιηγητής Λακωνίας120.6 KiB38
Αρίθμ 153-17.05.2012 Ανανέωση συνδρομής ειδικού λογισμικού «eCM» της ACE-Hellas120.6 KiB39
Αρίθμ 300-17.10.2012 Έγκρίση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρ Προγράμματος του Δήμου120.7 KiB44
Αρίθμ 326-31.10.2012 Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου120.7 KiB39
Αρίθμ 386-19.12.2012 Αποδοχή χρηματ.970.000€ «Ανάπλαση παραλ δρόμου Πλύτρας- Τροπ προϋπ.2012120.7 KiB42
Αρίθμ 327-31.10.2012 Έγκριση της αριθ 68-2012 Απ ΔΣ του Νομ Προσώπου του Δήμου120.7 KiB40
Αρίθμ 337-31.10.2012 Χορήγηση άδειας λειτουργ καταστήματος Υπ Διαδικτύου στην Γκιώνη Ευθαλία120.9 KiB42
Αρίθμ 292-27.09.2012 Έγκριση 100-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά)»121.0 KiB44
Αρίθμ 285-27.09.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Συντήρηση & επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων»121.0 KiB42
Αρίθμ 263-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»121.0 KiB39
Αρίθμ 141-17.05.2012 Αλλαγή τίτλου & έγκριση μελ «Συντήρ τουαλετών & επισκευών Λυκείου Μολάων»121.1 KiB38
Αρίθμ 070-06.03.2012 Περί λύσεως της σύμβασης της μίσθωσης του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βοιών121.1 KiB43
Αρίθμ 378-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως ΔΕ Μολάων121.1 KiB36
Αρίθμ 094-06.03.2012 Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας121.2 KiB41
Αρίθμ 046-15.02.2012 Απόφαση του ΔΣ για ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2012121.4 KiB44
Αρίθμ 323-17.10.2012 Καταβολή επιδότησης για μεταφορά μαθητών Α-βάθμιας εκπαίδευσης121.4 KiB44
Αρίθμ 385-19.12.2012 Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 75.808,44 €121.4 KiB39
Αρίθμ 299-17.10.2012 Αποδοχή ή μη της παραίτησης του κ Μέντη Γεωργίου (Εξ Αναβολής)121.4 KiB53
Αρίθμ 200-13.06.2012 Διάθεση θέσεων στο πλαίσιο προγράμ πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ Σ.121.7 KiB41
Αρίθμ 148-17.05.2012 Εξέταση ενστάσεων επί της πράξης εφαρμογής & κτηματογράφησης μελέτης121.8 KiB35
Αρίθμ 321-17.10.2012 Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για λειτουργία Εμποροπανήγυρης (ΤΚ Συκέας)121.8 KiB39
Αρίθμ 282-27.09.2012 Έγκριση περί καθορισμού θέσεων & ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου121.9 KiB38
Αρίθμ 250-10.08.2012 Σχετικά με «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχετευτικού Δικτύου ΔΚ Νεάπολης»121.9 KiB46
Αρίθμ 265-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 Αγγελώνας»121.9 KiB44
Αρίθμ 334-31.10.2012 Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης ετους 2010 Ρειχέας121.9 KiB43
Αρίθμ 278-14.09.2012 Ανανέωση Προγραμ Σύμβασης με ΟΑΕΔ για Λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή122.0 KiB44
Αρίθμ 171-29.05.2012 Διάθέση πίστωσης καταχωρήσεων τουρ προβολής στο ένθετο «Ταξίδι» εφ ΕΘΝΟΣ122.0 KiB38
Αρίθμ 377-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου»122.0 KiB44
Αρίθμ 199-13.06.2012 Έγκριση 64-2012 μελ «Αντικατασταση– επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών»122.0 KiB39
Αρίθμ 214-04.07.2012 Περί δημιουργ θέσεων στάθμευσης οχημάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στην ΔΚ Μολάων122.0 KiB36
Αρίθμ 379-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων»122.1 KiB42
Αρίθμ 100-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού122.1 KiB41
Αρίθμ 086-06.03.2012 Έγκρίση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτ κτιρίου πρώην δημ σχ ΔΚ Νεάπολης»122.1 KiB43
Αρίθμ 102-09.04.2012 Έγκριση έργου «Οδοποιία στο Σχέδιο Πόλεως Μολάων»122.2 KiB43
Αρίθμ 351-21.11.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Επισκευή & συντήρ στέγης δημ Καταστήματος Κάμπου Βοιών»122.3 KiB43
Αρίθμ 195-13.06.2012 Διάθεση πίστωσης για διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων122.4 KiB40
Αρίθμ 156-17.05.2012 Επέκταση δικτ ύδρευσης ΤΚ Ιέρακος, ΙΜ Ευαγγελίστριας & Αxλαδόκαμπο»122.5 KiB39
Αρίθμ 175-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Οδοποιία ΤΔ Αγ Νικολάου & Αγ Γεωργίου122.6 KiB43
Αρίθμ 161-29.05.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντανάσσης»122.6 KiB39
Αρίθμ 138-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου»122.7 KiB38
Αρίθμ 374-19.12.2012 Έγκρίση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών»122.8 KiB39
Αρίθμ 264-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών«Αποπεράτωση Δημοτ Σχολείου Μονεμβασίας»122.9 KiB36
Αρίθμ 350-21.11.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας»123.0 KiB39
Αρίθμ 174-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποκατ ζημιών από θεομηνίες (ΔΕ Βοιών)»123.1 KiB50
Αρίθμ 104-09.04.2012 Κατασκευή τουριστικού χάρτη– φυλλαδίου σε αγγλικό κείμενο123.2 KiB48
Αρίθμ 044-07.02.2012 Συμπλήρωση αριθ 384 -2011 Α Δ Σ «Περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων»123.7 KiB40
Αρίθμ 375-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Αποπερ πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων περιοχής Αυλοσπήλου123.8 KiB39
Αρίθμ 209-04.07.2012 Yποβολή πρότασης χρηματοδ έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου Οικ Πλύτρας»123.8 KiB36
Αρίθμ 025-24.01.2012 Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2012124.0 KiB55
Αρίθμ 159-17.05.2012 Περί της Oνοματοδοσίας οδών και πλατειών ΤΚ Πακίων ΔΕ Μολάων124.2 KiB58
Αρίθμ 324-17.10.2012 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ΔΚ Νεάπολης»124.3 KiB44
Αρίθμ 380-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρ- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας124.3 KiB41
Αρίθμ 062-06.03.2012 Περί υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας»124.4 KiB39
Αρίθμ 381-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού124.6 KiB34
Αρίθμ 400-28.12.2012 Ορισμός Μελών Διοικ Σ του ΝΠΔΔ «Κοιν Προστασίας & Αλληλεγ , Πολιτ &Αθλητ»124.7 KiB41
Αρίθμ 071-06.03.2012 Περί λύσεως της σύμβασης μίσθωσης του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας124.7 KiB45
Αρίθμ 389-19.12.2012 Έγκριση 22-2012 Απ του ΔΣ, περι κατάρτισης & ψηφισης προυπ 2013124.7 KiB40
Αρίθμ 064-06.03.2012 Περί υλοποίησης έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»124.9 KiB39
Αρίθμ 284-27.09.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διάνοιξη & Διαμόρφ Δρόμου προς Εκκλησάκι Αγ Ευστρατίου»124.9 KiB43
Αρίθμ 002-17.01.2012Έγκριση Απόφ.162011 ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης (προϋπολογισμός 2012)124.9 KiB69
Αρίθμ 309-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Σηματοδότησης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Δήμου»125.8 KiB40
Αρίθμ 311-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου»125.9 KiB38
Αρίθμ 118-26.04.2012 Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» (51-2012 Απ Οικ Επ )126.0 KiB45
Αρίθμ 314-17.10.2012 Περί «Δικτύου Αποχέτευσης & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης»126.0 KiB45
Αρίθμ 376-19.12.2012 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης126.0 KiB38
Αρίθμ 301-17.10.2012 Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2011- 2014126.1 KiB40
Αρίθμ 116-26.04.2012 Εκτέλεση έργου «Επισκευή & συντήρ στέγης δημοτ καταστ ΤΚ Κάμπου Βοιών»126.5 KiB45
Αρίθμ 236-24.07.2012 Έγκριση 82-2012 Μελ «Αντικαταστάσεις-Επεκτάσεις Δικτ Ύδρευσης ΔΕ Βοιών»126.6 KiB35
Αρίθμ 072-06.03.2012 Υποβολή πρότασης οριοθέτησης του οικισμού «Παναγίτσα» (Μπουρμπουτσέλια)126.8 KiB50
Αρίθμ 034-07.02.2012 Περί Συγκροτήσεως & ορισμού μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών127.0 KiB45
Αρίθμ 257-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ΔΚ Νεάπολης»127.2 KiB36
Αρίθμ 135-17.05.2012 Συμμετοχή Δήμου «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ– ΔΗΜΙΟΥΡΓ Θ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»128.2 KiB40
Αρίθμ 230-24.07.2012 Μείωση τελών κοινοχρ χώρων & ενοικίου παραχώρ χρήσης αιγιαλού & παραλίας128.8 KiB38
Αρίθμ 092-06.03.2012 Αποδοχή χρηματοδότησης 37.575,67 € για κάλυψη λειτουργ δαπανών σχολείων128.9 KiB42
Αρίθμ 277-14.09.2012 Έγκριση Προγραμ Σύμβασης Δήμου & Δημ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας129.0 KiB38
Αρίθμ 066-06.03.2012 Yλοποίηση έργου «Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχ Κτ Γυμνασίου ΔΕ Μολάων»129.3 KiB42
Αρίθμ 183-13.06.2012 Έγκριση όρων &ι τεχν προδ επέκτασης δικτ ύδρευσης από ιδιώτες(ΤΚ Γέρακα)129.9 KiB40
Αρίθμ 117-26.04.2012 Αποδοχή 50.000 για την πράξη «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης»130.0 KiB44
Αρίθμ 275-14.09.2012 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδ «Πράσινη Αγρ Τ Κοινότητα Μεταμόρφωσης»130.0 KiB39
Αρίθμ 023-24.01.2012 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα130.3 KiB67
Αρίθμ 057-15.02.2012 Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ποσών 670,07 και 20,00 €130.5 KiB44
Αρίθμ 157-17.05.2012 Τροποποίηση & συμπλήρωση 125-2012 Απόφασης ΔΣ130.9 KiB62
Αρίθμ 247-10.08.2012 Αποδοχή 550.000«Νέο Νηπιαγωγείο Δημ Κοινότητας Νεάπολης Περ Εν Λακωνίας»131.0 KiB45
Αρίθμ 362-21.11.2012 Διάθεση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2012131.4 KiB39
Αρίθμ 245-10.08.2012 Αποδοχή 1.800.000€«Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου Δημ Ενότητας Μολάων»131.5 KiB33
Αρίθμ 248-10.08.2012 Αποδοχή 550.000«Νέο Νηπιαγωγείο Τοπ Κοινότ Μονεμβασίας Περιφ Εν Λακωνίας»131.6 KiB40
Αρίθμ 310-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα στους Μολάους»132.1 KiB39
Αρίθμ 098-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών»132.1 KiB47
Αρίθμ 370-30.11.2012 Έγκριση όρων επέκτασης δικτύου ύδρευσης από ιδιώτες στην ΤΚ Συκέας132.3 KiB43
Αρίθμ 205-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Νέο ισόγειο κτίριο- γυμναστ στο Δημ Σχ Νεάπολης»132.4 KiB34
Αρίθμ 394-19.12.2012 Υποβολή πρότασης για χαρακτηρισμό του τοπίου του Μαλέα ως προστατευόμενο132.5 KiB34
Αρίθμ 393-19.12.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2013132.5 KiB34
Αρίθμ 322-17.10.2012 Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρ χώρου στην Εμποροπανήγυρη (ΤΚ Συκέας)132.6 KiB39
Αρίθμ 105-09.04.2012 Δημιουργία τουριστικού δηλωτικού σήματος & σχεδ βασικής εταιρ ταυτότητας132.8 KiB53
Αρίθμ 213-04.07.2012 Περί αναμορφ προϋπ.2012,«Πράσινη Αγρ Τοπ Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου»133.1 KiB41
Αρίθμ 336-31.10.2012 Εισήγηση-γνωμοδότηση για ανώτατο αριθ αδειών υπαίθριου Πλανόδιου εμπορίου133.5 KiB43
Αρίθμ 177-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποκατάστ ζημιών στην οδοποιία ΤΚ Λιρών»134.2 KiB36
Αρίθμ 178-13.06.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Διαμόρφωση χώρου σταδίου ΔΕ Μολάων»134.3 KiB38
Αρίθμ 270-14.09.2012 Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για σίτιση μαθητών(Εστία Μολάων)134.4 KiB44
Αρίθμ 162-29.05.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεαπόλεως»134.6 KiB41
Αρίθμ 246-10.08.2012 Αποδοχή 6.044.400«Αποχέτευση-Εγκαταστάσεις επεξ Λυμάτων Παρ Οικ Δ Ασωπού134.6 KiB41
Αρίθμ 036-07.02.2012 Περί τροποποιήσεως του κανονισμού αποχέτευσης στην ΤΚ Μονεμβασίας135.2 KiB50
Αρίθμ 357-21.11.2012 Έγκρ όρων Σύμβ Διαδημοτικής Συνεργ, παροχής Τεχν Υπηρ προς Δήμο Ελαφον.135.3 KiB40
Αρίθμ 018-17.01.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2012135.5 KiB60
Αρίθμ 176-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποπερ ανάπλασης πλατείας ΤΚ Κουλεντίων»135.7 KiB41
Αρίθμ 402-28.12.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012135.9 KiB55
Αρίθμ 107-09.04.2012 Αποδοχή χρηματοδ 20.320 €,επισκευής & συντήρηση σχολικών κτιρίων136.1 KiB43
Αρίθμ 312-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Φωτισμός Δρόμου Κάστρου»136.4 KiB42
Αρίθμ 212-04.07.2012 Υποβολή προτάσεως χρηματοδοτικού προγράμ «Ολοκλ Πολεοδομικού Σχεδιασμού»136.5 KiB42
Αρίθμ 359-21.11.2012 Aναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012137.4 KiB46
Αρίθμ 296-27.09.2012 Υποβολή πρότασης «Μουσείο Ανάδειξης & Προβολής Ναυτικής Παράδοσης»137.5 KiB37
Αρίθμ 052-15.02.2012 Έγκριση όρων μνημονίου «Αποχετευτικό δίκτυο Λυμάτων Νεάπολης»137.8 KiB42
Αρίθμ 179-13.06.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελαίας»138.0 KiB38
Αρίθμ 315-17.10.2012 Αποδοχή χρηματοδ.5.622,75 «Πράσινη Οικονομία,Κοινων Συνοχή & Απασχόληση»138.2 KiB36
Αρίθμ 027.24.01.2012 Απευθείας ανάθεσης προμήθ καυσίμων στις ΔΕ που απέβη άγονος διαγωνισμός139.2 KiB62
Αρίθμ 033-07.02.2012 Απευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Α-θμιας & Β-θμιας εκπαίδευσης140.7 KiB48
Αρίθμ 286-27.09.2012 Έγκριση προσωρ παραλαβής έργου «Αποπεράτωση Δημ Αθλ Κέντρου Δ Ασωπού»140.8 KiB46
Αρίθμ 168-29.05.2012 Έγκριση μελ «Διαμόρφ χώρου διαδρόμου προσγ – απογ ελαφρών αεροσκαφών»140.9 KiB41
Αρίθμ 365-21.11.2012 Πρόταση χρηματοδότησης έργου «Ολοκλήρ Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου»141.5 KiB47
Αρίθμ 010-17.01.2012 Έγκριση Απ.21β2011 ΔΣ Λιμενικού Ταμείου (αφορά τον ΟΕΥ του ΛΤ)142.1 KiB69
Αρίθμ 101-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας142.3 KiB40
Αρίθμ 217-04.07.2012 Αποδοχή & διάθεση 88.700€ κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας(τροπ προϋπ.2012)143.0 KiB38
Αρίθμ 290-27.09.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012»143.5 KiB35
Αρίθμ 328-31.10.2012 Έγκριση Πράξεων Εκκαθάρ ,αποδοχής περουσ στοιχείων & υποχρεώσεων ΔΕΤΑΚ143.7 KiB46
Αρίθμ 037-07.02.2012 Περί εγκρίσεως Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011144.2 KiB41
Αρίθμ 216-04.07.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ έτ 2012145.4 KiB39
Αρίθμ 093-06.03.2012 Αναμόρφωση προϋπ Δήμου οικ έτους 2012 & τροποποίησης τεχν προγράμματος145.8 KiB44
Αρίθμ 331-31.10.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012146.5 KiB48
Αρίθμ 053-15.02.2012 Περί αποδοχής ή μη δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δ Μονεμβασίας έτους 2012146.7 KiB44
Αρίθμ 249-10.08.2012 Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012147.5 KiB40
Αρίθμ 358-21.11.2012 «Δημιουργία θέσεων απασχ σε τοπ επίπεδο μέσω προγραμ κοινωφ χαρακτήρα»147.5 KiB38
Αρίθμ 095-06.03.2012 Αλλαγή φορέα υλοπ έργου«Αποχέτευση Παραλ Οικ Δ Ασωπού– Εγκατ Λυμάτων»147.8 KiB45
Αρίθμ 030-07.02.2012 Έγκριση έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμποκάμπου – Πισταμάτων»151.1 KiB42
Αρίθμ 187-13.06.2012 Αντικατάστάση μέλους ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας Εκπαίδευσης151.2 KiB48
Αρίθμ 154-17.05.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτ 2012156.5 KiB44
Αρίθμ 342-31.10.2012 Επιλογή δικαιούχων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγ Νεκταρίου στην ΤΚ Συκέας156.7 KiB298
Αρίθμ 115-26.04.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 & τροποποιηση τεχν Προγράμματος157.2 KiB45
Αρίθμ 231-24.07.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος του Δήμου, οικ έτ.2012157.8 KiB36
Αρίθμ 029-07.02.2012 Έγκρίση απόφ ΔΣ του Δημοτ Λιμενικού Ταμείου, περί ψηφίσεως προϋπ 2012158.6 KiB50
Αρίθμ 182-13.06.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου (οικ έτ.2012)158.7 KiB36
Αρίθμ 387-19.12.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ έτ.2012159.5 KiB41
Αρίθμ 011-17.01.2012 Προγραμμ σύμβαση«Κατασκευή δρόμων σχεδ Πλύτρας» με Περ Πελοποννήσου159.9 KiB66
Αρίθμ 252-10.08.2012 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας160.3 KiB61
Αρίθμ 164-29.05.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012160.7 KiB36
Αρίθμ 120-26.04.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου – διάθεση πίστωσης160.8 KiB43
Αρίθμ 097-09.04.2012 Προσλήψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση162.8 KiB39
Αρίθμ 041-07.02.2012 Περί 1-2012 Απ Δημοτ Κοινότητας«Προτάσεις για ονοματοδ οδών ΔΚ Μολάων»166.7 KiB447
Αρίθμ 022.24.01.2012 Κατάρτηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2012168.4 KiB64
Αρίθμ 241-24.07.2012 Διαγραφή οφειλής 95,38 € που βαρύνει τον οφειλέτη Παπαδάκη Παναγιώτη168.5 KiB36
Αρίθμ 028-24.01.2012 Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012171.7 KiB69
Αρίθμ 112-09.04.2012 Αιτήσεις (27.10.2011-22.03.2012) Πολιτ –Χορευτ & Αθλ Συλ Μονεμβ «ΡΙΖΕΣ»171.8 KiB43
Αρίθμ 297-27.09.2012 Υπογραφής Μνημονίου με Ε΄ΕΠΚΑ,«Αντικατάσταση Εσωτ Δικτ Ύδρευσης Μολάων»172.2 KiB38
Αρίθμ 075-06.03.2012 Περί εκδόσεως και ανανεώσεως αδειών υπαίθριου εμπορίου172.5 KiB39
Αρίθμ 150-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αντικατ Εσ Δικτ Ύδρευσης ΔΔ Βελανιδίων & Αγ Νικολάου»172.6 KiB44
Αρίθμ 012-17.01.2012 Εξέταση ενστάσεων τροποποίησης χρήσεως γης ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης172.6 KiB65
Αρίθμ 151-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αντικατάσταση Εσωτ Δικτύου Ύδρευσης ΔΔ Λαχίου»173.0 KiB42
Αρίθμ 152-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αποχέτευση– Εγκαταστάσεις Επεξ Λυμάτων Παρ Οικισμών»173.2 KiB45
Αρίθμ 335-31.10.2012 Εισήγηση-γνωμοδότηση για ανώτατο αριθ αδειών υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου174.0 KiB43
Αρίθμ 332-31.10.2012 Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2012» (σχετική 268-2012 Απόφαση)175.6 KiB49
Αρίθμ 269-14.09.2012 Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Α-βάθμιας & Β-βάθμιας εκπαίδευσης176.6 KiB55
Αρίθμ 047-15.02.2012 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών184.1 KiB48
Αρίθμ 001-17.01.2012 Έγκριση Απόφ.152011 ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης (διετές πρόγραμμα δράσης)185.9 KiB72
Αρίθμ 076-06.03.2012 Έγκριση όρων μνημονίου «Αντικατάσταση Εσωτ Δικτύου Ύδρευσης Νεάπολης»192.7 KiB38
Αρίθμ 069-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοποίησης εργου «Ανάπλαση Δρόμου Πλύτρας»195.4 KiB40
Αρίθμ 399-28.12.2012 Περί αρ.22-012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών199.7 KiB38
Αρίθμ 090-06.03.2012 Από 1-2012 Πρακτικού Επιτρ Επίλ Φορολ Διαφορών,εξέτασης φορολ υποθέσεων200.7 KiB65
Αρίθμ 108-09.04.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος Δήμου (οικ έτους 2012)200.9 KiB42
Αρίθμ 354-21.11.2012 Υποβολή πρότασης θεσμοθέτησης Χερσονήσου Μαλέα ως «Φυσικό Περιφ Πάρκο»202.4 KiB50
Αρίθμ 398-28.12.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης ανάπλασης ρέματος Κάκκαβου ΔΕ Μονεμβασίας203.6 KiB41
Αρίθμ 013-17.01.2012 Περί χορηγήσεως παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης»208.0 KiB73
Αρίθμ 262-14.09.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012208.7 KiB33
Αρίθμ 401-28.12.2012 Ανάκληση της 147-2009 ΑΔΣ τ Δήμου Ασωπού, περί μελέτης ΣΧΟΟΑΠ212.2 KiB70
Αρίθμ 019-17.01.2012 Σύναψη νέας Προγραμμ Σύμβασης«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ Λαχίου»212.8 KiB67
Αρίθμ 065-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοπ έργου «Κατασκευή Ν Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»221.6 KiB41
Αρίθμ 133-17.05.2012 Έγκριση εισηγ έκθεσης Οικ Επ για αποτελ εκτέλεσης δημ προϋπ (Δ τρ.2011)221.9 KiB44
Αρίθμ 020-17.01.2012 Σύναψη Προγραμμ Σύμβασης«Αντικατ δικτύου ύδρ ΤΚ Βελανιδίων-Αγ Νικολάου»222.8 KiB58
Αρίθμ 134-17.05.2012 Έγκριση εισηγ έκθεσης Οικ Επ για αποτελ εκτέλεσης δημ προϋπ (Α τρ.2012)223.6 KiB40
Αρίθμ 067-06.03.2012 Έγκριση Προγρ Σύμβασης υλοπ έργου «Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου Μολάων»234.9 KiB34
Αρίθμ 015-17.01.2012 Περί εκπτώσεως τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για τα έτη 2010 & 2011236.6 KiB61
Αρίθμ 196-13.06.2012 Τροποποίηση Απ πρότασης χρηματοδ έργου«Δημοτ δρόμος παραλίας Κυπαρισσίου»245.2 KiB40
Αρίθμ 371-30.11.2012 Τροποπ όρων προγρ Σύμβασης άρθ 22 Ν.36112007, Αντικ Εσωτ Δικτ Ύδρ Νεάπ245.3 KiB46
Αρίθμ 063-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοπ έργου «Κατασκευή Ν Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβ»247.3 KiB43
Αρίθμ 016-17.01.2012 Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην ΔΚ Μολάων254.9 KiB95
Αρίθμ 344-21.11.2012 Έγκρ εισηγ έκθεσης της ΟικονΕπιτρ για αποτελ εκτέλ δημοτικού προϋπ Β& Γτρ271.3 KiB41
Αρίθμ 313-17.10.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012283.3 KiB37
Αρίθμ 021-17.01.2012 Περί έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση του Τελωνείου Μονεμβασίας287.3 KiB69
Αρίθμ 045-07.02.2012 Συμπλήρωση αριθ 386 -2011 «Περί καθορισμού του δικαιώματος βοσκής»293.9 KiB266
Αρίθμ 391-19.12.2012 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασιάς297.6 KiB46
Αρίθμ 283-27.09.2012 Σχετικά με τις ενέργειες της δημοτ αρχής για έγγραφο που απέστειλε ο ΥΠΕΣ387.3 KiB40
Αρίθμ 091-06.03.2012 Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς κατάλογους ΔΕ Βοιών470.3 KiB83
Αρίθμ 368-30.11.2012 Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2013496.5 KiB52