Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

2889
NameSizeHits
NameSizeHits
Αρίθμ 001-22.01.2013 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Κ Π & Α Π & Α.93.2 KiB43
Αρίθμ 002-22.01.2013 Τροποποίηση συστατικής πράξης Κοιν Επιχ Παιδείας & Περιβάλλοντος86.2 KiB46
Αρίθμ 003-22.01.2013 Ορισμός μελών ΔΣ «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος»172.3 KiB52
Αρίθμ 004-22.01.2013 Ορισμός μελών Δ Σ Σχολικής Επιτροπής Αθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς170.0 KiB51
Αρίθμ 005-22.01.2013 Ορισμός μελών Δ Σ Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς172.3 KiB46
Αρίθμ 006-22.01.2013 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς171.1 KiB40
Αρίθμ 007-22.01.2013 Έγκριση της αριθ 140-2012 μελέτης προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών126.4 KiB45
Αρίθμ 008-22.01.2013 Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας115.8 KiB46
Αρίθμ 009-22.01.2013 Σύμβαση με Περιφ Πελοποννήσου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών306.6 KiB39
Αρίθμ 010-22.01.2013 Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Σπάρτης για αξιοποίηση τεχν προσωπικού138.4 KiB37
Αρίθμ 011-22.01.2013 Περί καταβολής επιδότησης για μεταφορά μαθητών Αβάθμιας Εκπαίδευσης118.3 KiB37
Αρίθμ 012-22.01.2013 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσ 5.869,40€ έτους 2013123.7 KiB38
Αρίθμ 013-22.01.2013 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων άνω των 5.869,40€ έτους 2013119.9 KiB41
Αρίθμ 014-22.01.2013 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών - ΑΠΟΣΥΡΣΗ63.6 KiB36
Αρίθμ 015-22.01.2013 Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2013116.5 KiB42
Αρίθμ 016-22.01.2013 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013125.3 KiB37
Αρίθμ 017-22.01.2013 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου συγκρότησης επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου114.5 KiB34
Αρίθμ 018-22.01.2013 Συμμετοχή Πρόγραμμα JESSICA74.1 KiB51
Αρίθμ 019-22.01.2013 Ψήφιση προϋπολογισμού 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου160.3 KiB40
Αρίθμ 020-07.02.2013 Περί ιδρύσεως Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Μονεμβασίας128.8 KiB35
Αρίθμ 021-07.02.2013 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Ειδικού Αναπτυξ Προγρ Πελοπόννησος 2020365.3 KiB46
Αρίθμ 022-07.02.2013 Παράταση εκτέλεσης έργου «Διαπλατύνσεις–διαμορφ δρόμων ΔΕ Ζάρακα»116.3 KiB33
Αρίθμ 023-07.02.2013 Παράταση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων»115.2 KiB33
Αρίθμ 024-07.02.2013 Έγκριση 2ου Ανακεφαλ Πίνακα Αποπεράτωσης Αθλ Κέντρου Ασωπού120.1 KiB36
Αρίθμ 025-07.02.2013 Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση157.6 KiB38
Αρίθμ 026-07.02.2013 Έγκριση της 92013 απόφ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου (προϋπολογισμός έτους 2013)119.4 KiB36
Αρίθμ 027-07.02.2013 Έγκριση απόφ ΔΣ Νομικού Προσώπου Κ Π Π Α (προϋπολογισμός έτους 2013)130.7 KiB38
Αρίθμ 028-07.02.2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτ οχημάτων-μηχανημάτων έργου135.4 KiB39
Αρίθμ 029-07.02.2013 Έγκριση Μελέτης Ανάπλασης Ρέματος Κάκκαβου στην ΤΚ Μονεμβασίας122.1 KiB43
Αρίθμ 030-07.02.2013 Εφαρμογή Ν.40392012 για τα δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς130.2 KiB35
Αρίθμ 031-07.02.2013 Αντικατάσταση μέλους Δ του Νομικού Προσώπου Κ Π Π Α του Δήμου120.8 KiB38
Αρίθμ 032-07.02.2013 Περί της ονομασίας οδών και πλατειών της Δ Κ Μολάων152.7 KiB70
Αρίθμ 033-07.02.2013 Περί της ονομασίας οδών και πλατειών της Τ Κ Πακίων125.8 KiB42
Αρίθμ 034-07.02.2013 Περί χορηγήσεως άδ υδροδότ εκτός ορίων οικ ΤΚ Ελαίας στην Κουτράκου Στ114.6 KiB40
Αρίθμ 035-07.02.2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ Αντικατάστ-επέκτ δικτ ύδρευσης ΤΚ Αγ Γεωργίου-Αγ Αποστόλων122.9 KiB41
Αρίθμ 036-28.02.2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων119.6 KiB34
Αρίθμ 037-28.02.2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης120.1 KiB33
Αρίθμ 038-28.02.2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ Νέο ισόγειο κτίριο-Γυμναστήριο Δημ Σχολείου Νεάπολης120.0 KiB42
Αρίθμ 039-28.02.2013 Περί παρατάσεως διάρκειας συμβάσεων προμήθ καυσίμων-ελαιολιπαντικών130.4 KiB38
Αριθμ 040-28.02.2013 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2013152.3 KiB35
Αρίθμ 041-28.02.2013 Έγκριση της 2.2013 μελέτης προσθήκης βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο117.2 KiB36
Αρίθμ 043-28.02.2013 Αποδοχή ή μη δακοκτονίας από τη Δνση Αγρ Οικονομίας-Κτηνιατρ.2013168.3 KiB36
Αρίθμ 044-28.02.2013 Ανάκληση 40.1997 απόφ τ Δ Μολάων, παραχώρ κτιρίου στο Υπ Παιδείας123.3 KiB40
Αρίθμ 045-28.02.2013 Συγκρότηση επιτροπής εκποίησης-εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου114.6 KiB43
Αρίθμ 046-28.02.2013 Περί εκποιήσεως διαμερίσμ Δροσοπούλου-Αθήνα συνιδιοκτησίας Δήμου216.0 KiB38
Αρίθμ 047-28.02.2013 Περί κατασκευής Παιδικού και Βρεφ Σταθμού στο ΟΤ 7 της Δ Κ Νεάπολης124.6 KiB37
Αρίθμ 048-28.02.2013 Περί της 6.2013 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Π&Π Δήμου125.3 KiB37
Αρίθμ 049-28.02.2013 Περί συγκροτήσεως επιτροπής του άρθρου 8 του Ν 1590.86 έτους 2013121.3 KiB54
Αρίθμ 050-28.02.2013 Περί ορισμού εκπροσ Δήμου συγκρότ επιτροπ Λιμεναρχείου Ναυπλίου114.5 KiB38
Αρίθμ 051-28.02.2013 Περί συνάψεως σύμβασης,συλλογής λαμπτήρων «Φωτοκύκλωση ΑΕ»115.9 KiB33
Αρίθμ 052-28.02.2013 Περί ανακλήσεως της αριθ 1.2013 απόφασης του Δ Σ & λήψη νέας230.9 KiB39
Αρίθμ 053-28.02.2013 Χορήγηση υδροδότ σε Βιοτεχνία Τυποπ Αγροτ Προϊόντων Φάββα Δ115.2 KiB43
Αρίθμ 054-20.03.2013 Περί εγκρίσεως της 3.2013 μελέτης κατασκ πεζοδρομίων ΔΚ Νεάπολης118.3 KiB40
Αρίθμ 055-20.03.2013 Περί εγκρίσεως της 13.2013 μελέτης δαπέδου παιδ χαράς Νεάπολης116.9 KiB33
Αρίθμ 056-20.03.2013 Περί εγκρίσεως της 16.2013 μελέτης έργου επισκευής μονοπατιών Κάστρου117.5 KiB36
Αρίθμ 057-20.03.2013 Περί εγκρίσεως μελέτης τοίχου και τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Ελαίας118.1 KiB34
Αρίθμ 058-20.03.2013 Περί εγκρίσεως μελέτης προμ αγωγών ύδρ ΔΕ Μολάων,Μονεμβασίας,Ζάρακα123.8 KiB36
Αρίθμ 059-20.03.2013 Περί ανατροπής ανάλ υποχρεώσεων-διαγρ δεσμεύσ ανεκτέλεστων δαπανών307.0 KiB40
Αρίθμ 060-20.03.2013 Περί αναμορφώσεως Προϋπολογισμού & Ετησίου Προγρ Δράσης έτους 2013155.7 KiB38
Αρίθμ 062-20.03.2013 Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου149.4 KiB37
Αρίθμ 063-20.03.2013 Περί προσλήψεως προσωπικού αντιμετώπ αναγκών ανταποδοτ χαρακτήρα129.9 KiB41
Αρίθμ 064-20.03.2013 Περί συνάψεως συμβάσεων μίσθωσης έργου καθορισμού σχολικών μονάδων174.3 KiB41
Αρίθμ 065-20.03.2013 Περί συνάψεως Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας122.7 KiB36
Αρίθμ 066-20.03.2013 Περί αποδοχής χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή119.4 KiB33
Αρίθμ 067-20.03.2013 Περί Τροποποιήσεως Προγραμματικής Σύμβασης αντικατ δικτ ύδρ Μολάων180.6 KiB34
Αρίθμ 068-20.03.2013 Περί Τροποποιήσεως Προγραμμ Σύμβ Μελέτης Εσωτ Δικτ Ύδρ Λαμποκάμπου209.2 KiB35
Αρίθμ 069-20.03.2013 Περί μετατοπίσεως περιπτέρου στη ΔΚ Νεάπολης - ΑΝΑΒΟΛΗ204.5 KiB39
Αρίθμ 070-20.03.2013 Περί δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας Www Karagilanis120.7 KiB38
Αρίθμ 071-20.03.2013 Περί ορισμού εκπροσ Δήμου με αναπληρωτή στην Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων113.1 KiB30
Αρίθμ 072-20.03.2013 Περί εγκρίσεως κοπής δένδρων στο έργο Κατασκ πεζοδρομίων Δ Κ Νεάπολης114.6 KiB34
Αρίθμ 073-11.04.2013 Περί εγκρίσεως εισηγ έκθεσης Οικον Επιτροπής αποτελ προϋπ Δ΄ τριμ.2012146.9 KiB42
Αρίθμ 074-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 38.2013 μελ κατασκ τοίχων πρανών δρόμων ΔΕ Βοιών132.6 KiB42
Αρίθμ 075-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 31.2013 μελέτ φωτισμού μονοπατ-πλατ Παραδεισίου131.8 KiB41
Αρίθμ 076-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 312013 μελέτ αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγ Γεωργίου116.8 KiB37
Αρίθμ 077-11.04.2013 Περί εγκρίσεως-παραλαβής μελέτης νέας πτέρυγας Λυκείου Νεάπολης115.6 KiB33
Αρίθμ 078-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 42013 μελέτης ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μολάων117.5 KiB39
Αρίθμ 079-11.04.2013 Περί εγκρίσεως τοπογραφικής μελέτ παράκαμψης Βρύσης ΤΚ Κυπαρισσίου116.7 KiB36
Αρίθμ 080-11.04.2013 Έγκριση υποβ πρότασης χρηματσης ολοκλ Πολ Σχεδ Δ Μονεμβασίας142.9 KiB39
Αρίθμ 081-11.04.2013 Έγκριση συμμετοχής στο Σύμφωνο Δημάρχων Υπέρ Τοπ Βιώσιμης Ενέργειας134.1 KiB38
Αρίθμ 082-11.04.2013 Έγκριση πρωτ παραλαβ Αντικατων–επεκτάσεων ύδρευσης ΤΔ Μολάων115.0 KiB37
Αρίθμ 083-11.04.2013 Περί αναμορφώσεως Προϋπολογισμού & Ετησίου Προγράμματος Δράσης146.1 KiB39
Αρίθμ 084-11.04.2013 Τροποποίηση της 10.2013 Απόφ ΔΣπερί Προγραμμ Σύμβασης με Δ Σπάρτης213.5 KiB43
Αρίθμ 085-11.04.2013 Υπογραφή μνημονίου με Ε΄ΕΠΚΑ για πράξη ανάπλ παραλ δρόμου Πλύτρας149.1 KiB38
Αρίθμ 087-11.04.2013 Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής προσφυγής αιολ σταθμό Χιονοβουνίου121.9 KiB40
Αρίθμ 088-11.04.2013 Έγκριση αναμορφωμ προϋπ έργου Μουσείο ναυτικής παράδοσης120.9 KiB37
Αρίθμ 089-11.04.2013 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπ έργου β φάσης Ανάπλ εισόδ Λάρνακα120.7 KiB36
Αρίθμ 090-11.04.2013 Έγκριση αναμορφ προϋπολ . Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου120.6 KiB42
Αρίθμ 091-11.04.2013 Έγκριση αναμορφωμ προϋπ φωτιστ από Lazareto έως πύλη κάστρου214.7 KiB35
Αρίθμ 092-11.04.2013 Έγκριση αναμορφωμ προϋπ Σηματοδότησης πεζοπορ διαδρόμων119.9 KiB35
Αρίθμ 093-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 24.2013 απόφ Λιμεν Ταμείου αναμόρφωσης προϋπ.2013114.2 KiB39
Αρίθμ 094-11.04.2013 Περί εγκρίσεως της 28.2013 απόφ Λιμεν Ταμείου αναμόρφωσης προϋπ 2013114.4 KiB42
Αρίθμ 095-11.04.2013 Περί εγκρίσεως 10.2013 απόφ Κοινωφ Επιχείρησης αναμόρφ προϋπ.2013116.0 KiB38
Αρίθμ 096-11.04.2013 Έγκριση απόφ Κοινωφελ Επιχείρησης-διαμαρτυρία Βοήθεια στο Σπίτι74.0 KiB36
Αρίθμ 097-11.04.2013 Παραχώρηση στην Κοινωφ Επιχείρηση εγκαταστων λειτουργίας Σπηλαίου121.6 KiB38
Αρίθμ 098-11.04.2013 Περί καθορ όρων επέκτασης δικτ ύδρευσης ιδιώτη ΤΚ Ρειχέας ΑΠΟΣΥΡΣΗ205.1 KiB32
Αρίθμ 099-11.04.2013 Περί καθορισμού όρων επέκτασης δικτύου ύδρ ιδιώτη ΤΚ Αγ Δημητρίου130.2 KiB41
Αρίθμ 100-11.04.2013 Περί καθορισμού όρων επέκτασης δικτ ύδρ από ιδιώτη ΤΚ Νομίων94.8 KiB37
Αρίθμ 101-11.04.2013 Περί κλεισίματος παραλ δρόμου Νεάπολης για διεξαγ Βατικιώτικου Αγώνα Ζωής114.4 KiB33
Αρίθμ 102-11.04.2013 Εγκριση επικαιροπ μελέτης-χρηματοδότησης Οδοποιΐας (τ Δήμου Ζάρακα)121.1 KiB36
Αρίθμ 103-11.04.2013 Εγκριση μελέτης Αποκατ κατερρευσ τοιχίων & δρόμου Ρειχέας117.0 KiB41
Αριθμ 104-29.04.2013 Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες-δίμηνη σύμβαση147.2 KiB35
Αριθμ 105-29.04.2013 Ψήφηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιν Παντοπωλείου-ορισμός επιτροπής248.8 KiB37
Αριθμ 106-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 49.2013 μελέτης Ηλεκτρ Εγκατάσταση Δημ Σχολείο Λαχείου120.2 KiB35
Αριθμ 107-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 59.2013 μελέτης βλάβης φωτισμού ΤΚ Μονεμβασίας220.6 KiB31
Αριθμ 108-29.04.2013 Περί εγκρίσεως 65.2013 μελέτης Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας216.3 KiB33
Αριθμ 109-29.04.2013 Περί εγκρίσεως 55.2013 μελέτης Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας218.9 KiB38
Αριθμ 110-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 60.2013 μελέτης Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Ζάρακα116.9 KiB34
Αριθμ 111-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 70.2013 μελέτης Τσιμεντοστρώσεων ΔΕ Ασωπού120.0 KiB36
Αριθμ 112-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 56.2013 μελέτης Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Ασωπού117.8 KiB38
Αριθμ 113-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 62.2013 μελέτης Αντικατάστ δικ ύδρ ΤΚ Μεταμόρφωσης117.0 KiB37
Αριθμ 114-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 2.2013 μελέτης Προσθήκης σε υπάρχων κτίριο118.0 KiB39
Αριθμ 115-29.04.2013 Περί εγκρίσεως της 2.2013 απόφ Σχ Επιτρ-μείωση ενοικίου κυλ Γυμνασίου115.0 KiB39
Αριθμ 116-29.04.2013 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού-Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013141.3 KiB36
Αριθμ 117-29.04.2013 Kαθορισμ;ός χώρων μεταβ δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ΑΝΑΒΟΛΗ117.2 KiB47
Αριθμ 118-29.04.2013 Περί καθορισμού λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας το Σάββατο85.7 KiB44
Αριθμ 119-29.04.2013 Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών διαχ ελέγχου Κοινωφελούς Επιχείρησης117.8 KiB41
Αριθμ 120-29.04.2013 Ανάκληση αποφ ΔΣ-λήψη νέας για παραχώρηση χρήσης Δημ Σχ Ελαίας215.7 KiB38
Αριθμ 121-29.04.2013 Περί υποβολής αιτήματος παραχώρησης δημ έκτασης θέση Πλατώρι ΑΠΟΣΥΡΣΗ75.9 KiB40
Αριθμ 122-29.04.2013 Περί υποβολής αιτήματος παραχώρησης δημ έκτασης θέση Κεραμωτή ΑΠΟΣΥΡΣΗ64.8 KiB38
Αριθμ 123-29.04.2013 Περί αιτήσεως Διαμαντάκη για την διαγραφή προστίμου Κ Ο Κ216.0 KiB38
Αριθμ 124-29.04.2013 Περί διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών–ηλεκτρικών ειδών126.5 KiB42
Αριθμ 125-29.04.2013 Περί χρήσης της NetCD κωδικοποιημένης Πολεοδομικής Νομοθεσία119.2 KiB43
Αριθμ 126-29.04.2013 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασιάς97.9 KiB34
Αριθμ 127-29.04.2013 Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης εκτός οικισμού ΤΚ Μεταμόρφωσης213.3 KiB36
Αριθμ 128-29.04.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης Μουσείου ναυτικής παράδοσης121.1 KiB35
Αριθμ 129-29.04.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης Ανάπλασης χώρου εισόδου Λάρνακα120.9 KiB36
Αριθμ 130-29.04.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 82.000,00 € Ανάπλασης πλατείας Αρχαγγέλου120.3 KiB40
Αριθμ 131-29.04.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης φωτιστικών σωμάτων από τη θέση Lazareto μέχρι πύλη123.3 KiB37
Αριθμ 132-29.04.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης Σηματοδότησηw πεζοπορικών διαδρόμών121.7 KiB36
Αριθμ 133-28.05.2013 Έγκριση μελ Σύνταξης Πρ Εφαρμογής Τομέα Δ Σχεδίου Νεάπολης221.8 KiB48
Αριθμ 134-28.05.2013 Αποδοχή χρηματοδότησης Κατασκευής Παιδ σταθμού Νεάπολης241.4 KiB42
Αριθμ 135-28.05.2013 Αποδοχή-διάθεση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας237.7 KiB41
Αριθμ 136-28.05.2013 Περί αναμορφ Προϋπολογ Ετησίου Προγράμμ Δράσης 2013251.0 KiB37
Αριθμ 137-28.05.2013 Έγκριση 67.2013 μελέτης Κατασκευής παροχών ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης216.2 KiB38
Αριθμ 138-28.05.2013 Περί εγκρίσεως 79.2013 μελέτης Τσιμεντοστρώσεων–Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Βοιών216.6 KiB42
Αριθμ 139-28.05.2013 Περί εγκρίσεως μελέτης Οδοποιίας ΔΚ Νεάπολης216.4 KiB42
Αριθμ 140-28.05.2013 Περί εγκρίσεως μελέτης Συντήρησης κοιμητηρίων ΔΕ Μονεμβασίας217.5 KiB41
Αριθμ 141-28.05.2013 Περί εγκρίσεως μελέτης Κατασκευής δεξαμενής άρδ ΤΚ Βελιών216.4 KiB41
Αριθμ 142-28.05.2013 Έγκριση μελέτης Ανάπλασης πλατείας Χρυσαφίτισσας στο Κάστρο213.8 KiB44
Αριθμ 143-28.05.2013 Έγκριση μελέτης Κέντρου Προβολής Αγροτικής & Πολιτ Κληρονομιάς215.3 KiB40
Αριθμ 144-28.05.2013 Έγκριση μελέτης Αποπεράτωσης στηθαίου προς Αγ Παρασκευή Μολάων216.6 KiB38
Αριθμ 145-28.05.2013 Έγκριση μελέτης Προμήθειας Λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών κλπ ειδών221.7 KiB42
Αριθμ 146-28.05.2013 Παράταση για την εκτέλεση του έργου Ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Συκέας215.8 KiB37
Αριθμ 147-28.05.2013 Πρωτόκολλο παραλ επισκευής κοινοτικού καταστ Δημ Σχολείου Αγ Μάμμα214.3 KiB46
Αριθμ 148-28.05.2013 Επιλογή υλικού επίστρωσης-επικάλυψης πεζοδρομίων ΔΚ Νεάπολης213.2 KiB36
Αριθμ 149-28.05.2013 Περί διάθεσης πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου248.3 KiB37
Αριθμ 150-28.05.2013 Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού283.8 KiB58
Αριθμ 151-28.05.2013 Περί εγκρίσεως απόφ Κοινωφελούς Επιχείρ Παιδείας & Περιβάλλοντος214.7 KiB35
Αριθμ 152-28.05.2013 Περί επιστροφής ποσού στον Yordan Ivanov αχρεωστήτως καταβληθέν217.5 KiB30
Αριθμ 153-28.05.2013 Περί παραχωρήσεως χρήσης δημ χώρου στέγαση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων223.3 KiB36
Αριθμ 154-28.05.2013 Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Δημ Σχολείου Φουτίων στον Πολ Σύλλογο217.6 KiB41
Αριθμ 155-28.05.2013 Εκπρόσωπος Δήμου σετήσιας τακτικής γεν συνέλευση της Αναπτ Πάρνωνα74.6 KiB44
Αριθμ 156-28.05.2013 Παράταση εκτέλεσης Αντικαταστάσεων-Επεκτάσεων αγωγών ΔΕ Ασωπού237.7 KiB38
Αριθμ 157-28.05.2013 Παράταση Κατασκευής πεζοδρομίων-τοποθέτ φωτιστικών σωμάτων ΔΚ Νεάπολης241.1 KiB35
Αρίθμ 158 01.07.2013 Αγκυροβολία και ανεφοδιασμός των πλοίων στον όρμο των Βατίκων354.9 KiB48
Αρίθμ 159 01.07.2013 Πλαίσιο αδειοδότηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας161.5 KiB111
Αρίθμ 160 01.07.2013 Τροποπoίηση σύμβασης έργου « Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα »406.7 KiB38
Αρίθμ 161 01.07.2013 Έγκριση έργου « Ανόρυξη γεώτρησης Τ Κ Συκιάς »219.3 KiB35
Αρίθμ 162 01.07.2013 Έγκριση έργου « Ανόρυξη γεώτρησης Τ Κ Αγίου Γεωργίου »218.0 KiB33
Αρίθμ 163 01.07.2013 Έγκριση μελέτης « Διαμόρφωση Β΄ επιπέδου οικοπέδου στην Τ Κ Πακίων »217.0 KiB34
Αρίθμ 164 01.07.2013 Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες231.8 KiB71
Αρίθμ 165 01.07.2013 Αναμόρφωση προϋπ και ετησίου Προγρ Δράσης 2013246.6 KiB40
Αρίθμ 166 01.07.2013 Χρηματοδ έργου « Εργασίες συντ και αναβάθμ δημ σχ Τ Δ Αγ Νικολάου »229.2 KiB36
Αρίθμ 167 01.07.2013 Ψήφιση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας249.7 KiB38
Αρίθμ 168 01.07.2013 Πρόσληψη προσωπικού φυσικής αγωγής « Άθληση για όλους »216.3 KiB34
Αρίθμ 169 01.07.2013 Έγκριση ισολ & Αποτ 2009 & 2010 της ΚΕΠΠ217.3 KiB49
Αρίθμ 170 01.07.2013 Τροποποίηση Κανονισμών της ΚΕΠΠ215.6 KiB59
Αρίθμ 171 01.07.2013 Έγκριση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς213.3 KiB36
Αρίθμ 172 01.07.2013 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη περιοχή Μηνογιαννιάνικα221.9 KiB62
Αρίθμ 173 01.07.2013 Περί αιτήσεως της κ Κατσουρίνη Μ για επέμβαση οδών της Τ Κ Πακίων271.0 KiB42
Αρίθμ 174 01.07.2013 Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής211.4 KiB39
Αρίθμ 176 01.07.2013 Έγκριση μελέτης επεκτ και αντικατ αγωγών ύδρ και παροχών στη Μονεμβ »216.4 KiB34
Αρίθμ 177 01.07.2013 Έγκριση μελέτης ανάπλασης πλατείας Χρυσαφίτισσας222.2 KiB46
Αρίθμ 178 01.07.2013 Έγκριση εργασιών ανάπλασης πλατείας Χρυσαφίτισσας213.2 KiB36
Αρίθμ 179 01.07.2013 Έγκριση μνημ συνεργ Υπουργ και Δήμου για ανάπλ πλατ Χρυσαφ252.1 KiB42
Αρίθμ 180 01.07.2013 Ορισμός δημ συμβούλου στην επιτροπή μητρώου αρρένων213.6 KiB37
Αρίθμ 181 01.07.2013 Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης261.6 KiB33
Αρίθμ 182 01.07.2013 Ανανέωση συνδρομής Dimosnet215.3 KiB57
Αρίθμ 183-12.07.2013 Έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας339.9 KiB35
Αρίθμ 184 12.07.2013 Λύση προγρ σύμβ έργου ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ ΕΠΕΞ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ270.3 KiB88
Αρίθμ 185 12.07.2013 Έγκριση αποτελεσμάτων δημοτ προϋπ Α΄ τριμ 2013456.3 KiB41
Αρίθμ 186 12.07.2013 Αναμόρφωση προϋπ και Ετησίου Προγρ Δράσης 2013276.9 KiB36
Αρίθμ 187 12.07.2013 Υλοποίηση έργου διαμόρφωση περιοχής Μπράμου213.5 KiB42
Αρίθμ 188 12.07.2013 Έγκριση μελέτης συντ και επισκ χώρου για ΚΕΠ Μολάων212.4 KiB40
Αρίθμ 189 12.07.2013 Τροποποίηση τίτλου μελέτης Εσωτερική Οδοποιία Δ Μονεμβ214.8 KiB41
Αρίθμ 190 12.07.2013 Έγκριση για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ Μολάων272.1 KiB57
Αρίθμ 191 09.08.2013 Έγκριση τοπογρ αποτύπωσης οδού Νεάπολης – Αγ Νικολάου215.0 KiB39
Αρίθμ 192 09.08.2013 Έγκριση μελέτης αποκατάστασης μνημείου Αγίας Σοφίας στο Κάστρο212.6 KiB39
Αρίθμ 193 09.08.2013 Έγκριση έργου κατασκευής δαπέδου παιδικής χαράς Νεάπολης229.1 KiB43
Αρίθμ 194 09.08.2013 Παράταση έργου αποπεράτωση ηλεκτροφωτ στο Παραδείσι Νεάπολης214.8 KiB39
Αρίθμ 195 09.08.2013 Περί διαγραφή χρεών δημοτών από καταλόγους Δ Ε Βοιών92.5 KiB30
Αρίθμ 196 09.08.2013 Έγκριση μελέτης για κατασκευή αεροδιαδρόμου Δ Ε Βοιών213.5 KiB36
Αρίθμ 197 09.08.2013 Έγκριση μελέτης αντικατ αμιαντοσ αγωγών ύδρευσης Τ Κ Ελίκας217.6 KiB37
Αρίθμ 198 09.08.2013 Τροποπ θέσεων στάθμ για τοποθ φωτισ σωμάτων Δ Κ Νεάπολη251.2 KiB37
Αρίθμ 199 09.08.2013 Αντικατ χρηματοδ έργου αποχετευτικό Δ Δ Νεάπολης215.5 KiB32
Αρίθμ 200 09.08.2013 Περί εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στην Πλύτρα212.3 KiB30
Αρίθμ 201 09.08.2013 Αναμόρφωση Προϋπολ και Ετησίου Προγρ Δράσης 2013260.7 KiB36
Αρίθμ 202 09.08.2013 Ανανέωση Προγρ Σύμβ με Ο Α Ε Δ για Γραφ Ανταπ Δ Ε Βοιών231.9 KiB29
Αρίθμ 203 09.08.2013 Επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός Νεάπολης και Μεσοχωρίου213.4 KiB30
Αρίθμ 205 09.08.2013 Άδεια υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως Δ Κ Μολάων212.9 KiB35
Αρίθμ 206 09.08.2013 Άδεια υδροδότησης ακινήτου εκτός ορίων Τ Κ Βελιών213.1 KiB37
Αρίθμ 207 09.08.2013 Επιχορήγηση Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας217.2 KiB33
Αρίθμ 208 09.08.2013 Παράταση έργου ύδρευση Δ Δ Ιέρακα211.9 KiB48
Αρίθμ 209 16.09.2013 Έγκριση μελέτης επεξεργασίας λυμάτων Δ Μονεμβ238.0 KiB33
Αρίθμ 210 16.09.2013 Έγκριση μελέτης ανόρυξη γεώτρησης Τ Κ Αγ Αποστόλων215.0 KiB34
Αρίθμ 211 16.09.2013 Έγκριση προμελέτης φωτισμού του Κάστρου212.1 KiB34
Αρίθμ 212 16.09.2013 Έγκριση έργου αποπεράτωση ηλεκτροφ στο Παραδείσι Δ Κ Νεάπολ217.5 KiB35
Αρίθμ 213 16.09.2013 Παραλαβή της ΣΜΠΕ του ΓΠΣ της Δ Ε Βοιών217.4 KiB63
Αρίθμ 214 16.09.2013 Αποδοχή χρηματοδ για επισκ και συντ σχολικών κτιρίων221.8 KiB35
Αρίθμ 215 16.09.2013 Αναμόρφωση Προϋπ και Ετησίου Προγρ Δράσης 2013264.1 KiB38
Αρίθμ 216 16.09.2013 Έγκριση μελέτης για κατασκευή δεξαμενών Δ Ε Βοιών216.2 KiB31
Αρίθμ 217 16.09.2013 Έγκριση έργου για κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ Δ Ιέρακα300.5 KiB42
Αρίθμ 218 16.09.2013 Έγκριση συντήρησης της Οδού Ελιά – Γλυκόβρυση259.3 KiB34
Αρίθμ 219 16.09.2013 Έγκριση συντήρησης – βελτίωσης του δρόμου προς Αγγελώνα260.2 KiB36
Αρίθμ 220 16.09.2013 Έγκριση κατασκευής παρακαμπτηρίου στην Ρειχέα259.5 KiB36
Αρίθμ 221 16.09.2013 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολις Μονεμβ και Σπάρτης215.2 KiB29
Αρίθμ 222 16.09.2013 Συμμετοχή Δήμου στην Έκθεση Birminham Αγγλίας236.9 KiB30
Αρίθμ 223 16.09.2013 Περί αιτήσεως κ Κατσουρίνη Μ για διαμόρφ οδών Τ Κ Πακίων215.3 KiB42
Αρίθμ 224 16.09.2013 Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων Τ Κ Αγ Δημ και Αγ Νικ93.5 KiB33
Αρίθμ 225 16.09.2013 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμ για κατασκ υδρευτ δεξαμ Τ Κ Βελιών211.7 KiB37
Αρίθμ 226 16.09.2013 Διόρθωση της αριθ 1672013 Α Δ Σ σχετικά με κανον λειτ Κοιν Παντ227.3 KiB33
Αρίθμ 227 16.09.2013 Διαγραφή ποσών από 23706.08.2003 χρημ κατ214.2 KiB42
Αρίθμ 228 16.09.2013 Διαγραφή ποσών 19313.05.2003 κ 30915.02.2003 χρημ κατ230.8 KiB44
Αρίθμ 229 16.09.2013 Επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός ορίων Τ Κ Ελιάς212.6 KiB31
Αρίθμ 230 16.09.2013 Δαπάνη ΦΠΑ για αντικ αγωγών ύδρευσης Τ Κ Ελίκας222.2 KiB26
Αρίθμ 231 16.09.2013 Σύναψη σύμβασης καθαριότητας μαθητικής εστίας Μολάων216.2 KiB63
Αρίθμ 232 16.09.2013 Αποδοχή δημ σχολείου και νηπιαγωγείου Ασωπού96.0 KiB32
Αρίθμ 233 07.10.2013 Χρηματοδ λειτουργικών δαπανών σχολείων219.5 KiB38
Αρίθμ 234 07.10.2013 Χρηματοδ δικτ Αποχ και Εγκατ Επεξεργ Λυμάτων Νεάπολης314.8 KiB39
Αρίθμ 235 07.10.2013 Χρηματ αντικατ αγωγών ύδρευσης Τ Κ Ελίκας228.4 KiB35
Αρίθμ 236 07.10.2013 Αναμόρφωση Προϋπ και Ετησίου Προγρ Δράσης 2013252.6 KiB35
Αρίθμ 237 07.10.2013 Έγκριση προμήθ και εξοπλ αντλιοστασίου Τ Κ Συκιάς220.3 KiB27
Αρίθμ 238 07.10.2013 Τροπ υψομετρ μελέτης δρόμων Αυλόσπηλο Νεάπολης212.3 KiB38
Αρίθμ 239 07.10.2013 Έγκριση μελέτης επισκ στέγης και αντικατ κουφ σχολείο Νομίων216.1 KiB38
Αρίθμ 240 07.10.2013 Παράταση προσθήκης βοηθ χώρων σε κτίριο προ 1955214.3 KiB37
Αρίθμ 241 07.10.2013 Έγκριση 37 ΑΔΣ ΝΠ (αναμόρφωση 2013)212.6 KiB38
Αρίθμ 242 07.10.2013 Έγκριση 38 ΑΔΣ ΝΠ (απολογισμός 2011)233.1 KiB46
Αρίθμ 243 07.10.2013 Έγκριση 39 ΑΔΣ ΝΠ (απολογισμός 2012)235.9 KiB49
Αρίθμ 244 07.10.2013 Έγκριση δημοτικού λιμενικού ταμείου215.1 KiB36
Αρίθμ 245 07.10.2013 Συμμετοχή στην αγροδιατρ σύμπρ Περιφ Πελοπ Α Μ Κ233.3 KiB30
Αρίθμ 246 07.10.2013 Έγκριση δημιουργίας υδατοδρομίων232.6 KiB50
Αρίθμ 247 07.10.2013 Ανάθεση μελέτης για διαμόρφ παράλιου κοινόχρ χώρου στη Πλύτρα236.4 KiB45
Αρίθμ 248 07.10.2013 Υλοπ έργου μέτρα στερέωσης βραχωδών στο Κάστρο234.3 KiB34
Αρίθμ 249 07.10.2013 Εγγραφή στο εθν διαδημοτ δίκτυο υγιών πόλεων218.5 KiB35
Αρίθμ 250 07.10.2013 Ένσταση κ Χαραμή Π για τροπ ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης267.7 KiB31
Αρίθμ 251 07.10.2013 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων219.3 KiB33
Αρίθμ 252 07.10.2013 Επιχορ Πολιτιστ Συλλόγου Πισταμάτων Αγία Μαρίνα214.8 KiB39
Αρίθμ 253 07.10.2013 Έγκριση αρμοδ των υπηρεσιών Δνσης Υδάτων257.2 KiB40
Αρίθμ 254 07.10.2013 Αναπρ μισθώματος σταθμού βάση κιν τηλεφ214.4 KiB27
Αρίθμ 256 07.10.2013 Αντικατάστ μελών Δ Σ σχολ επιτρ Βθμιας Εκπαίδ (1)318.6 KiB40
Αρίθμ 257 07.10.2013 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης279.0 KiB90
Αρίθμ 258 07.10.2013 Δωρεά κινητών πραγμάτων στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης213.1 KiB30
Αρίθμ 259 07.10.2013 Παράτ έργου αποκατάστ στηθαίων και κιγκλιδ στις δύο γέφυρες Δ Κ Νεάπολης214.5 KiB33
Αρίθμ 260 01.11.2013 Κατάρτιση ΟΠΔ 2013221.5 KiB49
Αρίθμ 261 01.11.2013 Αναμόρφωση Προϋπ 2013 σύμφωνα με ΠΟΑ ΟΤΑ238.8 KiB51
Αρίθμ 262 01.11.2013 Αναπροσαρμογή ΤΑΠ 2014269.1 KiB62
Αρίθμ 263 01.11.2013 Έγκριση διαμόρφωσης χώρων στην Τ Κ Λαχίου233.3 KiB30
Αρίθμ 264-01.11.2013 Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Η/Μ Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων της Τ.Κ. Μονεμβασίας - ΑΝΑΒΟΛΗ86.0 KiB46
Αρίθμ 265 01.11.2013 Έγκριση μελέτης αποχετευτικού δικτύου Πακίων Δ Ε Μολάων215.2 KiB37
Αρίθμ 266 01.11.2013 Έγκριση Α Π Ε για προσθήκη επέκτ Γυμνασίου ΔΕ Μολάων229.3 KiB37
Αρίθμ 267 01.11.2013 Παράταση έργου Ασφαλτοστρ – Τσιμεντοστρ Δ Ε Μολάων214.0 KiB39
Αρίθμ 268 01.11.2013 Αναμόρφωση προϋπ και ετησίου προγρ Δράσης 2013243.4 KiB32
Αρίθμ 269 01.11.2013 Διάνοιξη δρόμου και κατασκ γεφυριού Τ Κ Καστανέας Δ Ε Βοιών218.1 KiB33
Αρίθμ 270 01.11.2013 Έγκριση συντήρησης δρόμου Κουπιά Μολάοι253.5 KiB31
Αρίθμ 271 01.11.2013 Έγκριση βελτίωσης δρόμου Νιάτα – Στενό - Μολάοι279.7 KiB36
Αρίθμ 272 01.11.2013 Περιβαλλ μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβ213.3 KiB35
Αρίθμ 273 01.11.2013 Μελέτη Περιβαλλ Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσες Τ Κ Λαχίου213.0 KiB39
Αρίθμ 274 01.11.2013 Έγκριση της 84 ΑΔΣ λιμενικού ταμείου αναμόρφωση 2013213.9 KiB32
Αρίθμ 275 01.11.2013 Έγκριση για ψήφιση προϋπ 2014 ΚΕΠΠ Δήμου Μονεμβ222.5 KiB29
Αρίθμ 276 01.11.2013 Αποδοχή απόφασης ΓΓ για αποπερ αθλητικού κέντρου Ασωπού214.1 KiB33
Αρίθμ 277-01.11.2013 Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Η/Μ Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων της Τ.Κ. Μονεμβασίας98.0 KiB50
Αρίθμ 278 01.11.2013 Έγκριση υλοποίησης προγρ καταπολέμησης κουνουπιών219.8 KiB34
Αρίθμ 279 01.11.2013 Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία ΙΚΑ στη Νεάπολη210.5 KiB34
Αρίθμ 280 01.11.2013 Συμμετοχή στην έκθεση PHILOXENIA 2013239.0 KiB62
Αρίθμ 281 01.11.2013 Μείωση μισθώματος του Κυλικείου στο Λύκειο Νεάπολης212.9 KiB36
Αρίθμ 282 01.11.2013 Χρήση της ιστοσελίδας Www Nomotelia215.7 KiB54
Αρίθμ 283-01.11.2013Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας98.5 KiB57
Αρίθμ 285 01.11.2013 Καθορισμός επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στα Παπαδιάνικα211.7 KiB37
Αρίθμ 286 01.11.2013 Διαγραφή 75 € από το χρηματικό κατάλογο225.6 KiB31
Αρίθμ 287 03.12.2013 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 2014288.8 KiB34
Αρίθμ 288 03.12.2013 Καθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης - άρδευσης275.8 KiB32
Αρίθμ 289 03.12.2013 Καθορισμός τελών Ηλεκτροφωτισμού - Καθαριότητας391.2 KiB36
Αρίθμ 290 03.12.2013 Έγκριση συντήρησης και επισκευής χώρου ΚΕΠ Μολάων217.0 KiB33
Αρίθμ 291 03.12.2013 Έγκριση Ασφαλτοστρώσεων – Τσιμεντοστρώσεων Δ Ε Μολάων216.9 KiB27
Αρίθμ 292 03.12.2013 Έγκριση προσθ βοηθ χώρων σε κτίριο προ 1955217.5 KiB31
Αρίθμ 293 03.12.2013 Έγκριση οδοποιίας Δ Κ Νεάπολης245.8 KiB44
Αρίθμ 294 03.12.2013 Έγκριση αποκατ στηθαίων και κιγκλιδ στις γέφυρες Δ Κ Νεάπολης221.4 KiB34
Αρίθμ 295 03.12.2013 Έγκριση Οδοποιίας Τ Δ Νομίων212.4 KiB46
Αρίθμ 296 03.12.2013 Έγκριση Οδοποιίας Τ Δ Αγίου Δημητρίου99.5 KiB21
Αρίθμ 297 03.12.2013 Έγκριση επέκτασης αποχετευτικού δικτύου στην Μονεμβάσια212.3 KiB35
Αρίθμ 298 03.12.2013 Έγκριση αποκατ ζημιών και καταστροφών στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού214.1 KiB28
Αρίθμ 299 03.12.2013 Έγκριση Γεωλ έκθεση υδρογεώτρησης Τ Κ Συκιάς (Προκούτσα)213.2 KiB33
Αρίθμ 300 03.12.2013 Έγκριση Γεωλ έκθεση νέας υδρογεώτρησης Τ Κ Αγ Γεωργίου (Λάζα)213.5 KiB33
Αρίθμ 301 03.12.2013 Έγκριση Ασφαλτοστρώσεων – Τσιμεντοστρώσεων Δ Ε Μολάων212.8 KiB35
Αρίθμ 302 03.12.2013 Υποκατάσταση αναδόχου για την μελέτη Σ Χ Ο Ο Α Π Δ Ε Ζάρακα306.6 KiB36
Αρίθμ 303 03.12.2013 Παράταση έργου Ασφαλτ – Τσιμεντ δρόμων Δ Ε Ζάρακα214.2 KiB33
Αρίθμ 304-03.12.2013 Περί διαγραφής της εισφοράς σε χρήμα του κ Γαβαλάκη Ξεν.240.6 KiB38
Αρίθμ 305 03.12.2013 Έγκριση των αριθ 41 και 46 ΚΠΑΠΑ για αναμόρφωση προϋπ 2013214.2 KiB32
Αρίθμ 306 03.12.2013 Έγκριση ΚΠΑΠΑ για την ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία212.2 KiB33
Αρίθμ 307 03.12.2013 Έγκριση ΚΕΠΠ για αναμόρφωση προϋπ 2013211.9 KiB45
Αρίθμ 308 03.12.2013 Αναμόρφωση Προϋπ και Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013248.0 KiB37
Αρίθμ 309-03.12.2013 Χαρακτηρισμός οδού ως δημοτική90.5 KiB44
Αρίθμ 310 03.12.2013 Αντικατ μέλους στο Δ Σ της Σχολικής Επιτρ Β΄ Εκπαίδευσης316.7 KiB39
Αρίθμ 311 03.12.2013 Αποδοχή χρηματοδ για κάλυψη λειτ δαπανών σχολείων250.9 KiB33
Αρίθμ 312 03.12.2013 Ανάκληση της αριθ 2172013 Α Δ Σ κατασκ δικτ ύδρευ Δ Δ Ιέρακα215.6 KiB27
Αρίθμ 313 03.12.2013 Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ Κ Μολάων233.9 KiB33
Αρίθμ 314 03.12.2013 Παράταση έργου Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας213.1 KiB28
Αρίθμ 315 03.12.2013 Παράταση έργου Νέο Νηπιαγωγείο Τ Κ Μονεμβασιάς211.8 KiB32
Αρίθμ 316 03.12.2013 Ψήφιση προϋπ και Ο Π Δ 2014351.4 KiB48
Αρίθμ 317 20.12.2013 Έγκριση της αριθ 38 ΑΔΣ ΚΕΠΠ (χρηματοδότηση)215.2 KiB28
Αρίθμ 318 20.12.2013 Έγκριση της αριθ 88 ΑΔΣ Λιμενικού Ταμείου απολογισμού 2012211.6 KiB30
Αρίθμ 319 20.12.2013 Έγκριση Λιμενικού Ταμείου για ψήφιση προϋπ 2014216.7 KiB32
Αρίθμ 320 20.12.2013 Έγκριση ΚΠΑΠΑ για ψήφιση προϋπολογισμού 2014213.1 KiB33
Αρίθμ 321 20.12.2013 Αγορά ακινήτων στην πλατεία της Τ Κ Συκέας221.5 KiB29
Αρίθμ 322-20.12.2013 Περί Χρηματοδότησης για υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι245.6 KiB29
Αρίθμ 323-20.12.2013 Χρηματοδότηση μελέτης «Αναρριχητικές Διαδρομές Δήμου Μονεμβασίας»232.6 KiB34
Αρίθμ 324-20.12.2013 Έγκριση μελέτης αντικατάστασης – βελτίωσης δικτύων ύδρευσης Δ Κ Νεάπολης271.2 KiB43
Αρίθμ 325-20.12.2013 Έγκριση-οριστική παραλαβή Μελέτης ύδρευσης Νεάπολης-πρόταση χρηματοδότησης219.5 KiB33
Αρίθμ 326 20.12.2013 Έγκριση μελέτης κατασκευής Γέφυρας Ποταμιάς Δ Κ Νεάπολης214.4 KiB32
Αρίθμ 327 20.12.2013 Έγκριση διάνοιξης περιμετρικής οδού στα Πάκια254.9 KiB30
Αρίθμ 328 20.12.2013 Υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο Μονεμβ318.2 KiB35
Αρίθμ 329 20.12.2013 Έγκριση σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Μονεμβ233.7 KiB27
Αρίθμ 330 20.12.2013 Περί Αιολικού Σταθμ Παραγ Ηλεκτ Ενέργ (ΑΣΠΗΕ) Δ Μονεμβ235.0 KiB44
Αρίθμ 331 20.12.2013 Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών 2014240.2 KiB45
Αρίθμ 332 20.12.2013 Εκπρόσωπος Γνωμοδ Επιτρ του Λιμενικού Ταμείου212.1 KiB29
Αρίθμ 333 20.12.2013 Έγκριση προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Δήμου 2014233.2 KiB36
Αρίθμ 334 20.12.2013 Περί διαθέσεως πιστώσεως Τουριστικής Προβολής του Δήμου238.7 KiB34
Αρίθμ 335-20.12.2013 Περί εγκρίσεως του αριθ. 1/2013 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - ΑΝΑΒΟΛΗ92.0 KiB55
Αρίθμ 336 20.12.2013 Παράταση έργου προσθ επέκτ Γυμνασίου Δ Ε Μολάων214.5 KiB31
Αρίθμ 337 20.12.2013 Παράταση έργου νέο νηπιαγωγείο Δ Κ Νεάπολης214.0 KiB30
Αρίθμ 338 20.12.2013 Παράταση έργου Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δ Ε Βοιών214.3 KiB31
Αρίθμ 339 20.12.2013 Παράταση έργου κατασκ πεζοδρ προς ΡΕΒΑΝΣ Δ Κ Νεάπολης214.4 KiB33
Αρίθμ 340 20.12.2013 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ Δ Ιέρακα218.8 KiB33
Αρίθμ 341 20.12.2013 Διάλυση σύμβασης αλιευτικού καταφυγίου Αγ Νικολάου215.9 KiB30
Αρίθμ 342 20.12.2013 Διάλυση σύμβασης κατασκ νέων λιμενικών έργων στη Πλύτρα214.7 KiB33
Αρίθμ 343 20.12.2013 Έγκριση Οδοποιίας Τ Κ Κουλεντίων213.3 KiB44
Αρίθμ 344 20.12.2013 Έγκριση αποκατάστασης ζημιών στην οδοποιία Τ Κ Λιρών212.3 KiB29
Αρίθμ 345 20.12.2013 Έγκριση συντ και επισκ δημοτικού καταστήματος Τ Κ Μονεμβασίας214.3 KiB31
Αρίθμ 346 20.12.2013 Έγκριση αποπεράτωσης ανάπλασης πλατείας στην Τ Κ Κουλεντίων255.6 KiB29
Αρίθμ 347-20.12.2013 Περί αναπροσαρμογής Μισθώματος - ΑΝΑΒΟΛΗ91.5 KiB53
Αρίθμ 348 20.12.2013 Χορήγηση άδειας διενέργειας Ψυχαγ Τεχν Παιχνίων (Περδικόγιαννη)247.4 KiB53
Αρίθμ 349-30.12.2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ Νέου Νηπιαγωγείου Τ Κ Μονεμβασίας277.1 KiB29
Αρίθμ 350-30.12.2013 Έγκριση ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων 2014212.5 KiB38
Αρίθμ 351 30.12.2013 Καθορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου 2014250.3 KiB43
Αρίθμ 352-30.12.2013 Πρωτόκολλλο παραλαβής έργου διάδρομου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Βοιών233.7 KiB32
Αρίθμ 353-30.12.2013 Αποδοχή χρηματοδσης 90.000,00€ προσθήκης αίθ.1ου Νηπιαγωγείου Μολάων216.0 KiB29
Αρίθμ 354-30.12.2013 Έγκριση της 1842013 μελέτης προσθήκης αίθουσας 1ου Νηπιαγωγείου Μολάων212.8 KiB28
Αρίθμ 355-30.12.2013 Έγκριση του Ο Π Δ του Λιμενικού Ταμείου210.6 KiB31
Αρίθμ 356-30.12.2013 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ε Π Δ 2013228.2 KiB45
Αρίθμ 357-30.12.2013 Παράταση κατασκευής δεξαμενής άρδευσης ΤΚ Βελλιών235.1 KiB28
Αρίθμ 358-30.12.2013 Έγκριση διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Σχολείου Τ Κ Μονεμβασίας234.2 KiB34
Πρακτικό 1-2013 Eκλογή μελών Προεδρείου Δημ Συμβουλίου & Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής126.0 KiB46