Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

2340
NameSizeHits
NameSizeHits
Αρίθμ 01-04.02.2013 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής114.8 KiB48
Αρίθμ 02-04.02.2013 Προέγκριση καταστήμμ υγειον ενδιαφέροντος ιδιοκτ Κομπή Ν ΤΚ Λαχίου116.8 KiB42
Αρίθμ 03-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Σταματάκου Γ ΔΚ Μολάων119.0 KiB38
Αρίθμ 04-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήμ ιδιοκτ Τραϊφόρου Α ΤΚ Μονεμβασίας118.9 KiB44
Αρίθμ 05-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Σταμαδιάνου Μ ΔΚ Μολάων119.8 KiB33
Αρίθμ 06-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Δρίβα Π ΤΚ Ρειχέας119.5 KiB41
Αρίθμ 07-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Τζώρτζη Δ ΔΚ Μολάων118.9 KiB45
Αρίθμ 08-04.02.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Λεμπέση Α ΤΚ Μονεμβασίας119.6 KiB67
Αρίθμ 09-04.02.2013 Προέγκριση καταστ υγειον ενδιαφέρ ιδιοκτ Ανδριτσάκη Μ ΤΚ Μονεμβασίας117.3 KiB42
Αρίθμ 10-04.02.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Τραϊφόρου Ά ΤΚ Μονεμβασίας106.4 KiB37
Αρίθμ 11-04.02.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Λαχανά Ε οικισμ Αρχάγγελος106.9 KiB45
Αρίθμ 12-26.02.2013 Προέγκριση καταστ υγειον ενδιαφέρ ιδιοκτ Ψυχογιού Κ ΤΚ Μονεμβασίας119.7 KiB44
Αρίθμ 13-26.02.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Βάγια Ι TK Συκέας107.9 KiB48
Αρίθμ 1426.02.2013 Περί Αιολικού σταθμ Κοντορράχης-Επιπτώσεις αγκυροβολίου όρμου Βατίκων368.8 KiB44
Αρίθμ 17-02.04.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ χαραμή Γ ΤΚ Μονεμβασίας393.1 KiB33
Αρίθμ 18-02.04.2013 Προέγκριση καταστ υγειον ενδιαφέρ ιδιοκτ Πουλάκη Θ ΤΚ Κυπαρισσίου374.9 KiB44
Αρίθμ 19-02.04.2013 Προέγκριση καταστ υγειον ενδιαφέρ ιδιοκτ Μακρή Ε ΤΚ Ασωπού372.9 KiB57
Αρίθμ 20-02.04.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστ Ασωπιτάν οικ Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων355.8 KiB38
Αρίθμ 22-29.05.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Χαραμή Γ ΤΚ Μονεμβασίας109.8 KiB68
Αρίθμ 23-29.05.2013 Άδεια λειτουργίας-παράταση μουσικής καταστήμ ιδ Ζέριγγα Β ΤΚ Μονεμβασίας122.4 KiB30
Αρίθμ 24-29.05.2013 Άδεια λειτουργίας-παράταση μουσικής καταστήμ ιδ Κοντραφούρη Α ΤΚ Κάμπου120.7 KiB27
Αρίθμ 25-29.05.2013 Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήμ ιδ Χαραμή Χ ΤΚ Μονεμβασίας138.9 KiB27
Αρίθμ 26-29.05.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Αρώνη Α ΤΚ Μονεμβασίας119.4 KiB46
Αρίθμ 27-29.05.2013 Εισήγηση στο Δημ Συμβούλιο της μελέτης πράξης εφαρμογής τομέα Δ Νεάπολης114.8 KiB33
Αρίθμ 28-07.06.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Αρώνη Α οικ Πλύτρας115.9 KiB37
Αρίθμ 29-07.06.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήμ Παπαδάκη Π Μονεμβασία - ΑΠΟΡΡΙΨΗ108.8 KiB42
Αρίθμ 30-07.06.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Παπαδάκη Κ οικ Πλύτρας117.6 KiB45
Αρίθμ 31-07.06.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Κομπή Ειρ ΤΚ Αγ Νικολάου114.9 KiB43
Αρίθμ 32-07.06.2013 Άδεια λειτουργίας-παράταση μουσικής Δαμιανάκης-Μεϊμέτης ΤΚ Αγ Νικολάου119.6 KiB59
Αρίθμ 33-07.06.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ Αρκούδης Κ ΤΚ Βελλιών117.7 KiB48
Αρίθμ 34-07.06.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Κοκλάνη Ι ΤΚ Ελέας107.1 KiB45
Αρίθμ 35-07.06.2013 Παράταση ωραρίου άδ μουσικής Παυλομανωλάκου - ΑΠΟΡΡΙΨΗ107.9 KiB48
Αρίθμ 36-07.06.2013 Εισήγηση στο ΔΣ τροποίησης ρυμοτομικού περ Μηνογιαννιάνικα Νεάπολης123.6 KiB58
Αρίθμ 37-18.07.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Κούνουπα Μ TK Βελανιδίων117.0 KiB51
Αρίθμ 38-18.07.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Γρίμπιλα Κ TK Δαιμονιάς119.8 KiB46
Αρίθμ 39-18.07.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Αγγελάκου Κ ΤΚ Μονεμβασίας118.7 KiB30
Αρίθμ 40-18.07.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ Παπαδάκη Π ΤΚ Μονεμβασίας117.3 KiB42
Αρίθμ 41-18.07.2013 Προέγκριση λειτουργίας αυτοκινούμενης καντίνας ιδ Χάδιαρη Α ΤΚ Ελίκας119.3 KiB46
Αρίθμ 42-18.07.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής Χαραμή Χρήστου - Μονεμβασία107.2 KiB48
Αρίθμ 43-18.07.2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργ καταστ ιδιοκτ ΚομπήΤΚ Αγ Νικολάου111.9 KiB42
Αρίθμ 45-12.08.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Κοντραφούρης Ι.271.1 KiB38
Αρίθμ 46-12.08.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστ ιδιοκτ κ Veras Viviene - Μονεμβασία281.7 KiB50
Αρίθμ 47-12.08.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ κ Ανδιτσάκη Μαρίας273.4 KiB47
Αρίθμ 48-12.08.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής κ Ανδριτσάκη Μαρίας245.6 KiB44
Αρίθμ 49-12.08.2013 Άδεια λειτουργίας-παράταση μουσικής Κρυπωτού Μ ΤΚ Μονεμβασίας373.9 KiB41
Αρίθμ 50-24.09.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Κωνσταντάκη Σ TK Γέρακα408.0 KiB29
Αρίθμ 51-24.09.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Λεκάκη Β TK Αγ Δημητρίου408.6 KiB40
Αρίθμ 52-24.09.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Σαρμπάνη Α ΤΚ Αγ Νικολάου407.4 KiB39
Αρίθμ 53-24.09.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Κοκκινάκου & Παναγάκου ΟΕ411.2 KiB33
Αρίθμ 54-24.09.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος Ασωπιτάν οπενμπαρ οικ Πλύτρας417.9 KiB55
Αρίθμ 55-04.12.2013 Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ κ Ρουβέλα Ξ οικ Πλύτρας405.9 KiB43
Αρίθμ 56-04.12.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος - παράταση ιδιοκτ κ Μαραβέλια Ι412.7 KiB34
Αρίθμ 57-04.12.2013 Άδεια λειτουργίας μουσικής καταστήματος ιδιοκτ κ Πολυμενάκου Κ - ΤΚ Ελιάς409.5 KiB33
Αρίθμ 58-04.12.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής κ Κρυπωτού Μ ΤΚ Μονεμβασίας (αναβ)557.6 KiB42
Αρίθμ 59-04.12.2013 Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2014 ορίων Δ Μονεμβασίας522.3 KiB44
Αρίθμ 60-04.12.2013 Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Μολάων380.7 KiB59
Αρίθμ 61-23.12.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής κ Κρυπωτού Μ ΤΚ Μονεμβασίας557.7 KiB42
Αρίθμ 62-23.12.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής κ Χαραμή Χ ΤΚ Μονεμβασίας388.4 KiB37
Αρίθμ 63-23.12.2013 Παράταση ωραρίου άδειας μουσικής κ Ζέριγγα Β ΤΚ Μονεμβασίας387.9 KiB43
Αρίθμ 64-23.12.2013 Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων 2014 διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασίας972.7 KiB53