Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2011

3131
NameSizeHits
NameSizeHits
Αρίθμ 01-03.03.2011 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής71.7 KiB34
Αριθμ 10-01.02.2011 Αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συστήματος στην Τ Κ Ελαίας82.3 KiB46
Αριθμ 100-05.07.2011 Έγκριση εντολής Δημάρχου έκτ εργασιών κατασκευής δικτ ύδρ ΤΚ Μονεμβασίας81.7 KiB35
Αριθμ 100-05.07.2011 Έκτακτη ανάθεση προμηθ -εργασιών αποκατάστασης αντλιοστασίου ΤΚ Λυρών81.7 KiB39
Αριθμ 101-05.07.2011 Έκτακτη ανάθεση προμηθ -εργασιών αποκατάστασης αντλιοστασίου ΤΚ Ασωπού82.1 KiB42
Αριθμ 102-19.07.2011 Έγκριση πρακτ δημοπρασίας αναδόχου συντήρησης οχημάτων- μηχανημ Δήμου86.7 KiB46
Αριθμ 103-19.07.2011 Έγκριση δημοπρασίας αναδόχου «Συντήρηση- επισκευή μηχαν αντλιοστασίων»67.7 KiB31
Αριθμ 104-19.07.2011 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας ανταλλακτικών οχήματων125.1 KiB38
Αριθμ 105-19.07.2011 Ανάθεση «Συντήρηση εγκαταστάσεων-περιβάλλ χώρου βιολογ ΤΚ Μονεμβασίας»72.1 KiB38
Αριθμ 106-19.07.2011 Αποδοχή τμήματος γης σε κοινή χρήση στην ΔΚ Μολάων ιδιοκτησίας Τζάκα Κ.74.9 KiB40
Αριθμ 107-19.07.2011 Έγκριση τεχν προδιαγραφών-διάθεση πιστώσεων προμηθειών Δήμου80.1 KiB40
Αριθμ 108-19.07.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου72.9 KiB41
Αριθμ 109-19.07.2011 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμηματος γης Μπέλεση Κ στην ΤΚ Ζάρακα82.1 KiB43
Αριθμ 11-01.02.2011 Διάθεση πιστώσεων ενιαίου προϋπολογισμού Δήμου Μονεμβασιάς114.7 KiB37
Αριθμ 110-19.07.2011 Έγκριση της 4-2011 απόφασης ΤΣ Κυπαρισσίου (προϋπ κληροδοτήμ G KELLIS)79.6 KiB33
Αριθμ 111-19.07.2011 Έγκριση της 5.2011 ΤΣ Κυπαρισσίου (λογαρ τσιμεντοστρώσεις ποσού 9.875,00€)76.5 KiB38
Αριθμ 112-19.07.2011 Έγκριση της 6.2011 ΤΣ Κυπαρισσίου (πληρωμής κατασκευής τοιχίου 1.620,00€)75.8 KiB41
Αριθμ 113-19.07.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.6 KiB41
Αριθμ 114-19.07.2011 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμηματος γης Τσιγκούνη Κ στην ΤΚ Ελίκας82.0 KiB45
Αριθμ 115-19.07.2011 Έκτακτη ανάθεση προμηθ -εργασιών αποκατάστασης αντλιοστασίου ΤΚ Φοινικίου81.2 KiB37
Αριθμ 116-19.07.2011 Έκτακτη ανάθεση προμηθ -εργασιών αποκατάστασης αντλιοστασίου οικ Τροχάλια82.6 KiB42
Αριθμ 117-19.07.2011 Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων91.2 KiB39
Αριθμ 118-22.07.2011 Διάθεση πίστωσης,προδιαγρ ,όροι προμήθ -μεταφορ νερού στην ΤΚ Κυπαρισσίου157.4 KiB44
Αριθμ 119-19.07.2011 Άμεση αντιστήριξη κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Κυπαρισσίου93.3 KiB43
Αριθμ 12-01.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (αναίρεση απόφασης Εφετείου)69.4 KiB39
Αριθμ 120-10.08.2011 Έγκριση της 9.2011 ΤΣ Κυπαρισσίου (συντήρηση μονοπατιών-αρχαιολ χώροι)89.8 KiB48
Αριθμ 121-10.08.2011 Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολ σύμβασης έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης»84.3 KiB41
Αριθμ 122-10.08.2011 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου74.0 KiB42
Αριθμ 123-10.08.2011 Διάθεση πίστωσης,προδιαγραφές,όροι,εφοδίων –ανταλλ υπηρεσίας ύδρευσης147.7 KiB40
Αριθμ 124-10.08.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών & έργων του Δήμου81.9 KiB39
Αριθμ 125-10.08.2011 Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού 2011203.4 KiB39
Αριθμ 126-10.08.2011 Όροι δημοπρασίας «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Μονεμβασίας» προϋπ 31.500,00€279.5 KiB33
Αριθμ 127-10.08.2011 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμηματος γης Μπέλεση Κ στην ΤΚ Ζάρακα76.7 KiB39
Αριθμ 128-10.08.2011 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ γης Μινωπέτρου Μ&Α, στην ΤΚ Αγ Νικολάου79.5 KiB39
Αριθμ 129-10.08.2011 Απευθείας ανάθεση μελέτης επισκευής φθορών Γυμνασίου Δ Ε Μολάων97.4 KiB44
Αριθμ 13-22.02.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή77.5 KiB47
Αριθμ 130-10.08.2011 Απευθείας ανάθεση μελέτης ανέγερσης νέας πτέρυγας Λυκείου Νεάπολης97.8 KiB41
Αριθμ 131-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (ειδική παροχή υπαλλ ΔΕ Μολάων)67.1 KiB44
Αριθμ 132-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση Δήμου (αγωγή Λεοντή Χ κατά Δήμου)65.8 KiB47
Αριθμ 133-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (ειδική παροχή υπαλλ ΔΕ Ζάρακα)67.5 KiB43
Αριθμ 134-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (ειδική παροχή υπαλλ Μαζαράκη Μ)66.9 KiB46
Αριθμ 136-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση Δήμου (αιτήσεις κατά αποφ πολεοδομίας)90.8 KiB43
Αριθμ 137-10.08.2011 Κατακύρωση δημοπρασίας αναδόχου έργ «Οδοποιία ΤΔ Ελίκας,Παντανάσσης»81.9 KiB38
Αριθμ 138-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου(ειδ παροχή υπαλλ ΔΕ Μονεμβασίας)67.8 KiB43
Αριθμ 139-10.08.2011 Απευθείας ανάθεση πολεοδ μελέτης αναθεώρησης σχεδ πόλεως ΔΚ Νεάπολης94.3 KiB39
Αριθμ 14-22.02.2011 Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο (προσφυγή ανάκλησης απόφ ΔΕ τ Δήμου Βοιών)68.1 KiB44
Αριθμ 140-10.08.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.7 KiB40
Αριθμ 141-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (ειδική παροχή υπαλλ ΔΕ Ασωπού)70.5 KiB46
Αριθμ 142-10.08.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Διαμόρφωση χώρων Δ Σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας»83.7 KiB38
Αριθμ 143-10.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (έργο νερού πηγών Βασιλοπόταμου)100.6 KiB46
Αριθμ 144-24.08.2011 Κατακύρωση πρακτ δημοπρασίας έργου Οδοποιία Αγ Νικολάου-Αγ Γεωργίου63.3 KiB45
Αριθμ 145-24.08.2011 Διάθεση πιστώσεων-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών Δήμου69.5 KiB49
Αριθμ 146-24.08.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησ Δήμου (αιτήσ πολιτιτών κατά φωτοβολταϊκών)81.8 KiB43
Αριθμ 147-24.08.2011 Διάθεση πίστωσης - καθορισμός όρων δημοπρασίας μεταφοράς μαθητών70.6 KiB54
Αριθμ 148-24.08.2011 Έγκριση απόφ ΤΚ Κυπαρισσίου περι εξοπλισμού γραφείου,σήμανσης,κάδων72.6 KiB40
Αριθμ 149-24.08.2011 Έγκριση απόφασης ΤΚ Κυπαρισσίου σχετική με πληρωμή δαπανών72.4 KiB43
Αριθμ 15-22.02.2011 Αίτηση κ Καραντζή Ε αποδοχής παραχώρ τμ γης σε κοινή χρήση ΤΚ Βελανιδίων80.1 KiB36
Αριθμ 150-24.08.2011 Έγκριση απόφασης ΤΚ Κυπαρισσίου σχετικά με φιλανθρωπικούς σκοπούς71.5 KiB35
Αριθμ 151-24.08.2011 Έγκριση απόφ ΤΚ Κυπαρισσίου περι αναμόρφ Προϋπολογιμού (αμοιβή γραμματ)70.9 KiB51
Αριθμ 152-24.08.2011 Έγκριση απόφασης ΤΚ Κυπαρισσίου περι προμήθειας πολυμηχανήματος70.4 KiB32
Αριθμ 153-24.08.2011 Έγκριση απόφ ΤΚ Κυπαρισσίου περι αλλαγής στοιχείων τραπεζ λογαριασμού70.0 KiB38
Αριθμ 154-13.09.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή95.9 KiB49
Αριθμ 155-13.09.2011 Εξέταση ενστάσεως CONSTRAT για προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης109.9 KiB41
Αριθμ 156-13.09.2011 Εξέταση ενστάσεως Αντωνίτση Π για προμήθεια ανταλλακτικών76.5 KiB40
Αριθμ 157-13.09.2011 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων86.4 KiB45
Αριθμ 158-13.09.2011 Διάθεση πιστώσεων-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών Δήμου68.8 KiB40
Αριθμ 159-13.09.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών & έργων του Δήμου74.7 KiB41
Αριθμ 16-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου(προσφ κατά απόφασης)65.5 KiB43
Αριθμ 160-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (επίδομα υπαλλ ΔΕ Μονεμβασίας)67.3 KiB49
Αριθμ 161-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αγωγή Αναπτ Πάρνωνα κατά Δ Ζάρακα)67.7 KiB36
Αριθμ 162-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (επίδομα υπαλλ ΔΕ Βοιών)69.2 KiB42
Αριθμ 163-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου (κιν απόδοσης υπαλλ ΔΕ Βοιών)69.2 KiB41
Αριθμ 164-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απ ΠολεοδομίαςΤριανταφύλλου Ν)66.1 KiB43
Αριθμ 165-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απόφ Πολεοδομίας Πουλάκη Κ)68.2 KiB43
Αριθμ 166-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απόφ Πολεοδομίας Χαραμή Χ)65.9 KiB33
Αριθμ 167-13.09.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απόφ Επ Ν Αυθερέτων Κουσούλη Δ)65.8 KiB45
Αριθμ 168-13.09.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή τουαλετών πρ Δημ Σχολείου ΤΚ Δαιμονιάς»77.5 KiB33
Αριθμ 169-13.09.2011 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας Αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μονεμβασίας81.5 KiB47
Αριθμ 17-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου(προσφ κατά απόφασης)66.4 KiB40
Αριθμ 170-13.09.2011 Εκτακτη ανάθεση αποκατ βλάβης ανλιοστασίου θέσης «Πλατώρι» ΤΚ Βελλιών80.9 KiB40
Αριθμ 171-13.09.2011 Απευθείας αναθεση έργου περίφραξης- συντήρ χώρου ανακυκλώσιμου υλικού77.8 KiB45
Αριθμ 172-13.09.2011 Εξέταση ενστάσεως Πλουμιτσάκος ΟΕ για προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης79.2 KiB41
Αριθμ 173-13.09.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος γης Τσιγκούνη Κ στην ΤΚ Ελίκας83.9 KiB50
Αριθμ 174-30.09.2011 Διάθεση πίστωσης εργασιών & έργων Δήμου69.8 KiB39
Αριθμ 175-06.10.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασίας Αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μονεμβασίας83.2 KiB46
Αριθμ 176-06.10.2011 Διάθεση πιστώσεων-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών Δήμου68.8 KiB47
Αριθμ 177-06.10.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών - έργων Δήμου73.4 KiB43
Αριθμ 178-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (προσφ Λιβανού Δ κατά απόφ τ Δ Βοιών)67.4 KiB46
Αριθμ 179-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (προσφ Σταθάκη Ι κατά απόφ τ Δ Βοιών)67.1 KiB42
Αριθμ 18-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου(προσφ κατά απόφασης)65.6 KiB36
Αριθμ 180-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (προσφ Χαραμή Γ κατά απόφ τ Δ Βοιών)67.3 KiB41
Αριθμ 181-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απ ΠολεοδομίαςΤριανταφύλλου Ν)66.3 KiB40
Αριθμ 182-06.10.2011 Έγκριση ή μη απόφ.14-2011 ΤΚ Κυπαρισσίου (αφορά κληροδότημα G Kellis)68.1 KiB39
Αριθμ 183-06.10.2011 Έγκριση ή μη απόφ.15-2011 ΤΚ Κυπαρισσίου (αφορά κληροδότημα G Kellis)69.9 KiB47
Αριθμ 184-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (ακύρ απόφ Επ Ν Αυθερέτων Κουσούλη Δ)66.7 KiB36
Αριθμ 185-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αγωγή Τσιγκούνη Μ ανάκλ δωρεάς ακινήτ)68.1 KiB38
Αριθμ 186-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αγωγή Μαυρομάτη Ι αποζ ηθικής βλάβης)66.8 KiB40
Αριθμ 187-06.10.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή τουαλετών πρ Δημ Σχολείου ΤΚ Δαιμονιάς»72.9 KiB37
Αριθμ 188-06.10.2011 Απευθείας αναθεση έργου περίφραξης- συντήρ χώρου ανακυκλώσιμου υλικού76.7 KiB39
Αριθμ 189-06.10.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Διευθέτηση οδοστρώματος πλησίον οικ Μοσχοβάκου»71.9 KiB42
Αριθμ 19-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (αναίρεση απόφασης Εφετείου)66.2 KiB37
Αριθμ 190-06.10.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος γης Γκουζέπη Ε στην ΤΚ Ασωπού76.0 KiB47
Αριθμ 191-06.10.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος γης Xavier & Galot στην ΤΚ Νομίων78.3 KiB46
Αριθμ 192-06.10.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος γης Πετράκη Ν στην ΤΚ Συκέας76.9 KiB44
Αριθμ 193-06.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αγωγή Μπαλάμπάνου Π κατά τ Δ Βοιών)66.6 KiB46
Αριθμ 194-06.10.2011 Απευθείας ανάθεση έργου«Τοποθέτ κυβόλιθων θέσης Βυρουλάκι της ΔΚ Μολάων»75.8 KiB37
Αριθμ 195-06.10.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.3 KiB41
Αριθμ 196-11.10.2011 Έκτακτη προμήθεια υλικών αποκατ βλάβης απομαγ ύδρευσης ΤΚ Παντανάσσης88.6 KiB31
Αριθμ 197-11.10.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αγωγή Αναπτ Πάρνωνα κατά τ Δ Ασωπού)82.3 KiB41
Αριθμ 198-11.10.2011 Προέλεγχος απολογισμού –ισολογισμού πρώην Δήμου Μολάων136.9 KiB33
Αριθμ 199-11.10.2011 Προέλεγχος απολογισμού – ισολογισμού του πρώην Δήμου Βοιών164.0 KiB47
Αριθμ 2-17.01.2011 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής72.9 KiB51
Αριθμ 20-22.02.2011 Προμήθεια υλικών αποκ ζημιών ηλεκτρ πίνακα βιολ καθαρισμού Τ Κ Μονεμβασίας83.4 KiB43
Αριθμ 200-11.10.2011 Προέλεγχος απολογισμού του πρώην Δήμου Ασωπού100.2 KiB41
Αριθμ 201-11.10.2011 Προέλεγχος απολογισμου του πρώην Δήμου Μονεμβασίας100.1 KiB46
Αριθμ 202-11.10.2011 Προέλεγχος απολογισμου του πρώην Δήμου Ζάρακα107.3 KiB43
Αριθμ 203-11.10.2011 Προέλεγχος απογραφής έναρξης ισολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς377.4 KiB59
Αριθμ 204-11.10.2011 Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αναδόχου μεταφοράς μαθητών 2011-201267.3 KiB37
Αριθμ 205-11.10.2011 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντανάσσης»78.5 KiB44
Αριθμ 206-11.10.2011Επικαιροποίηση δικαιολογητικ έργου «Οδοποιία ΤΚ Αγ Νικολάου & Αγ Γεωργίου»78.5 KiB35
Αριθμ 207-11.10.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Προσθήκη τουαλετών στο Δημοτ κτήριο ΤΚ Συκέας»71.5 KiB38
Αριθμ 208-11.10.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών - έργων Δήμου73.5 KiB39
Αριθμ 209-11.10.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.2 KiB37
Αριθμ 21-22.02.2011 Αποκατάσταση ζημιών για την εύρυθμη λειτουργία υδατόπυργου Τ Κ Ασωπού83.6 KiB48
Αριθμ 210-11.10.2011 Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή Προέδρων Τοπ & Δημ Κοινοτήτων76.2 KiB39
Αριθμ 211-01.11.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου (αναστολ διαταγής πληρ Πρωτοδικείου)86.9 KiB41
Αριθμ 212-01.11.2011 Έκτακτη προμήθεια υλικών αποκατ βλάβης αντλητικ συγκροτ Αγ Αποστόλων91.5 KiB36
Αριθμ 213-01.11.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπ Χαραμή Α στην ΔΚ Νεάπολης94.8 KiB42
Αριθμ 214-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Κουπιών»71.3 KiB29
Αριθμ 215-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αποπεράτωση γηπέδου Ελίκας»71.4 KiB33
Αριθμ 216-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Έκτακτ εργασίες αποκατάστ δρόμου οικ Πιστάματα»72.2 KiB35
Αριθμ 217-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Έκτακτ εργασίες αποκατάστ δρόμου της ΤΚ Χάρακα»72.3 KiB40
Αριθμ 218-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Συκέας»72.3 KiB39
Αριθμ 219-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή στάσης λεωφορείου στην ΤΚ Ταλάντων»71.3 KiB40
Αριθμ 22-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου(αγωγ υπαλλήλων-προσφ πολιτών)70.2 KiB49
Αριθμ 220-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή περίφραξ κοιμητηρίου της ΤΚ Αγ Ιωάννη»72.0 KiB37
Αριθμ 221-01.11.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασίας συντήρ δημοτ κτηρίων ΤΔ Νεαπόλεως121.2 KiB41
Αριθμ 222-01.11.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών - έργων Δήμου70.9 KiB43
Αριθμ 223-01.11.2011 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έλεγχος-υλοπ προϋπολογισμού 2011224.0 KiB43
Αριθμ 224-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου«Τοποθέτ κυβόλιθων θέσης Βυρουλάκι της ΔΚ Μολάων»73.1 KiB34
Αριθμ 225-01.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Διαμόρφωση χώρων σταδίου ΔΕ Μολάων»74.4 KiB32
Αριθμ 226-01.11.2011 Διαδικασία ανάθ μελέτης επικαιροπ μελετών εγκαταστάσεων βιολογικού Μολάων85.6 KiB41
Αριθμ 227-01.11.2011 Διάθεση πιστώσεων - καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών Δήμου70.0 KiB36
Αριθμ 228-01.11.2011 Καθορισμός όρων δημοπρασ αναδόχου έργου«Ανάπλασ πλατείας ΤΚ Κουλεντίων»109.4 KiB35
Αριθμ 229-01.11.2011 Καθορισμός όρων δημοπρασ αναδόχου έργου«Αποκατ ζημιών θεομην ΔΕ Βοιών»109.5 KiB31
Αριθμ 23-22.02.2011 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπ του Δήμου ενώπιον Συμβουλίου Επικρατείας81.2 KiB37
Αριθμ 230-01.11.2011 Έγκριση ή μη απόφασης ΤΚ Κυπαρισσίου (αφορά την κληρονομιά Παπαπαύλου)71.0 KiB39
Αριθμ 231-22.11.2011 Καθορισμός όρων δημοπρασίας αναδόχ«Αντικατ επεκτ δικτ ύδρευσης Ασωπού»99.2 KiB29
Αριθμ 232-22.11.2011 Έγκριση δαπανών απο την πάγια προκαταβολή57.3 KiB41
Αριθμ 233-22.11.2011 Διάθεση πιστώσεων εργασιών & έργων του Δήμου57.0 KiB38
Αριθμ 234-22.11.2011 Διάθεση πίστωσης-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαφόρ προμηθειών53.1 KiB38
Αριθμ 235-22.11.2011 Όροι διαγωνισμού–προδιαγραφ-πίστωση«Μεταλλ κερκίδας Σταδίου Νεάπολης»105.5 KiB32
Αριθμ 236-22.11.2011 Όροι διαγωνισμού–προδιαγραφές-πίστωση «Ειδών Ατομικής προστασίας».106.0 KiB36
Αριθμ 237-22.11.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασίας αναδόχου μεταφοράς μαθητών Δήμου193.6 KiB42
Αριθμ 238-22.11.2011 Όροι διαγωνισμού–προδιαγραφές προμήθειας υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών200.7 KiB33
Αριθμ 239-22.11.2011 Απευθείας ανάθεση«Διάστρωση χώρου Άγ Γεώργιος–Τσικαλαριά ΤΚ Μονεμβασίας»57.4 KiB40
Αριθμ 24-22.02.2011 Προμήθεια υλικ & παροχής εργασιών αποκ βλάβης αντλιοστασίου Α Δ Ε Μολάων84.6 KiB41
Αριθμ 240-22.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης» -ΑΝΑΒΟΛΗ137.8 KiB50
Αριθμ 241-22.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων ΤΚ Ασωπού»57.4 KiB32
Αριθμ 242-22.11.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Μονεμβασίας»57.2 KiB34
Αριθμ 243-22.11.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου(ακύρ απόφ Ε Ν Αυθερέτ Κανελλοπούλου Π)52.0 KiB42
Αριθμ 244-22.11.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασ αναδόχ«Αποκατάστ ζημιών θεομην ΔΕ Βοιών»62.9 KiB30
Αριθμ 245-22.11.2011 Εισήγηση ΟΕ στο Δημ Συμβούλιο περί τελών Ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας570.4 KiB40
Αριθμ 246-22.11.2011 Εισήγηση ΟΕ στο Δημ Συμβούλιο περί τιμών Δικαιώματος βοσκής153.1 KiB38
Αριθμ 247-22.11.2011 Εισήγηση ΟΕ στο Δημ Συμβούλιο περί τελών λειτουργίας κοιμητηρίων151.3 KiB42
Αριθμ 248-22.11.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου(αίτ ανακοπής 189-11 Μ Πρωτοδικ Σπάρτης)53.9 KiB39
Αριθμ 249-22.11.2011 Έκτακτη προμήθ υλικών-υπηρεσιών αποκ βλάβης αντλ συγκροτήματος ΤΚ Λαχίου65.2 KiB45
Αριθμ 25-22.02.2011 Προμήθεια υλικ & παροχής εργασιών αποκ βλάβης αντλιοστασίου Β Δ Ε Μολάων84.5 KiB36
Αριθμ 250-22.11.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτες για την ανόρυξης νέας υδρ γεώτρησης ΤΚ Συκιάς»78.3 KiB39
Αριθμ 252-22.11.2011 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου Δρακάκη κλπ στην ΔΚ Νεάπολης62.8 KiB38
Αριθμ 253-22.11.2011 Έκτακτη προμ υλικών-υπηρεσιών αποκ βλάβης αντλ συγκροτήμ ΤΚ Αγ Γεωργίου65.7 KiB41
Αριθμ 254-22.11.2011 Έγκριση ή μη 3-2011 απόφ Τοπ Συμβ Κυπαρισσίου (Αφορά κληροδ Παπαπαύλου)55.0 KiB44
Αριθμ 255-22.11.2011 Έγκριση ή μη 3-2011 απόφ Τοπ Συμβουλίου Πακίων (Αφορά κληροδ Κωστάκου)52.5 KiB43
Αριθμ 256-22.11.2011 Έγκριση ή μη 4-2011 απόφ Τοπ Συμβουλίου Πακίων (Αφορά κληροδ Κωστάκου)51.6 KiB42
Αριθμ 257-22.11.2011 Έγκριση ή μη 5-2011 απόφ Τοπ Συμβουλίου Πακίων (Αφορά κληροδ Κωστάκου)52.0 KiB41
Αριθμ 258-22.11.2011 Έγκριση ή μη 52011 απόφ Τοπ Συμβουλίου Πακίων (Αφορά κληροδ Κωστάκου)128.2 KiB43
Αριθμ 26-22.03.2011 Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο Αγωγής της Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α Ε.52.7 KiB43
Αριθμ 263-22.11.2011 Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου75.2 KiB43
Αριθμ 264-07.12.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου59.7 KiB35
Αριθμ 265-07.12.2011 Διάθεση πιστώσεων-καθ τεχνικών προδιαγραφών διαφ προμηθειών Δήμου53.8 KiB42
Αριθμ 266-07.12.2011 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων ΤΚ & ΔΚ του Δήμου65.3 KiB39
Αριθμ 267-07.12.2011 Όροι διαγωνισμού επικαιροποίησης μελετών εγκατ επεξεργασίας λυμάτων Μολάων375.0 KiB33
Αριθμ 268-07.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου«Κατασκ αγωγού απορρ όμβριων ΤΚ Αγ Αποστόλων»57.0 KiB28
Αριθμ 269-07.12.2011 Απευθείας αναθεσης έργου«Παραλλαγή δικτ ύδρευσης ΤΚ Αγ Νικολάου Βοιών»57.0 KiB32
Αριθμ 27-22.03.2011 Έγκριση δαπανών απο την πάγια προκαταβολή58.1 KiB50
Αριθμ 270-07.12.2011 Απευθείας αναθεσης έργου «Αποκατάστ ζημιάς τοίχου αντιστήριξης ΤΚ Λαχίου»57.4 KiB32
Αριθμ 271-07.12.2011 Απευθείας ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης ΤΚ Φοινικίου»57.2 KiB37
Αριθμ 272-07.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ Αγγελώνας»58.4 KiB39
Αριθμ 273-07.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην οδοποιία ΤΚ Λιρών»60.3 KiB42
Αριθμ 274-07.12.2011 Απευθείας ανάθεση«Συντήρηση-επισκ δημ καταστήμ ΤΚ Μονεμβασίας»-ΑΝΑΒΟΛΗ134.0 KiB31
Αριθμ 275-07.12.2011 Αποδοχή ή μη δωρεάς χρήσης απορριμματοφόρου Συνδ Διαχ Στ Αποβλήτων53.9 KiB38
Αριθμ 276-07.12.2011 Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας αναδ«Αποπεράτ–Ανάπλ πλατείας ΤΚ Κουλεντίων»131.2 KiB37
Αριθμ 277-07.12.2011 Έκτακτη ανάθ προμηθειών-υπηρεσ βλάβης αντλ συγκροτήματος ΤΚ Διαμονιάς65.3 KiB43
Αριθμ 278-07.12.2011 Αποδοχή κληρονομιάς, τμήματος οικοπέδου στην ΔΕ Μολάων53.0 KiB32
Αριθμ 28-22.03.2011 Έγκριση τεχνικών περιγραφών και διάθεση πιστώσεων74.7 KiB44
Αριθμ 283-22.12.2011 Έκτακτη ανάθεση εργασιών καθαρισμού γεώτρησης ΤΚ Αγ Δημητρίου75.7 KiB43
Αριθμ 284-22.12.2011 Καθορισμός όρων διαγωνισμού-τεχν προδιαγρ προμήθειας φανοστατών ΔΕ Βοιών227.0 KiB33
Αριθμ 285-22.12.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου56.3 KiB39
Αριθμ 286-22.12.2011 Διάθεση πιστώσεων-τεχν προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου54.3 KiB44
Αριθμ 287-22.12.2011 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων ΤΚ & ΔΚ Μονεμβασιάς75.4 KiB40
Αριθμ 288-22.12.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή και απαλλαγή υπολόγου61.8 KiB41
Αριθμ 289-22.12.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασ αναδόχ«Αντκατ-επεκτ δικτ ύδρευσ ΔΕ Ασωπού»63.4 KiB38
Αριθμ 29-22.03.2011 Έκτακτη ανάθεση εργασίας επισκευής γεώτρησης στην ΤΚ Διαμονιάς63.8 KiB38
Αριθμ 290-22.12.2011 Έγκριση ή μη 27-2011 απόφ Τοπ Συμβουλ Κυπαρισσίου (Αφορά κληροδ Kellis)55.9 KiB37
Αριθμ 291-22.12.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπ Δήμου(αίτ αναστολής 226-2011 διατ Πρωτ Σπάρτης)53.9 KiB38
Αριθμ 292-22.12.2011 Έλεγχος δικαιολογητικών σύμβ έργου «Αποκατάστασης ζημιών θεομην ΔΕ Βοιών»134.3 KiB28
Αριθμ 293-22.12.2011 Εξέταση της Αρ Πρωτ.2649.23-11-2011 αίτησης Λέκκα Κ περί νομικής στήριξης57.5 KiB43
Αριθμ 295-22.12.2011 Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκ βλάβης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου66.4 KiB41
Αριθμ 297-28.12.2011 Αποδοχή η μη τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Φοινικίου ιδιοκτ κ Μανωλάκου Γ76.3 KiB34
Αριθμ 298-28.12.2011 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων ΤΚ & ΔΚ Μονεμβασιάς74.8 KiB37
Αριθμ 299-28.12.2011 Διάθεση πιστώσεων-τεχν προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου53.8 KiB41
Αριθμ 3-17.01.2011 Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο71.8 KiB60
Αριθμ 30-22.03.2011 Έγκριση δαπάνης για Domain Name και φιλοξενίας ιστοσελίδας55.5 KiB37
Αριθμ 300-28.12.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρασ αναδόχ«Αποπεράτ πλατ ΤΚ Κουλεντίων»63.1 KiB34
Αριθμ 301-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αντικαταστ-επεκτ δικτ ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασιας»60.9 KiB34
Αριθμ 302-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση-επισκ Δημ καταστήματος ΤΚ Μονεμβασίας»59.7 KiB31
Αριθμ 303-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας»74.0 KiB27
Αριθμ 304-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη ανάπλασης ρέματος Κάκκαβου στη ΔΕ Μονεμβασίας»79.0 KiB31
Αριθμ 305-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη κατασκευής νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»73.8 KiB34
Αριθμ 306-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη συντήρηση-επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεάπολης»73.7 KiB32
Αριθμ 307-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη διάνοιξης δρόμου κατ γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας»74.1 KiB37
Αριθμ 308-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη περιβαλλ επιπτώσεων ρέματος βρύσες ΤΚ Λαχίου»73.8 KiB34
Αριθμ 309-28.12.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων έργων - εργασιών του Δήμου58.9 KiB41
Αριθμ 31-22.03.2011 Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο Αγωγήw υπαλλήλων Δ Ε Ασωπού52.3 KiB34
Αριθμ 310-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου Δ Σχολείου Νεάπολης»60.5 KiB38
Αριθμ 311-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Διαμόρφωση γηπέδου Νεάπολης για τοποθ κερκίδας»75.0 KiB37
Αριθμ 312-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση έργου «Αποπεράτωση κτηρίου πρ Δ Σχολείου Νεάπολης»60.2 KiB35
Αριθμ 313-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη επέκτασης Λυκείου Μολάων»75.3 KiB31
Αριθμ 314-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Περιβ μελέτη νομιμοποίησης λιμ εγκαταστ Πλάκα-Μαρίνα»73.7 KiB29
Αριθμ 315-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση « Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγ Γεωργίου ΔΕ Βοιών»128.9 KiB26
Αριθμ 316-28.12.2011 Απευθείας ανάθεση «Μελέτη παράκαμψης οικ βρύσης στην ΤΚ Κυπαρισσίου»76.8 KiB31
Αριθμ 32-22.03.2011 Αποδοχή κ Μανούσου Ειρ τμημάτων γης σε κοινή χρήση στη ΔΚ Νεάπολης65.7 KiB41
Αριθμ 33-22.03.2011 Κατασκευή τοίχου αντιστ στην Δ Κ Νεάπολης για αποκατάσταση ζημιών84.6 KiB37
Αριθμ 34-22.03.2011 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ Κ Ελίκας για αποκατάσταση ζημιών68.0 KiB39
Αριθμ 35-22.03.2011 Εργασίες αντιστήριξης δρόμου στην Δ Ε Μονεμβασίας67.3 KiB41
Αριθμ 36-22.03.2011 Εργασίες αντιστήριξης δρόμου στην Τ Κ Ελαίας67.0 KiB39
Αριθμ 37-22.03.2011 Έγκριση ή μη πρακτικών για το έργο Συντ Δημοτ κτηρίων Τ Δ Νεαπόλεως90.2 KiB40
Αριθμ 38-22.03.2011 Αναθεση έργου αποκατ ζημιών τεχνικού όμβριων υδάτων στην Τ Κ Κάμπου72.4 KiB48
Αριθμ 39-22.03.2011 Αποδοχή κ Δαμνιανάκη Γ λωριδων γης σε κοινή χρήση στη Τ Κ Αγ Νικολάου64.6 KiB57
Αριθμ 4-17.01.2011 Διάθεση πιστώσεων ενιαίου προϋπολογισμού Δήμου Μονεμβασιάς102.7 KiB40
Αριθμ 40-22.03.2011 Αναθεση έργου Αποκατάστασης ζημιών οδοποιίας Δ Μονεμβασιάς83.4 KiB39
Αριθμ 41-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (διαταγή πληρωμής Α «ΠΑΡΝΩΝ Ε Ε » κατά του Δήμου)69.6 KiB27
Αριθμ 42-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (διαταγή πληρωμής Β «ΠΑΡΝΩΝ Ε Ε » κατά του Δήμου)71.8 KiB31
Αριθμ 43-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (άσκηση έφεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου)69.9 KiB34
Αριθμ 44-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (ένδικο μέσο πρόσθ παρέμβασηςσε δικ διένεξη Δημοτών)83.4 KiB42
Αριθμ 45-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (προσφ Χαραμή Γ κατά Δήμου για αφαίρ άδειας καταστήμ)66.4 KiB36
Αριθμ 46-01.04.2011 Ορισμός δικηγόρου (προσφυγή υπαλλήλων, επιχειρήσεων & εταιριών κατά Δήμου)74.9 KiB33
Αριθμ 47-01.04.2011 Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος G KELLIS Τ Κ Κυπαρισσίου102.7 KiB39
Αριθμ 48-01.04.2011 Έγκριση ή μη απολογισμού κληροδοτήματος G KELLIS Τ Κ Κυπαρισσίου98.3 KiB40
Αριθμ 49-01.04.2011 Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Θεοδ Μ Κωστάκου Τ Κ Πακίων71.7 KiB42
Αριθμ 5-01.02.2011 Καθορισμός όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δήμου Μονεμβασιάς 2011198.2 KiB45
Αριθμ 50-01.04.2011 Έγκριση ή μη απολογισμού κληροδοτήματος Θεοδ Μ Κωστάκου Τ Κ Πακίων66.3 KiB40
Αριθμ 51-01.04.2011 Απευθείας ανάθεση μελέτης για αξιοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης του ΙΓΜΕ95.1 KiB80
Αριθμ 52-05.04.2011 Κατακύρωση ή μη πρακτικ δημοπρασίας προμήθ καυσίμων Δήμου Μονεμβασιάς78.2 KiB44
Αριθμ 53-05.04.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (τιμή μονάδ εισφ γης σε χρήμα)68.7 KiB35
Αριθμ 54-12.04.2011 Σύνταξη εισηγ έκθεσης προϋπολογισμού οικ έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς69.5 KiB44
Αριθμ 55-11.05.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή88.6 KiB38
Αριθμ 56-11.05.2011 Αποδοχή τμήματος γης κ Παύλου Σ σε κοινή χρήση στη Τ Κ Αγ Γεωργίου77.3 KiB40
Αριθμ 57-11.05.2011 Έγκριση ή μη της 3-2011 απόφ ΣυμβουλίουΤΚ Κυπαρισίου (ανακ πίνακ έργου)80.7 KiB39
Αριθμ 58-11.05.2011 Έγκριση ή μη της 1-2011 απόφ ΣυμβουλίουΤΚ Κυπαρισίου (απολ κλ Παπαπαύλου)78.7 KiB37
Αριθμ 59-11.05.2011 Έγκριση ή μη της 2-2011 απόφ ΣυμβουλίουΤΚ Κυπαρισίου (προϋπ κλ Παπαπαύλου)70.0 KiB46
Αριθμ 6-01.02.2011 Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο (ανακοπής πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής)70.2 KiB54
Αριθμ 60-11.05.2011 Ένσταση της «Φ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της 59122011 Διευθύν Υπηρεσίας69.3 KiB39
Αριθμ 61-11.05.2011 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (αγωγή κ Μπελεγρή Μηλιάς)79.1 KiB51
Αριθμ 62-30.05.2011 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών-εργασιών & διάθεση πιστώσεων137.5 KiB37
Αριθμ 63-30.05.2011 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών – ανταλλακτικών μηχανήματος έργου111.7 KiB41
Αριθμ 64-30.05.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή92.1 KiB41
Αριθμ 65-30.05.2011 Έγκριση απόφ Δημάρχου ορισμού δικηγόρου (διαταγή πληρωμής «ΑΚΤΕΜ ΕΠΕ»)79.5 KiB42
Αριθμ 66-30.05.2011 Αποδοχή παραχώρησης τμ γης σε κοινή χρήση στη ΤΚ Βελανιδίων κ Καραντζή Ε.81.0 KiB37
Αριθμ 67-30.05.2011 Αποδοχή παραχώρησης τμ γης σε κοινή χρήση στη ΤΚ Συκέας κ Γκίκα Γ.81.2 KiB42
Αριθμ 68-30.05.2011 Αποδοχή παραχώρησης τμ γης σε κοινή χρήση στη ΤΚ Λαμποκάμπου κ Μανίκη Α81.0 KiB35
Αριθμ 69-30.05.2011 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2011145.6 KiB44
Αριθμ 7-01.02.2011 Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο (κατά διαταγών πληρωμών Πρωτοδικείου)71.3 KiB45
Αριθμ 70-30.05.2011 Έλεγχος δικαιολογητικών σύμβασης έργου «Αποχετευτικά Δίκτυα ΤΔ Νεαπόλεως»76.3 KiB31
Αριθμ 72-30.05.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου (αγωγές κ Μπαλαμπάνου Π κατά του Δήμου)64.6 KiB34
Αριθμ 73-08.06.2011 Πρόχειρος διαγωνισμός λειτουργίας – συντήρησης επεξεργασίας λυμάτων195.4 KiB36
Αριθμ 74-08.06.2011 Ορισμός δικηγόρου (αγωγή εταιρ «ΣΙΩΡΗΣ ΕΕ» κατά του Δήμου)69.2 KiB29
Αριθμ 77-08.06.2011 Ανάθεση έργου «Ανακατασκευή τεχνικού ομβρίων θέση ΠΙΚΡΗ ΤΚ Κάμπου»73.4 KiB33
Αριθμ 78-08.06.2011 Διάθεση πιστώσεων102.6 KiB51
Αριθμ 79-08.06.2011 Διάθεση πίστωσης-τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες του Δήμου69.3 KiB31
Αριθμ 8-01.02.2011 Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο (Αφορά απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου)69.6 KiB40
Αριθμ 80-08.06.2011 Διάθεση πίστωσης-τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας λαμπτήρων δημ φωτισμού92.7 KiB27
Αριθμ 81-08.06.2011 Διάθεση πίστωσης – όροι δημοπρασίας συντήρησης μηχανημάτων156.7 KiB33
Αριθμ 82-08.06.2011 Διάθεση πίστωσης-όροι δημοπρασίας διαγωνισμού προμήθειας ανταλλ οχημάτων147.8 KiB31
Αριθμ 83-16.06.2011 Απόφαση επί ενστάσεως της εταιρίας ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ81.5 KiB42
Αριθμ 84-21.06.2011 Διάθεση πιστώσεων & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφ προμηθειών77.2 KiB41
Αριθμ 85-08.06.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών και έργων του Δήμου80.6 KiB34
Αριθμ 86-21.06.2011 Όροι διενέργειας δημαπρασίας εκτέλ εργασίας συντήρησης αντλιοστασίων297.8 KiB38
Αριθμ 87-21.06.2011 Όροι διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθ χώρων αιγιαλού-παραλίες έτους 2011112.7 KiB40
Αριθμ 88-21.06.2011 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμημ γης Δρίβα Θ στην ΤΚ Μεταμόρφωσης93.3 KiB36
Αριθμ 89-21.06.2011 Αποδ η μη παραχώρησης τμημ γης Κουντουρόγιαννη Σ στην ΤΚ Αγ Αποστόλων87.7 KiB37
Αριθμ 9-01.02.2011 Αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συστήματος στην Τ Κ Βελλιών82.9 KiB36
Αριθμ 90-05.07.2011 Διάθεση πιστώσεων & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών του Δήμου73.1 KiB34
Αριθμ 91-05.07.2011 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου90.2 KiB34
Αριθμ 92-05.07.2011 Όροι διακήρ δημοπρασίας «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας-Παντανάσσης πρ.180.000,00€»282.9 KiB30
Αριθμ 93-05.07.2011 Όροι διακήρ δημοπρ «Οδοποιία ΤΚ Αγ Νικολάου-Αγ Δημητρίου πρ.152.800,00€»283.7 KiB30
Αριθμ 94-05.07.2011 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.6 KiB40
Αριθμ 95-05.07.2011 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αίτηση Ε Πουλάκη κατά απόφ Πολεοδομίας)68.5 KiB37
Αριθμ 96-05.07.2011 Έγκριση πρακτ δημοπρ εκμίσθωσηw χώρων αιγιαλού–παραλίας ετών 2011-201296.4 KiB44
Αριθμ 97-05.07.2011 Έγκριση πρακτ δημοπρασίας «Υπηρεσίες λειτουργίαςεγκατάστασης επεξ λυμάτων»99.1 KiB24
Αριθμ 98-05.07.2011 Ανάθεση «Συντήρηση εγκαταστ -περιβάλλ χώρου βιολογικού ΤΚ Μονεμβασίας»74.9 KiB29
Αριθμ 99-05.07.2011 Έγκριση εντολής Δημάρχου έκτ εργασιών κατασκευής δικτ ύδρ ΤΚ Μονεμβασίας79.7 KiB33