Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012

2417
NameSizeHits
NameSizeHits
Αριθμ 1-09.01.2012 Όροι διαγωνισμού αναδόχου εργασίας«Μεταφορά μαθητών σχολ έτους 2011-2012»336.4 KiB36
Αριθμ 2-09.01.2012 Κατακύρωση η μη πρ δημοπρασ αναδόχ επικαιρ μελετών εγκ επεξ λυμάτ Μολάων181.9 KiB40
Αριθμ 3-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ147.5 KiB34
Αριθμ 4-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ147.8 KiB32
Αριθμ 5-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ147.9 KiB37
Αριθμ 6-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ147.8 KiB28
Αριθμ 7-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ147.9 KiB33
Αριθμ 8-09.01.2012 Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ιδιοκτ ΤΕΚΑΛ ΑΕ148.2 KiB31
Αριθμ 9-09.01.2012 Έλεγχος δικαιολογητ έργου«Αντικαταστ-επεκτάσεις δικτύων ύδρ ΔΕ Ασωπού»134.3 KiB30
Αριθμ 10-09.01.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου(ανακ αρ.98-2011 διατ πλ Ειρην Επ Λιμηράς)131.7 KiB42
Αριθμ 11-17.01.2012 Συγκρότηση επιτροπ διαγωνισμών προμηθειών –εργασιών –έργων Δ Μονεμβασιάς171.8 KiB42
Αριθμ 12-23.01.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών88.7 KiB41
Αριθμ 13-23.01.2012 Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ Έτους 201284.5 KiB42
Αριθμ 14-23.01.2012 Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Μονεμβασιάς88.1 KiB38
Αριθμ 15-23.01.2012 Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ Έτους 201269.1 KiB33
Αριθμ 16-23.01.2012 Εξέταση ένστασης της «Ιερονιμάκης ΑΒΕΕ» κατά δημοπρασίας προμ φανοστατών78.9 KiB32
Αριθμ 17-23.01.2012 Έλεγχος δικαιολογ σύμβασης Αποπεράτωση –Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Κουλεντίων83.7 KiB34
Αριθμ 18-26.01.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας μεταφ μαθητών 1βάθ & 2βάθ εκπαίδευσης92.3 KiB39
Αριθμ 19-20.02.2012 Εξέταση ένστασης «Λιαράκος-Παπαποστόλου ΟΕ» κατά διαγων πρ φανοστατών77.0 KiB43
Αριθμ 20-20.02.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρ τμ οικοπέδ στην Δ Κ Νεάπολης των Σωτήραλη Κ & Β.76.0 KiB38
Αριθμ 22-20.02.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ Οικοπέδου στη ΤΚ Πακίων ιδιοκτ κ Κοτσώνα Ι75.7 KiB35
Αριθμ 23-20.02.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου76.3 KiB45
Αριθμ 24-20.02.2012 Κατακύρωση πρακτ δημοπρ Ηλεκτροφ κοιν χώρων ΤΚ Ελαίας πρ.10.000,00€76.3 KiB37
Αριθμ 25-20.02.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 315815.2.12 αιτκ Λέκκα Κ περί νομικής στήριξης72.4 KiB40
Αριθμ 27-20.02.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση κατά 1022011 απόφ Πρωτ ρίπολης)70.4 KiB40
Αριθμ 28-20.02.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση κατά 2162011 απόφ Πρωτ Τρίπολης)73.1 KiB36
Αριθμ 29-20.02.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση κατά 198-2011 απόφ Πρωτ Τρίπολης)84.4 KiB42
Αριθμ 30-20.02.2012 Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ Έτους 201278.9 KiB43
Αριθμ 31-20.02.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρ τμ οικοπέδου στη ΤΚ Λαχίου ιδιοκτ Καραστατήρα Α74.6 KiB33
Αριθμ 32-06.03.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου στη ΤΚ Βελλιών ιδ Γιαννούδη Γ77.5 KiB40
Αριθμ 33-06.03.2012 Εξέταση ένστασης της «Σολομός-Αδαμίδου» Αποπεράτωση Αθλ κέντρου Ασωπού81.4 KiB31
Αριθμ 34-06.03.2012 Εξέταση της αρίθμ 390428.2.12 αίτ κ Μακράκου Ν περί νομικής στήριξης72.2 KiB40
Αριθμ 35-06.03.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 384828.2.12 αίτ κ Μάρκου Α περί νομικής στήριξης73.3 KiB37
Αριθμ 36-06.03.2012 Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ Έτους 201282.9 KiB36
Αριθμ 37-06.03.2012 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ακινήτου στο Δήμο για ανέγερση νηπιαγωγείου69.7 KiB36
Αριθμ 38-06.03.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.4 KiB36
Αριθμ 39-23.03.2012 Έκτακτη ανάθεση έργου (Αποκατάσταση δρόμου στην ΤΚ Ιέρακα)90.0 KiB105
Αριθμ 40-23.03.2012 Έκτακτη ανάθ προμ ασφαλτομείγματος για την επούλωση λάκκων οδ δικτύου89.4 KiB44
Αριθμ 41-23.03.2012 Έκτακτη ανάθεση εργ (Αποκατ περιβ χώρου αλιευτικού καταφυγίου ‘Πυλά’)91.3 KiB36
Αριθμ 42-23.03.2012 Έκτακτη ανάθεση εργ (συντήριση δρόμων αποτ Κακοκαιρίας στη ΤΚ Ρειχέας)91.2 KiB35
Αριθμ 43-23.03.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας αντλίας υδροδότησης της ΔΚ Μολάων87.0 KiB32
Αριθμ 44-23.03.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρ τμ οικοπ έντος ορίων ΔΚ Μολάων ιδ Καρυτσιώτη Ι75.3 KiB35
Αριθμ 45-23.03.2012 Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ Έτους 201277.4 KiB40
Αριθμ 46-06.03.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών σύμβασης Ηλεκτροφωτισμού κοιν χώρων ΤΚ Ελαίας80.8 KiB42
Αριθμ 47-03.04.2012 Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΔΚ και ΤΚ97.3 KiB47
Αριθμ 48-03.04.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων δαπανών του Δήμου71.3 KiB40
Αριθμ 49-03.04.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφ εργασιών–προμηθειών (οφειλές 2011)103.2 KiB36
Αριθμ 50-03.04.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών69.5 KiB45
Αριθμ 51-03.04.2012 Εισήγηση Ο Ε στο Δημ Συμβούλιο περί καθ τελών υπαίθριου στάσ εμπορίου139.4 KiB49
Αριθμ 52-18.04.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου71.7 KiB32
Αριθμ 53-18.04.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών72.9 KiB37
Αριθμ 54-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Β’ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μολάων89.5 KiB34
Αριθμ 55-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης χάραξης Δημοτικής Περιφερειακής οδ Μολάων101.3 KiB44
Αριθμ 56-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Τροποποίηση όρων δόμησης οικ Λαχίου88.3 KiB37
Αριθμ 57-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Καταγραφή αποτύπωσης περιπ διαδρομών85.7 KiB39
Αριθμ 58-18.04.2012 Όροι δημοπρασίας, ανάδοχος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών373.0 KiB31
Αριθμ 59-18.04.2012 Όροι δημοπρασίας, ανάδοχος Διαπλατύνσεις-Διαμορφ δρόμων ΔΕ Ζάρακα368.4 KiB33
Αριθμ 60-18.04.2012 Όροι δημοπρασίας, ανάδοχος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας367.2 KiB40
Αριθμ 61-18.04.2012 Όροι δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού382.1 KiB38
Αριθμ 62-18.04.2012 Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο –υλοποίησης προϋπολ 2011246.5 KiB52
Αριθμ 63-18.04.2012 Παραίτηση ενδίκων μέσων κατά απ 9.2010 Ειρηνοδικείου Ε Λιμηράς72.0 KiB45
Αριθμ 64-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Γεωτεχνικών ερευνών στο Λύκειο Νεάπολης87.3 KiB39
Αριθμ 65-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Γεωτεχνικών ερευνών στο Λύκειο Μολάων87.2 KiB35
Αριθμ 66-18.04.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.5 KiB35
Αριθμ 67-18.04.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αγωγή κ Σκάγκου Π)65.7 KiB35
Αριθμ 68-18.04.2012 Απευθείας ανάθεση Διαμόρφωση χώρου Δημοτ κατάστ ΔΚ Νεάπολης74.7 KiB35
Αριθμ 69-02.05.2012 Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο για διοικητική αποβολή του Δήμου80.9 KiB39
Αριθμ 70-02.05.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθ υλικών επισκ γεώτρησης ΤΚ Αγ Νικολάου86.7 KiB35
Αριθμ 71-02.05.2012 Συγκρότηση 2ης επιτροπής διαγωνισμού για έργα έτους 201287.4 KiB38
Αριθμ 72-02.05.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου75.7 KiB39
Αριθμ 73-02.05.2012 Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχν προδιαγραφών διαφ προμηθειών68.1 KiB34
Αριθμ 74-02.05.2012 Όροι διαγωνισμού αναδόχου επισκευής στέγης δημοτ καταστ ΤΚ Κάμπου119.1 KiB48
Αριθμ 75-02.05.2012 Έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου για έλεγχο–υλοποίηση προϋπολογισμού 2012216.3 KiB37
Αριθμ 76-16.05.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθ αντλητικού συγκροτημ Περιοχής ‘Καστέλα’91.8 KiB34
Αριθμ 77-16.05.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου72.7 KiB35
Αριθμ 78-16.05.2012 Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχν προδιαγραφών διαφ προμηθειών68.5 KiB36
Αριθμ 79-16.05.2012 Όροι διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Οδοποιίας στο σχέδιο πόλεως Μολάων362.9 KiB30
Αριθμ 80-16.05.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων85.7 KiB36
Αριθμ 81-16.05.2012 Όροι διαγωνισμού αναδόχου μελ ανάπλασης παραλ μετώπου ΤΚ Μονεμβασίας251.6 KiB71
Αριθμ 82-16.05.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπ στη ΔΚ Μολάων ιδ Μυλωνάκου Ν76.6 KiB136
Αριθμ 83-16.05.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπ στη ΤΚ Κουλεντίων ιδ Κοντάκου Δ75.4 KiB35
Αριθμ 84-16.05.2012 Απευθείας ανάθ έργου Ανάπλαση βοηθ χώρων κτηρ Μποζά ΤΚ Ασωπού74.5 KiB32
Αριθμ 85-16.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Επισκευή υδατοδεξαμενής Αγ Ιωάννη73.6 KiB30
Αριθμ 86-16.05.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθ κινητήρα αντλιοστασίου ΤΚ Παπαδιανίκων78.2 KiB37
Αριθμ 87-16.05.2012 Πίστωση-προδιαγραφές-όροι διαγων Εφοδίων–Ανταλλακτικών ύδρευσης150.1 KiB33
Αριθμ 88-16.05.2012 Πίστωση-όροι συντήρησης-επισκευής μηχανημάτων Αντλιοστασίων169.2 KiB38
Αριθμ 89-16.05.2012 Εξέταση της 12294.02-05-2012 αίτησης της «Λυριωτάκης-Βλαχάκης ΟΕ»83.4 KiB34
Αριθμ 90-16.05.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.1 KiB35
Αριθμ 91-16.05.2012 Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού-παραλίας έτους 2012114.6 KiB45
Αριθμ 92-25.05.2012 Ορισμός δικηγ εκπρ Δήμου(αιτ ακύρ Πουλάκη Α κατά απόφ Πρ πολεοδομ)85.2 KiB36
Αριθμ 93-25.05.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθ υλικών ηλεκτρ πίνακα αντλιοστ Αγ Αποστόλων91.9 KiB32
Αριθμ 94-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 1398718.5.12 αίτ κ Μαρούση Χ περί νομ στήριξης89.5 KiB40
Αριθμ 95-25.05.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου71.9 KiB34
Αριθμ 99-25.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Συντήρ-επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων73.5 KiB37
Αριθμ 96-25.05.2012 Όροι δημοπρασίας διαμόρφωση χώρου διοικ υπηρεσιών Δήμου121.1 KiB37
Αριθμ 97-25.05.2012 Όροι δημοπρασίας επισκευής-συντήρησης κτιρ Λυκείου Μολάων119.6 KiB32
Αριθμ 98-25.05.2012 Όροι δημοπρασίας διαμόρφωσης χώρου ΤΚ Μονεμβασίας119.2 KiB38
Αριθμ.100-25.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Διαμόρφ οικοπέδ ΤΚ Πακίων πρ.11.975,59€73.4 KiB35
Αριθμ.101-25.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργ Αποπεράτ Δημ σχολ Μονεμβασίας πρ.12.600,00€73.9 KiB36
Αριθμ.102-25.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Διαμόρφ γηπέδ 5Χ5 Αγγελώνας πρ.12.600,00€73.8 KiB32
Αριθμ.103-25.05.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Διάνοιξη δρόμου Αγ Ευστατίου ΤΚ Φαρακλού75.4 KiB35
Αριθμ.104-25.05.2012 Απευθείας ανάθ έργ Διαμόρφ χωρ κερκίδας γηπ Νεάπολης πρ.12.600,00€75.8 KiB28
Αριθμ.105-25.05.2012 Κατακύρωση η μη πρακτ δημοπρασίας έργου Ασφαλτοστρ ΔΕ Βοιών76.3 KiB30
Αριθμ.106-25.05.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπ στη ΔΚ Μολάων ιδ Ντανάκα Ε74.8 KiB42
Αριθμ.107-25.05.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπ στη ΤΚ Λαχίου ιδ Κοτσώνη Γ76.6 KiB34
Αριθμ.108-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 1392517.5.12 αίτ Καφαντάρη Ι περί νομ στήριξης72.8 KiB35
Αριθμ.109-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 1392717.5.12 αίτ Χαραμή Π περί νομ στήριξης72.4 KiB33
Αριθμ.110-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ.1392617.5.12 αίτ Δρεπανιώτη Ι περί νομ στήριξης72.1 KiB39
Αριθμ.111-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ.1392617.5.12 αίτ Κουσούλη Ι περί νομ στήριξης72.6 KiB33
Αριθμ.112-25.05.2012 Εξέταση της υπ’αρίθμ 1392217.5.12 αίτΧαραμή Α περί νομ στήριξης72.7 KiB32
Αριθμ.113-25.05.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου(Πολίτες κατά σιωπ απόρ.17402 αιτ)66.2 KiB35
Αριθμ.114-25.05.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου(Πολίτες κατά σιωπ απόρ.17403 αιτ)65.9 KiB40
Αριθμ.115-25.05.2012 Απευθείας ανάθ έργου Αποκατάστ κοιν χώρου ΤΚ Ελαίας πρ.4.000,00€75.2 KiB28
Αριθμ.116-06.06.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς71.8 KiB33
Αριθμ.117-06.06.2012 Κατακύρωση πρακτ δημοπρ Επισκευή στέγης Δημ Καταστ ΤΚ Κάμπου81.1 KiB34
Αριθμ.118-06.06.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αιτ ανακ33.12 Ειρ Επ Λιμηράς)67.2 KiB39
Αριθμ.119-06.06.2012 Ορισμός δικηγ εκπρ Δήμου (εφ Περδικόγγιανη κατά απ Πρ Σπάρτης)66.0 KiB35
Αριθμ.120-06.06.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (εφεσ κατά αποφ Πρωτ Τρίπολης)76.1 KiB76
Αριθμ.121-06.06.2012 Περί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου αυτών.78.8 KiB39
Αριθμ.122-06.06.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αγωγή της Κρητικός & Συνεργάτες)67.1 KiB40
Αριθμ.123-06.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού80.9 KiB38
Αριθμ.124-06.06.2012 Όροι δημοπρασίας ανάδ αναδόχου Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Μονεμβασίας77.0 KiB34
Αριθμ.125-06.06.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών Δήμου70.5 KiB42
Αριθμ.126-06.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργ Διαδρόμου ελαφρ αεροσκαφών ΔΕ Βοιών πρ.12.000,00€75.5 KiB37
Αριθμ.127-06.06.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.4 KiB34
Αριθμ.128-06.06.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ & ΔΚ Δήμου78.6 KiB42
Αριθμ.129-06.06.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας αιγιαλού-παραλίας 201279.3 KiB37
Αριθμ.130-06.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Αποκατάσταση οδοστρωμ ΤΚ Ρειχέας πρ.4.000,00€74.6 KiB39
Αριθμ.131-06.06.2012 Εξέταση της 1499831.5.12 αιτής Τραϊφόρου Χ περί νομικής στήριξης73.3 KiB32
Αριθμ.132-20.06.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου70.3 KiB35
Αριθμ.133-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Διαπλατύνσεις-διαμ Δρόμων ΔΕ Ζάρακα81.3 KiB38
Αριθμ.134-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας79.6 KiB38
Αριθμ.135-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας Οδοποιία σχεδίου ΔΕ Μολάων81.2 KiB38
Αριθμ.136-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Διαμόρφωση χώρου Δημοτικών υπηρεσιών79.9 KiB38
Αριθμ.137-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Ανάπλαση παραλ μετώπου ΤΚ Μονεμβασίας81.3 KiB34
Αριθμ.139-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ΔΕ Μολάων73.3 KiB32
Αριθμ.140-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Αποπεράτωση ειδ Σχολείου Μολάων73.3 KiB40
Αριθμ.141-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Αντικατάσταση δικτ ύδρευσης ΤΚ Ελαίας74.5 KiB38
Αριθμ.142-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης έργων ΘΗΣΕΑ για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ99.6 KiB40
Αριθμ.144-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Καθαρισμός πηγής κλπ ΤΚ Άνω Καστανέας74.2 KiB38
Αριθμ.145-20.06.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Συντήρηση μηχαν αντλιοστασίων 201290.9 KiB35
Αριθμ.146-20.06.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών80.3 KiB36
Αριθμ.147-20.06.2012 Όροι δημοπρασίας Αντικατάστασης δικτύου ύδρ ΤΚ Αγ Γεωργίου120.1 KiB34
Αριθμ.148-20.06.2012 Όροι δημοπρασίας Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Μολάων πρ.31.922,00€120.2 KiB36
Αριθμ.149-20.06.2012 Απευθείας ανάθεση Αποπεράτωση γηπέδων Μαραθιά Ελίκας πρ.12.000,00€73.3 KiB35
Αριθμ.151-06.07.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων έργων του Δήμου Μονεμβασιάς68.3 KiB35
Αριθμ.152-06.07.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Συντήρηση & επισκευή Λυκείου Μολάων81.0 KiB39
Αριθμ.153-06.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών επισκευής δημ καταστήματος ΤΚ Κάμπου79.4 KiB35
Αριθμ.154-06.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών διαμόρφωσης χώρου διοικητ υπηρεσιών78.0 KiB37
Αριθμ.155-06.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών οδοποιίας στο σχέδιο πόλεως ΔΕ Μολάων78.3 KiB42
Αριθμ.156-06.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών διαμόρφωσης χώρου ΤΚ Μονεμβασίας76.9 KiB40
Αριθμ.157-06.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών διαπλατύνσεων δρόμων ΔΕ Ζάρακα78.4 KiB35
Αριθμ.158-06.07.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών Δήμου70.4 KiB42
Αριθμ.159-06.07.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.9 KiB38
Αριθμ.160-06.07.2012 Όροι διαγωνισμού αποπεράτ οχετού όμβριων Αυλόσπηλου πρ.120.000,00€378.1 KiB34
Αριθμ.161-06.07.2012 Όροι διαγωνισμού γυμναστήριου Δημ Σχολείου Νεάπολης πρ 92.000,00€379.5 KiB40
Αριθμ.162-06.07.2012 Όροι διαγωνισμού υπηρεσιών συντήρησης επεξεργασίας λυμάτων151.3 KiB31
Αριθμ.163-06.07.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ Oικοπέδ οικ Παραδείσι ιδ Σταθάκη-Χαραμή75.4 KiB39
Αριθμ.164-06.07.2012 Περί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.4 KiB32
Αριθμ.165-06.07.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά έφεση απόφ Πρωτοδ Σπάρτης)70.7 KiB37
Αριθμ.166-06.07.2012 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-διάθεση πίστωσης προμήθ Λαμπτήρων146.6 KiB40
Αριθμ.167-06.07.2012 Έγκριση τεχν προδιαγρ-διάθεση πίστωσης προμήθ κερκίδας σταδ Νεάπολης122.4 KiB34
Αριθμ.168-06.07.2012 Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ μείωσης τελών κοινοχρ χώρων-χρήσεως αιγιαλού94.1 KiB39
Αριθμ.169-06.07.2012 ‘Έκτακτη ανάθεση προμήθειας ηλεκτρ υλικού αποκατ βλάβης αντλιοστασίων78.9 KiB42
Αριθμ.170-06.07.2012 Απευθείας ανάθεση κατασκευής πέτρινων τοιχίων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου78.3 KiB32
Αριθμ.171-06.07.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας στεγανοποιητικών υλικών βλάβης αντλιοστασίων79.0 KiB34
Αριθμ.172-06.07.2012 Έκτακτη ανάθεση προμ υλικ εκβάθυνσης γεώτρησης αντλιοστ ΤΚ Κουλεντίων78.8 KiB38
Αριθμ.173-06.07.2012 Όροι διαγων μεταφ μαθητών Αβάθμιας-Ββάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013251.4 KiB41
Αριθμ.174-13.07.2012 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρ Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας81.3 KiB37
Αριθμ.175-13.07.2012 Κατακύρωση πρακτ δημοπρ αντικ δικτ ύδρ ΤΚ Αγ Γεωργίου-Αγ Αποστόλων86.8 KiB42
Αριθμ.176-13.07.2012 Έγκριση τεχν προδιαγρ-πίστωση προμήθ αγωγού ύδρ Μον Ευαγγελίστριας136.4 KiB32
Αριθμ.177-13.07.2012 Εισήγηση της Ο Ε στο ΔΣ καθ τέλους συνδ αποχετευτικού ΔΚ Νεάπολης-ΑΝΑΒΟΛΗ71.7 KiB35
Αριθμ.178-13.07.2012 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου74.8 KiB35
Αριθμ.179-13.07.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου Μονεμβασιάς70.9 KiB38
Αριθμ.180-24.07.2012 Έκτακτη ανάθεση επισκευής αντλιοστασίου θέση ‘Λάκα’92.1 KiB38
Αριθμ.181-24.07.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας αντλίας αντλιοστασίου θέση ‘Λάκα’90.4 KiB38
Αριθμ.182-24.07.2012 Κατακύρωση πρακτικών ή μη δημοπρασίας Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μολάων84.4 KiB38
Αριθμ.183-24.07.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου συντήρησης & επισκευής Λυκείου Μολάων78.5 KiB35
Αριθμ.184-24.07.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς71.2 KiB38
Αριθμ.185-24.07.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή72.5 KiB35
Αριθμ.186-24.07.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχν προδιαγραφές διαφόρων εργασιών-προμηθειών68.2 KiB40
Αριθμ.187-24.07.2012 Εισήγηση της Ο Ε προς το ΔΣ καθορ τέλους συνδέσεων αποχετευτ ΔΚ Νεάπολης85.6 KiB43
Αριθμ.188-24.07.2012 Απευθείας ανάθεση Κατασκευή τοιχίων ΤΚ Αγ Νικολάου Μονεμβασίας74.3 KiB38
Αριθμ.190-07.08.2012 Κατακύρωση δημοπρασίας Ισόγειο γυμναστήριο Δημ Σχολείου Νεάπολης85.5 KiB34
Αριθμ.191-07.08.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Ασφαλτοστρώσεων δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας78.9 KiB31
Αριθμ.192-07.08.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Ασφαλτοστρώσεων δρόμων ΔΕ Μολάων78.3 KiB36
Αριθμ.193-07.08.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Επέκτασης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ Γεωργίου80.1 KiB37
Αριθμ.194-07.08.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφ εργασιών-έργων Δήμου Μονεμβασιάς76.5 KiB37
Αριθμ.195-07.08.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφ προμηθειών Δήμου69.3 KiB38
Αριθμ.196-07.08.2012 Καθορισμός όρων δημοπρασίας επεκτάσεων δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών393.9 KiB38
Αριθμ.197-07.08.2012 Απευθείας ανάθεση της μελέτης αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγίου Γεωργίου71.9 KiB46
Αριθμ.198-07.08.2012 Κατακύρωση ή μη πρόχ διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων70.8 KiB35
Αριθμ.199-07.08.2012 Κατακύρωση διαγωνισμού προμαγωγού ύδρευσης Μον Ευαγγελίστριας72.4 KiB38
Αριθμ.200-07.08.2012 Κατακύρωση ή μη πρόχ διαγωνισμού συντήρ εγκατάστ επεξεργ λυμάτων98.3 KiB37
Αριθμ.201-07.08.2012 Εξέταση αιτήσεων Κουσούλη Ι & Δρεπανιώτη Ι περί νομικής στήριξης74.0 KiB37
Αριθμ.202-07.08.2012 Απευθείας ανάθεση κατασκ τοίχου αντιστήριξης δρόμου ΤΚ Μονεμβασίας72.7 KiB37
Αριθμ.203-07.08.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου Πεττάκου Ά ΔΚ Μολάων77.2 KiB36
Αριθμ.204-07.08.2012 Κατακύρωση ή μη πρόχ διαγωνισμού μεταλλικής κερκίδας Δ Σ Νεάπολης79.2 KiB44
Αριθμ.205-07.08.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά προσφ Καλογερίνη Η, Ν & Ε)67.3 KiB32
Αριθμ.206-07.08.2012 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων Τα & Δ Κοινοτήτων78.7 KiB36
Αριθμ.207-14.08.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας Οχετού όμβριων ‘Αυλόσπηλου’85.9 KiB33
Αριθμ.208-14.08.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς71.1 KiB36
Αριθμ.209-14.08.2012 Καθορισμός όρων δημοπρασίας Ν Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας304.6 KiB35
Αριθμ.210-14.08.2012 Καθορισμός όρων δημοπρασίας Νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Νεάπολης266.6 KiB31
Αριθμ.211-14.08.2012 Καθορισμός όρων δημοπρασίας Επέκτασης κτηρ Γυμνασίου Μολάων284.7 KiB34
Αριθμ.212-14.08.2012 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Δικτύου αποχέτευσης Πλύτρας331.6 KiB29
Αριθμ.213-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Αλιευτικού καυαφυγίου ΤΚ Αγ Γεωργίου90.8 KiB35
Αριθμ.214-14.08.2012 Εξέταση αίτησης 21676-3.8.12 Κρυπωτού Π περί νομικής στήριξης72.8 KiB29
Αριθμ.215-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση Τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην ΤΚ Μονεμβασίας77.7 KiB35
Αριθμ.216-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση έργου Διευθέτησης όμβριων στην ΤΚ Αγ Νικολάου75.5 KiB32
Αριθμ.217-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Σταθεροπ πρανών Κάστρου Μονεμβασίας87.8 KiB35
Αριθμ.218-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση Αποκατάσταση ζημιών Δημ Ακινήτου στην Πλύτρα75.0 KiB36
Αριθμ.219-14.08.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (προσφ ανάκλ ενώπ Σ Επικρατείας)74.2 KiB37
Αριθμ.220-14.08.2012 Διάθεση πίστωσης-όροι διαγωνισμού προμήθεια σίτισης μαθητών Εστίας145.1 KiB34
Αριθμ.221-14.08.2012 Διάθεση πίστωσης-όροι διαγωνισμού Συνεργείου φύλαξης στην Εστία268.4 KiB33
Αριθμ.222-14.08.2012 Έκτακτη ανάθεση επισκευής γεώτρησης θέσης «Γαλανιάνικα» ΤΚ Αγ Γεωργίου92.2 KiB28
Αριθμ.223-14.08.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας ειδών πρ ανάγκης-φαγητού λαθρομεταναστών96.7 KiB69
Αριθμ.224-14.08.2012 Κατακύρωση διαγωνισμού μεταφ μαθητών Αθμιας & Βθμιας εκπαίδευσης102.0 KiB39
Αριθμ.225-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Αθμιας & Βθμιας εκπαίδευσης112.3 KiB38
Αριθμ.226-14.08.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών συντήρησης και επισκευή Λυκείου Μολάων79.9 KiB34
Αριθμ.227-14.08.2012 Έλεγχος δικαιολογ νέο ισόγειο κτίριο-Γυμναστήριο Δημ Σχ Νεάπολης79.4 KiB38
Αριθμ.228-14.08.2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης89.2 KiB39
Αριθμ.229-10.09.2012 Περί ακύρωσης δημοπρασίας Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Βοιών388.8 KiB43
Αριθμ.230-10.09.2012 Κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Φύλαξης Μαθητικής Εστίας90.6 KiB36
Αριθμ.231-10.09.2012 Κατακύρωση ή μη διαγωνισμού προμήθ τροφίμων Μαθ Εστίας Μολάων86.6 KiB40
Αριθμ.232-10.09.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου73.1 KiB31
Αριθμ.233-10.09.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών71.0 KiB36
Αριθμ.234-10.09.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών αποπεράτ οχετού όμβριων Αυλόσπήλου78.0 KiB32
Αριθμ.235-10.09.2012 Προέλεγχος απολογισμού οικ έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς105.8 KiB36
Αριθμ.236-10.09.2012 Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου78.8 KiB36
Αριθμ.237-10.09.2012 Απαλλαγή υπολόγου κ Καρκαλέτση Α - απόδ λογαρ εντ προπληρωμής79.0 KiB35
Αριθμ.238-10.09.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ79.1 KiB39
Αριθμ.239-10.09.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας & εγκατάσταση συγκρ αφαλάτωσης ΤΚ Βελανιδίων80.4 KiB35
Αριθμ.240-17.09.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.9 KiB31
Αριθμ.241-17.09.2012 Εξέταση αίτησης 24017-6.9.12 Μαζαράκη Γ περί νομικής στήριξης74.6 KiB33
Αριθμ.242-17.09.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αίτ Κ Μπονγκέν ακύρ απόφ Πολεοδομίας75.3 KiB31
Αριθμ.243-17.09.2012 Εξέταση ένστασης Λιαράκου κα κατά διακήρ Προσθήκης Γυμνασίου Μολάων266.1 KiB38
Αριθμ.244-17.09.2012 Περί ακύρωσης δημοπρασίας νέου Νηπιαγ Νεάπολης-επανακαθ όρων δημοπρ237.4 KiB36
Αριθμ.245-17.09.2012 Περί ακύρωσης δημοπρασίας νέου Νηπιαγ Μονεμβασίας-επανακαθ όρων298.9 KiB36
Αριθμ.246-17.09.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς68.9 KiB32
Αριθμ.247-27.09.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών –έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.8 KiB33
Αριθμ.248-27.09.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου71.2 KiB39
Αριθμ.249-27.09.2012 Απαλλαγή υπολόγου Παπαγεωργίου Α -απόδοση λογαριασμού εντ προπληρωμής81.1 KiB35
Αριθμ.250-27.09.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας-εγκατάσταση συγκρ αντλιοστασίου Αγ Στεφάνου76.6 KiB28
Αριθμ.251-27.09.2012 Επιτροπή διαγωνισμού-όροι δημοπρασίας-ανάδοχος εγκ επεξεργ λυμάτων Πλύτρας435.6 KiB40
Αριθμ.252-27.09.2012 Όροι διαγωνισμού ανάδ αναδόχου έργου αντικαταστάσεις αγωγών ΔΕ Ασωπού119.4 KiB30
Αριθμ.253-27.09.2012 Όροι διαγωνισμού ανάδ αναδόχου επεκτάσεις δημ φωτισμού ΔΚ Νεάπολης120.0 KiB28
Αριθμ.254-27.09.2012 Όροι προχ διαγωνισμού προμήθ φωτιστ ιστών-σωμάτων ΔΚ Νεάπολης138.2 KiB36
Αριθμ.255-27.09.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αγωγή κοινοπρ Ρεντούμης-Τζαβάρας)68.3 KiB27
Αριθμ.256-16.10.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς73.5 KiB34
Αριθμ.257-16.10.2012 Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχν προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών81.3 KiB27
Αριθμ.258-16.10.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών βλάβης αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων77.5 KiB24
Αριθμ.259-16.10.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών βλάβης αντλιοστασίου ΤΚ Παντάνασσας76.6 KiB30
Αριθμ.260-16.10.2012 Έκτακτη ανάθεση έργου κατασκευής όμβριων στη ΤΚ Κυπαρισσίου74.7 KiB27
Αριθμ.261-16.10.2012 Αποδοχή ή μη τμ οικοπέδου σε κοινή χρήση του Λύρα Θ στην ΤΚ Δαιμονιάς79.3 KiB38
Αριθμ.262-16.10.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή προέδρων ΔΚ & ΤΚ Δήμου78.8 KiB27
Αριθμ.263-16.10.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.9 KiB29
Αριθμ.264-16.10.2012 Απ δωρεάν παραχώρ οικοπέδου-τέλος χρήσης εμποροπανήγυρις Αγ Νεκταρίου70.1 KiB32
Αριθμ.265-16.10.2012 Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου78.5 KiB29
Αριθμ.267-16.10.2012 Προέλεγχος ισολογισμού οικ έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς94.6 KiB32
Αριθμ.268-16.10.2012 Περί τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης 2012151.9 KiB30
Αριθμ.269-16.10.2012 Περί ακύρωσης δημοπρασίας εγκατάστασης επεξεργ λυμάτων οικ Πλύτρας80.4 KiB36
Αριθμ.270-16.10.2012 Όροι διαγωνισμού-πίστωση συνθ χλοοτάπητα γηπέδου ΤΚ Συκέας-ΑΝΑΒΟΛΗ77.6 KiB29
Αριθμ.271-16.10.2012 Απευθείας ανάθεση προμελέτης φωτισμού της παλαιάς πόλης του Κάστρου75.9 KiB32
Αριθμ.272-16.10.2012 Κατακύρωση δημοπρασίας αντικαταστν-επεκτάσεων δικτ ύδρευσης ΔΕ Βοιών81.1 KiB34
Αριθμ.273-30.10.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών –έργων του Δήμου Μονεμβασιάς72.2 KiB30
Αριθμ.274-30.10.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου70.1 KiB33
Αριθμ.275-30.10.2012 Ανάκληση αριθ 253-2012 ΑΟΕ & όροι διαγ κατασκ πεζοδρομίων ΔΚ Νεάπολης397.5 KiB29
Αριθμ.276-30.10.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας νέου νηπιαγωγείου ΤK Μονεμβασίας89.1 KiB43
Αριθμ.277-30.10.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας δικτύου αποχέτευσης οικ Πλύτρας84.1 KiB45
Αριθμ.278-30.10.2012 Ένσταση ΚΞ Σολωμός-Αδαμίδου κατά προσ παραλαβής αθλ κέντρ Ασωπού118.3 KiB83
Αριθμ.279-30.10.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (καθορισμό τιμής εισφοράς γης σε χρήμα)67.4 KiB42
Αριθμ.280-30.10.2012 Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ & Γ΄τριμ 2012 για έλεγχο-υλοποίηση προϋπ 2012397.9 KiB61
Αριθμ.281-30.10.2012 Όροι δημοπρασίας ανάδ αναδόχου ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Παπαδιανίκων122.7 KiB35
Αριθμ.282-30.10.2012 Όροι δημοπρασίας ανάδ αναδόχου ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Αγ Γεωργίου124.1 KiB32
Αριθμ.284-30.10.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση 131-2010 απόφ Πρωτοδικείου Σπάρτης)71.1 KiB35
Αριθμ.285-30.10.2012 Απευθείας ανάθεση διαμορφώσεις κτηρίου Γυμνασίου Νεάπολης πρ 12.000,00€74.7 KiB34
Αριθμ.286-30.10.2012 Εξέταση αίτησης 27048-10.10.12 Λέκκα Κ περί νομικής στήριξης73.7 KiB31
Αριθμ.287-30.10.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση 355-2010 απ Πλημμελειοδικείου Γυθείου)70.6 KiB36
Αριθμ.288-30.10.2012 Όροι δημοπρασίας αναδόχου τακτικής συντήρηση οχημάτων125.1 KiB33
Αριθμ.289-30.10.2012 Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου82.4 KiB33
Αριθμ.290-30.10.2012 Όροι μειοδοτικής δημοπρ εκμίσθωσης χώρου με γεώτρηση ΤΚ Δαιμονιάς92.2 KiB37
Αριθμ.291-06.11.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών –έργων του Δήμου Μονεμβασιάς69.6 KiB34
Αριθμ.292-06.11.2012 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών80.7 KiB34
Αριθμ.293-06.11.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης82.1 KiB43
Αριθμ.294-06.11.2012 Απευθείας ανάθεση προμελέτης φωτισμού παλαιάς πόλης Κάστρου85.9 KiB37
Αριθμ.295-06.11.2012 Απευθείας ανάθεση μελ κέντρου προβολής αγροτικής-πολιτιστ κληρονομιάς90.8 KiB33
Αριθμ.296-06.11.2012 Απευθείας ανάθεση συντήρησης παλαιού Δημ Σχολείου Λαχίου πρ.10.771,00€75.2 KiB38
Αριθμ.297-06.11.2012 Όροι διαγωνισμού-πίστωση προμήθ πινακίδων ονοματοθεσίας οδών145.9 KiB34
Αριθμ.298-20.11.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς70.1 KiB33
Αριθμ.299-20.11.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχν προδιαγραφές διαφ προμηθειών του Δήμου70.3 KiB37
Αριθμ.300-20.11.2012 Επικαιροποίηση δικαιολογ αντικαταστάσεων δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών68.5 KiB32
Αριθμ.301-20.11.2012 Επικαιροποίηση δικαιολογ έργου αποχέτευσης Πλύτρας-Καραβοστασίου67.9 KiB35
Αριθμ.302-20.11.2012 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών έργου νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας66.9 KiB30
Αριθμ.303-20.11.2012 Κατακύρωση πρακτ δημοπρασίας προσθ-επέκτασης Γυμνασίου ΔΕ Μολάων104.8 KiB35
Αριθμ.304-20.11.2012 Κατακύρωση πρακτ δημοπρασίας αντικατ-επεκτάσεων αγωγών ΔΕ Ασωπού78.9 KiB33
Αριθμ.305-20.11.2012 Εξέταση αίτησης 28917-6.11.12 κ Μαρούση Χ περί νομικής στήριξης73.7 KiB32
Αριθμ.307-20.11.2012 Όροι δημοπρ μίσθωσης ακινήτου στέγασης Κοινοτικού γραφείου ΤΚ Καστανέας86.6 KiB28
Αριθμ.308-20.11.2012 περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί αγωγής κ Βλαχάκη Β κατά Δήμου69.4 KiB39
Αριθμ.309-20.11.2012 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου77.3 KiB34
Αριθμ.310-20.11.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.6 KiB33
Αριθμ.311-20.11.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων Τκ & ΔΚ80.4 KiB30
Αριθμ.312-28.11.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών βλάβης υδρογεώτρησης ΤΚ Φαρακλού90.6 KiB35
Αριθμ.313-28.11.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών βλάβης υδροδεξαμενής ΤΚ Ρειχέας91.3 KiB35
Αριθμ.314-28.11.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.6 KiB41
Αριθμ.315-28.11.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου70.1 KiB34
Αριθμ.316-28.11.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου Νέου Νηπιαγωγείο Νεάπολης77.8 KiB31
Αριθμ.317-28.11.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Αγ Γεωργίου80.4 KiB34
Αριθμ.318-28.11.2012 Εισήγηση Ο Ε προς το ΔΣ περί καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού177.0 KiB38
Αριθμ.319-28.11.2012 Έγκριση πρακτικού δημ κλήρ επιτροπής μίσθ χώρου γεώτρησης ΤΚ Δαιμονιάς79.2 KiB38
Αριθμ.320-12.12.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.8 KiB33
Αριθμ.321-12.12.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου68.4 KiB34
Αριθμ.322-12.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Προσθήκης-Επέκτασης Γυμνασίου Μολάων78.6 KiB40
Αριθμ.323-12.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Αντικαταστάσεις-Επεκτάσεις αγωγών ΔΕ Ασωπού76.0 KiB40
Αριθμ.324-12.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών Ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Αγίου Γεωργίου77.0 KiB36
Αριθμ.325-12.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Συκέας80.3 KiB39
Αριθμ.326-12.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Παπαδιανίκων80.3 KiB31
Αριθμ.327-12.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας κατασκ πεζοδρομίων ΔΚ Νεάπολης79.4 KiB35
Αριθμ.328-12.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας προμήθ πινακίδων ονοματοθεσίας70.9 KiB39
Αριθμ.329-12.12.2012 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήμ οικοπέδου κ Μαρουλάκου Ε ΤΚ Αγ Νικολάου78.0 KiB44
Αριθμ.330-12.12.2012 Όροι, πίστωση, προδιαγραφές διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών οχημάτων160.9 KiB34
Αριθμ.331-12.12.2012 Όροι, πίστωση, προδιαγραφές διαγωνισμού προμήθ ανταλλακτικών οχημάτων168.8 KiB29
Αριθμ.332-12.12.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (έφεση κατά 788-2011 απόφ Πρωτ Σπάρτης)71.3 KiB36
Αριθμ.333-12.12.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή72.8 KiB39
Αριθμ.334-12.12.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ83.1 KiB39
Αριθμ.335-12.12.2012 Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστ ζημιών καιρικ φαιν στις Δ Ενότητες86.9 KiB61
Αριθμ.336-12.12.2012 Απευθείας ανάθεση κατασκευής φρεατίων-σχαρών στη ΔΕ Μολάων πρ.7.200,00€75.5 KiB44
Αριθμ.337-12.12.2012 Συγκρότηση επιτροπής, καθορ όρων εγκαταστάσεως επ λυμάτων οικ Πλύτρας415.0 KiB42
Αριθμ.338-12.12.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ (αίτ απόδοσης κατοχής επίδικου χώρου ΤΚ Χάρακα)81.3 KiB43
Αριθμ.339-12.12.2012 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας αντλητικού γεώτρησης θέσης Πορί ΔΕ Μονεμβασίας79.5 KiB37
Αριθμ.340-28.12.2012 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς73.4 KiB44
Αριθμ.341-28.12.2012 Διάθεση πιστώσεων-τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων προμηθειών του Δήμου69.0 KiB37
Αριθμ.342-28.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου Ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Παπαδιανίκων77.5 KiB38
Αριθμ.343-28.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου Ανόρυξης γεώτρησης ΤΚ Συκέας77.1 KiB45
Αριθμ.344-28.12.2012 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου Κατασκευής πεζοδρομίων ΔΚ Νεάπολης77.6 KiB42
Αριθμ.345-28.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθ φωτιστικών ΔΚ Νεάπολης72.2 KiB88
Αριθμ.346-28.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών οχημάτων69.5 KiB43
Αριθμ.347-28.12.2012 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθ ανταλλακτ οσχημάτων100.4 KiB42
Αριθμ.348-28.12.2012 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά κατάθεση αγωγή κατά Δήμου)66.8 KiB43
Αριθμ.349-28.12.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή και απαλλαγή υπολόγου72.8 KiB39
Αριθμ.350-28.12.2012 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ79.3 KiB38
Αριθμ.351-28.12.2012 Έκτακτη ανάθεση εργασιών υδρογεώτρησης ΤΚ Βελλιών75.9 KiB38