Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

2508
NameSizeHits
NameSizeHits
Αριθμ 001-21.01.2013 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 2013-2014.66.6 KiB37
Αριθμ 002-21.01.2013 Περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 Δήμου Μονεμβασιάς105.7 KiB34
Αριθμ 003-21.01.2013 Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Μονεμβασιάς106.9 KiB74
Αριθμ 004-21.01.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (πρόσθετη παρέμβαση κοιν χώρου ΤΚ Βελιών)71.6 KiB41
Αριθμ 005-21.01.2013 Συγκρ επιτροπών διαγωνισμών & αξιολόγησης προμήθειών-έργων Δήμου έτ.201389.6 KiB35
Αριθμ 006-21.01.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αίτηση ακύρ κατά απόφ Δήμου Μολάων)69.4 KiB34
Αριθμ 007-21.01.2013 Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών204.2 KiB35
Αριθμ 008-01.02.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά πρόσθ παρέμβαση κοιν χώρου ΤΚ Βελιών)81.7 KiB37
Αριθμ 009-21.01.2013 Όροι δημοπρασίας «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικ Πλύτρας» πρ.970.000,00€287.1 KiB36
Αριθμ 010-01.02.2013 Εξέταση αιτήσεως κ Βουνελάκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης76.2 KiB39
Αριθμ 011-01.02.2013 Έγκριση πρακτικού δημ κλήρωσης επιτρ δημοπρασίας μίσθ ακινήτου ΔΕ Βοιών82.4 KiB37
Αριθμ 012-01.02.2013 Εξέταση αιτήσεως κ Μακράκου Ευαγγέλου περί νομικής στήριξης75.6 KiB36
Αριθμ 013-12.02.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου (έφεση κατά απόφ Ειρηνοδ Επιδ Λιμηράς)74.7 KiB42
Αριθμ 014-12.02.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρ μίσθωσης χώρου με γεώτρηση ΤΚ Δαιμονιάς74.3 KiB36
Αριθμ 015-12.02.2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασιάς έτους 201372.4 KiB44
Αριθμ 016-01.03.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου (αγωγή Γεωργακάκου Χ κατά Δήμου)65.3 KiB37
Αριθμ 017-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρ τμ οικοπέδου στην ΤΚ Κουλεντίων ιδ Κουρκούλη Κ77.2 KiB48
Αριθμ 018-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου στον οικ Αγ Παρασκευή ιδ Κωχ Β76.5 KiB38
Αριθμ 019-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ αγροτεμαχίου ΤΚ Αγ Αποστόλων ιδ Παπούλη Γ77.9 KiB40
Αριθμ 020-01.03.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών69.0 KiB38
Αριθμ 021-01.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς206.0 KiB53
Αριθμ 022-01.03.2013 Ανατρ ανάλ υποχρεώσεων–διαγραφές δεσμ ανεκτ δαπανών έως 31.12.2012192.6 KiB39
Αριθμ 023-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (παραλλ δικτ ΔΕΗ ΔΚ Μολάων)77.3 KiB35
Αριθμ 024-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (επέκτ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Αγγελώνας)78.1 KiB34
Αριθμ 025-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (επέκτ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Αγ Ιωάννου)78.0 KiB33
Αριθμ 026-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (ηλεκτροδ αντλ Βαλτακίου)77.4 KiB32
Αριθμ 027-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου(παραλλ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Παντανάσσης)78.3 KiB29
Αριθμ 028-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου(παραλλ δικτ ΔΕΗ ΔΚ Νεάπολης)78.5 KiB38
Αριθμ 029-12.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου στην ΔΚ Μολάων ιδ Σταμαδιάνου Θ125.6 KiB37
Αριθμ 030-12.03 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου70.7 KiB36
Αριθμ 031-12.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου Μονεμβασιάς79.0 KiB36
Αριθμ 033-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-ανάδ αναδόχου έργ γεώτρησηςΤΚ Βελλανιδίων184.9 KiB22
Αριθμ 033-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-ανάδ αναδόχου γεώτρησηςΤΚ Βελλανιδίων184.9 KiB32
Αριθμ 034-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-αν αναδόχου βοηθ χώροι κτηρίου ΔΚ Μολάων184.3 KiB32
Αριθμ 035-12.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης συντήρ-επισκευής-ανάπλαση Δημ κτηρίου Νεάπολης90.4 KiB41
Αριθμ 036-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκτασης δικτύου ύδρεσης οικ Ξιφιά ΤΚ Νομίων76.8 KiB36
Αριθμ 037-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση επέκτασης δικτ ύδρεσης οικ Αγ Κυριακής ΤΚ Μονεμβασίας76.8 KiB34
Αριθμ 038-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου Αγ Κωνσταντίνου ΤΚ Μεσοχωρίου77.2 KiB39
Αριθμ 039-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου Αγ Μάμα ΤΚ Ελίκας76.6 KiB36
Αριθμ 040-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου ΤΚ Παντανάσσης76.3 KiB35
Αριθμ 041-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου ΤΚ Αγ Αποστόλων76.1 KiB40
Αριθμ 043-12.03.2013 Εισήγηση προς το ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας Κοιν Παντοπωλείου193.3 KiB48
Αριθμ 044-12.03.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου της ΤΚ Ελαίας76.4 KiB36
Αριθμ 045-12.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης τοπογρ αποτύπ οδού Νεάπολης-Αγ Νικόλαος89.0 KiB53
Αριθμ 046-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση διαμόρφωσης χώρου τοποθ αποδυτηρίων γηπ Ασωπού76.7 KiB42
Αριθμ 047-26.03.2013 Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών71.8 KiB36
Αριθμ 048-26.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.8 KiB35
Αριθμ 049-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευής δικτ αποχέτευσης Γεν Λυκείου Μολάων74.5 KiB35
Αριθμ 050-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευής δαπέδου παιδικής χαράς Νεάπολης73.8 KiB32
Αριθμ 051-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση του έργου επισκευής μονοπατιών στο Κάστρου Μονεμβασίας75.6 KiB32
Αριθμ 052-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση κατασκευής τοίχου και τσιμεντ δρόμου στην ΤΚ Ελαίας74.6 KiB46
Αριθμ 053-26.03.2013 Όροι δημοπρασίας–ανάδοχος πεζοδρομίων-υποδ φωτιστικών ΔΚ Νεάπολης184.7 KiB34
Αριθμ 054-26.03.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.7 KiB36
Αριθμ 055-26.03.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.6 KiB34
Αριθμ 056-26.03.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών77.9 KiB36
Αριθμ 058-26.03.2013 Αποδοχή ή μη δωρεάς Τσιριγώτη Σ τμ αγροτεμ για κατασκευή υδρ δεξαμενής70.9 KiB36
Αριθμ 059-26.03.2013 Όροι διαγωνισμού προμήθειας αγωγών ύδρευσης ΔΕ Μολάων,Μονεμβασίας & Ζάρακα238.7 KiB29
Αριθμ 060-26.03.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ έτους 2012 Δ Μονεμβασιάς297.1 KiB37
Αριθμ 061-26.03.2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ87.9 KiB63
Αριθμ 062-26.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης αξιοποίησης Τουριστ Περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας93.8 KiB36
Αριθμ 063-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ανάπλασης πλατείας Χρυσαφίτισσας Κάστρου86.4 KiB39
Αριθμ 064-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης κατασκευής γέφυρας ποταμιάς στην ΔΚ Νεάπολης90.6 KiB38
Αριθμ 065-26.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης αποκατ-συντήρησης τοιχογραφιών μνημείων ΔΕ Βοιών131.5 KiB38
Αριθμ 066-26.03 Απευθείας ανάθεση μελέτης αποκατάστασης μνημείου Αγίας Σοφίας, Άνω πόλης87.0 KiB43
Αριθμ 067-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης για κατασκευή αεροδρομίου ΔΕ Βοιών85.9 KiB38
Αριθμ 068-12.04.2013 Περί εξέτασης αιτήσεως του κ Χριστάκου Σταύρου περί νομικής στήριξης89.0 KiB34
Αριθμ 069-12.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς72.9 KiB32
Αριθμ 070-12.04.2013 Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφ προμηθειών72.6 KiB43
Αριθμ 071-12.04.2013 Περί αντιλογισμού των 331 & 332 προτάσεων ανάλυψης υποχρέωσης85.8 KiB57
Αριθμ 072-12.04.2013 Απευθείας ανάθεσης αποπεράτωσης δικτύου φωτισμού Πλύτρας74.4 KiB38
Αριθμ 073-12.04.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου ΔΚ Μολάων Σταμαδιάνου Θ75.8 KiB39
Αριθμ 074-12.04.2013 Προσφηγή Επιτροπή αρθ.152 Ν3463.2006 για ακύρωση αποφ ΟΕ66.5 KiB35
Αριθμ 075-12.04.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης Αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβασίας87.4 KiB37
Αριθμ 076-12.04.2013 Απευθείας ανάθεση κατασκευής φερατίων ομβρίων ΔΕ Μολάων75.3 KiB43
Αριθμ 077-12.04.2013 Ορισμός δικηγόρου σε αναγκαστική παρέμβαση κΠαπαγεωργίου Ι.68.8 KiB43
Αριθμ 078-12.04.2013 Εξέταση της 6663-03.04.2013 ένστασης δημοπρ παραλ δρόμου Πλύτρας93.8 KiB35
Αριθμ 079-12.04.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας βοηθητικών χώρων κτηρίου προ 195585.6 KiB32
Αριθμ 080-12.04.2013 Ορισμός δικηγόρου αίτηση Σταθοπούλου ακύρωσης απόφ ΑΣΕΠ67.5 KiB34
Αριθμ 081-12.04.2013 Απευθέίας ανάθεση έργου κατερευσάντων τοιχίων ΤΚ Ρειχέας75.8 KiB40
Αριθμ 082-12.04.2013 Όροι-πίστωση τοίχων & αποκατάσταση πρανών δρόμων ΔΕ Βοιών121.0 KiB34
Αριθμ 083-12.04.2013 Όροι-πίστωση φωτισμού μονοπατιού& πλατείας Παραδεισίου120.7 KiB36
Αριθμ 084-26.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.0 KiB33
Αριθμ 085-26.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς73.4 KiB37
Αριθμ 086-26.04.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας αγωγών ύδρευσης73.6 KiB34
Αριθμ 087-26.04.2013 Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας χλοοτάπητα γηπέδου ΤΚ Συκέας76.0 KiB40
Αριθμ 088-26.04.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.8 KiB33
Αριθμ 089-26.04.2013 Κατακύρωση δημοπρασίας αναδόχου ανόρυξης γεώτρησης Βελανιδίων81.3 KiB33
Αριθμ 090-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης - επισκευής δικτύβν ύδρευσης ΤΚ Ρειχέας76.0 KiB36
Αριθμ 091-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση έργου φρεατίου & πέτρινης βρύσης στην ΤΚ Ρειχέας77.1 KiB42
Αριθμ 092-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης & επισκευής δικτύων ύδρευσης ΤΚ Παπαδιανίκων75.8 KiB24
Αριθμ 093-26.04.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.7 KiB32
Αριθμ 094-26.04.2013 Κατακύρωση δημοπρασίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικ Πλύτρας82.5 KiB42
Αριθμ 096-08.05.2013 Εξέταση της 8940-07.05.2013 αίτηςης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης86.9 KiB34
Αρίθμ 097 08.05.2013 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση ηλεκτρ Βλάβης φωτισμού ΤΚ Μονεμβασίας191.7 KiB34
Αρίθμ 098 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας422.9 KiB40
Αρίθμ 099 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας463.3 KiB38
Αρίθμ 100 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρ-τσιμεντοστρ ΔΕ Ζάρακα280.9 KiB34
Αρίθμ 101 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού228.5 KiB39
Αρίθμ 102 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού227.5 KiB36
Αριθμ 103-08.05.2013 Απευθείας ανάθεση επισκευής δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεταμόρφωσης74.9 KiB38
Αρίθμ 104 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου προσθήκη βοηθ χώρων σε κτήριο προ 1955280.6 KiB34
Αρίθμ 105 08.05.2013 Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκ ηλεκτ πεδίων δικτύου αποχέτ Μονεμβ214.6 KiB42
Αριθμ 106-22.05.2013 Εξέταση αιτήσεων Παπούλια, Μπατσάκη, Δελακοβία, περί νομικής στήριξης90.6 KiB37
Αριθμ 107-22.05.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου ΤΚ Παντάνασσας95.9 KiB39
Αριθμ 108-22.05.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου ΤΚ Νομίων96.4 KiB32
Αριθμ 109-22.05.2013 Διάθεση πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών73.8 KiB40
Αριθμ 110-22.05.2013 Απευθείας ανάθεση αποκατάστ βλάβης δημοτικού φωτισμού ΤΚ Μονεμβασίας78.4 KiB43
Αριθμ 111-22.05.2013 Ένσταση Διαμαντά Χ & κατακύρ ή μη δημοπρ τοίχων-πρανών ΔΕ Βοιών88.2 KiB35
Αριθμ 112-22.05.2013 Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας αποπεράτωσης ηλεκτροφωτισμού οικ Παραδείσι82.6 KiB33
Αρίθμ 113 22.05.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων250.4 KiB40
Αρίθμ 114 22.05.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ανάπλαση παραλιακού δρόμου Πλύτρας315.4 KiB36
Αριθμ 115-22.05.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ78.9 KiB39
Αριθμ 116-22.05.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.4 KiB34
Αριθμ 117-22.05.2013 Αποδοχή ή μη τμ οικοπέδου ιδ Σταθάκη Β θέση Ανεμόμυλος ΔΚ Νεάπολης80.4 KiB45
Αριθμ 118-22.05.2013 Περί αντιλογισμού της αριθμ 95-02.01.2013 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης87.9 KiB45
Αριθμ 119-22.05.2013 Εξέταση αιτήσ Καφαντάρη-Χαραμή-Κουσούλη-Δραπανιώτη νομικής στήριξης76.2 KiB36
Αριθμ 120-22.05.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς77.0 KiB43
Αριθμ 121-22.05.2013 Κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας τσιμεντοστρώσεων ΔΕ Μονεμβασίας81.9 KiB37
Αριθμ 122-22.05.2013 Κατακύρωσης ή μη δημοπρασίας προσθ βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτήριο83.1 KiB35
Αριθμ 123-22.05.2013 Περί εξέτασης αιτήσεως κ Χαραμή Αντώνη περί νομικής στήριξης75.8 KiB45
Αριθμ 124-22.05.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου85.0 KiB41
Αρίθμ 125 05.06.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδιαγρ διαφόρων προμηθ Δήμου73.8 KiB36
Αρίθμ 126 05.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ ασφαλτ-τσιμεντ ΔΕ Ζάρακα77.4 KiB35
Αρίθμ 127 05.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ ασφαλτ-τσιμεντ Δήμου Μονεμβ83.7 KiB34
Αρίθμ 128 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου αποπερ ηλεκτροφωτ Παραδείσι ΔΚ Νεάπολης198.9 KiB33
Αρίθμ 129 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας196.0 KiB36
Αρίθμ 130 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου προσθήκη βοηθ χώρων σε κτήριο προ 1955197.7 KiB38
Αρίθμ 131 05.06.2013 Εξέταση αιτήσεως αυτοδιοικητικών περί νομικής στήριξης77.5 KiB36
Αρίθμ 132 05.06.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολ 2013 Δήμου Μονεμβ75.8 KiB37
Αρίθμ 133 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκταση αγωγών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου78.2 KiB30
Αρίθμ 134 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αποχετευτικού δικτύου Πακίων ΔΕ Μολάων88.8 KiB61
Αρίθμ 135 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αντικατ αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας89.2 KiB44
Αρίθμ 136 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου κατασκ βρεφονηπ σταθμού ΔΚ Νεάπολης225.4 KiB37
Αρίθμ 137 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκταση-κατασκευή αγωγών ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης78.1 KiB37
Αρίθμ 138 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρ-ασφαλτοστρ ΔΕ Βοιών823.5 KiB32
Αρίθμ 139 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου Οδοποιία ΔΚ Νεάπολης330.0 KiB41
Αρίθμ 140 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μονεμβασιάς77.3 KiB40
Αρίθμ 141 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου κατασκευή δεξαμενής άρδευσης ΤΚ Βελλιών475.6 KiB39
Αρίθμ 142 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποπερ στηθαίου Αγ Παρασκ Μολάων (ΟΡΘΗ)78.2 KiB37
Αρίθμ 143 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικατάσταση παροχών ύδρευσης ΤΚ Μονεμβασίας226.8 KiB36
Αρίθμ 144 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ΤΚ Αγίων Αποστόλων297.2 KiB33
Αρίθμ 145 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού331.9 KiB37
Αρίθμ 146 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού331.8 KiB40
Αρίθμ 147 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικ αγωγών ύδρευσης ΤΚ Αγ Γεωργίου Βοιών77.6 KiB42
Αρίθμ 148 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου ανάπλ χώρου όπισθεν Δημαρχείου Λάρνακα833.4 KiB35
Αρίθμ 149 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου842.2 KiB47
Αρίθμ 150 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου τοποθ μεταλλικών στύλων στο Κάστρο843.4 KiB29
Αρίθμ 151 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ εργασίας μουσείο ανάδε-προβ ναυτικής παράδ223.9 KiB36
Αρίθμ 152 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργασίας σηματ δικτύων πεζop διαδρομών Δ Μονεμβ224.9 KiB38
Αρίθμ 153 05.06.2013 Ανάκληση υπ΄αριθ 432013 ΑΟΕ περί κανονισμού λειτουργίας Κοιν Παντ314.6 KiB44
Αρίθμ 154 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ελαίας-Συκέας77.5 KiB36
Αρίθμ 155 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ δικτ ύδρ ΤΚ Ασωπού-Δαιμονιάς κ Φοινικίου77.9 KiB34
Αρίθμ 156 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 2013310.7 KiB40
Αρίθμ 157 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκ στηθ κιγκλ στις δυο γέφυρες ΔΚ Νεάπ (ΟΡΘΗ)77.1 KiB34
Αρίθμ 158 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργ δίκτυο αποχ & επεξ λυμάτων Πλύτρας –Καραβ224.5 KiB35
Αρίθμ 159 05.06.2013 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου κ Γράψα Γ Μαρίας ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών73.2 KiB40
Αρίθμ 160 05.06.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ του Δήμου73.9 KiB35
Αρίθμ 161 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ασφαλτ ΔΕ Δήμου Μονεμβ82.7 KiB39
Αρίθμ 162 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ έργου κατασκ δεξ ύδρ ΤΚ Βελλιών84.1 KiB36
Αρίθμ 163 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ έργου προς ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ Νεάπολης84.5 KiB41
Αρίθμ 164 21.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου θέση Φρέζα ΔΕ Μολάων79.0 KiB37
Αρίθμ 165 21.06.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου κατασκ τοίχων για αποκ πρανών δρόμων ΔΕ Βοιών246.1 KiB32
Αρίθμ 166 21.06.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρ-Τσιμεντοστρ ΔΕ Μολάων248.9 KiB43
Αρίθμ 167 21.06.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Μονεμβασίας75.3 KiB39
Αρίθμ 168 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημο εργ δίκτυο αποχ & εγκατ λυμάτων Πλύτρας –Καραβ680.4 KiB48
Αρίθμ 169 21.06.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων382.6 KiB31
Αρίθμ 170 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργασίας μουσείο ανάδε & προβολής ναυτικής παράδ274.6 KiB38
Αρίθμ 171 21.06.2013 Καθορισμός όρων πρόχ διαγων προμήθ σηματοδ πεζοπ διαδρ Δ Μονεμβ275.2 KiB36
Αρίθμ 172 21.06.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄ τριμήνου 2013 Δήμου Μονεμβασίας630.3 KiB34
Αρίθμ 173 21.06.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή263.3 KiB34
Αρίθμ 174 21.06.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων ΤΚ κ ΔΚ82.5 KiB38
Αρίθμ 175 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου κατασκ βρεφονηπιακού σταθμού ΔΚ Νεάπολης513.5 KiB40
Αρίθμ 176 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου τσιμεντοστρ δρόμων ΔΕ Ασωπού82.2 KiB34
Αρίθμ 177 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου οδοποιία ΔΚ Νεάπολης82.0 KiB35
Αρίθμ 178 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού81.6 KiB35
Αρίθμ 179 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ασφαλτ-τσιμεντ ΔΕ Βοιών83.0 KiB32
Αρίθμ 180 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου τοποθ μεταλλικών στύλων Κάστρου85.5 KiB33
Αρίθμ 181 10.07.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκ αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων-Αγ Αθανασίου79.0 KiB34
Αρίθμ 182 10.07.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ΤΚ Ασωπού79.0 KiB35
Αρίθμ 183 10.07.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου εγκατ επεξ λυμάτων Πλύτρας-Καραβοστασίου253.0 KiB45
Αρίθμ 184 10.07.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB34
Αρίθμ 185 10.07.2013 Ορισμός δικηγ εκπροσ δήμου για αγωγή των κ κ Παντη Συγγ κατά δήμου70.5 KiB69
Αρίθμ 186 10.07.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρηση οικ ΤΚ Αγ Δημήτριος ιδιοκτ κ Μουσαδάκου Δ.80.4 KiB40
Αρίθμ 187 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου εγκατ Πίλαρ οικισμό Λίμνες ΤΚ Παντάνασσας Βοιών78.7 KiB32
Αρίθμ 188 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή κ συντήρηση Δημ κτηρίων ΔΕ Μολάων77.8 KiB30
Αρίθμ 189 10.07.2013 Ανάκληση αριθμ 372013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασιάς71.2 KiB36
Αρίθμ 190 10.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.1 KiB34
Αρίθμ 191 10.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων ΤΚ κ ΔΚ77.0 KiB36
Αρίθμ 192 10.07.2013 Καθορ όρων δημοπρ εκμίσθ αιγιαλού για λειτ θαλασσίων μέσων αναψυχής287.7 KiB34
Αρίθμ 193 10.07.2013 Κατακύρ πρακτικού κλήρωσης για συγκρ επιτρ διενέργειας διαγ ν 3316200576.8 KiB38
Αρίθμ 194 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ για εκμίσθωση ακινήτου ΤΚ Καστανέας73.5 KiB40
Αρίθμ 195 10.07.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημ για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 201387.3 KiB33
Αρίθμ 196 10.07.2013 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αριθμ.262013 διαταγή πληρ Ειρην Επιδ Λιμηρά70.6 KiB37
Αρίθμ 197 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου διαμόρφωση Β’ επιπέδου οικοπέδου ΤΚ Πακίων74.8 KiB32
Αρίθμ 198 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ κτηρίου κεντρ αντλιο βιολογ καθαρ ΤΚ Μον77.4 KiB29
Αρίθμ 199 10.07.2013 Καθορ όρων δημ έργου επεκτ αγωγών ύδρε κ κατα νέων παροχών ΤΚ Μον332.9 KiB33
Αρίθμ 200 10.07.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου83.2 KiB39
Αρίθμ 201 25.07.2013 Απευθείας ανάθεση εργασιών εγκατάσταση αφαλάτωσης Βελανιδιών98.0 KiB37
Αρίθμ 202 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ ανάπλ χώρου όπισθεν Δημαρχ Δ Μονσιας84.2 KiB34
Αρίθμ 203 25.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημο έργου κατ βρεφ σταθμού ΔΚ Νεάπολης90.1 KiB33
Αρίθμ 204 25.07.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας280.6 KiB35
Αρίθμ 205 25.07.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB33
Αρίθμ 206 25.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή74.8 KiB27
Αρίθμ 207 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ για εκμίσθ χώρων αιγιαλού-παραλίας 201374.4 KiB34
Αρίθμ 208 25.07.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου συντήρηση-επισκευή ΚΕΠ ΔΕ Μολάων479.0 KiB37
Αρίθμ 209 25.07.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμ του Δήμου73.9 KiB36
Αρίθμ 210 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτ διαγων προμήθ λαμπτήρ-ντουί ασφαλ Δ Μονσιας83.8 KiB35
Αρίθμ 211 25.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου ηλεκτρολ εγκατ δημοτ Σχο Λαχίου ΔΕ Βοιών78.0 KiB32
Αρίθμ 212 25.07.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τοποθ μεταλλικών στύλων στο Κάστρο279.1 KiB38
Αρίθμ 213 25.07.2013 Κατακύρ ή μη πρακτικών επαναλ δημ εκμίσ χώρων αιγιαλού-παραλίας 201380.7 KiB36
Αρίθμ 214 25.07.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου77.5 KiB37
Αρίθμ 215 08.08.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημο έργου ανάπλ πλατείας Αρχαγγέλου85.3 KiB35
Αρίθμ 216 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ασφαλτοστρ–τσιμεντοστρ ΔΕ Ζάρακα279.6 KiB35
Αρίθμ 217 08.08.2013 Έλεγχος δικαι έργου τοποθ φωτ σωμάτων προς ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ Νεάπ279.6 KiB31
Αρίθμ 218 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου Οδοποιία Δ Κ Νεάπολης278.4 KiB38
Αρίθμ 219 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δ Ε Βοιών279.0 KiB27
Αρίθμ 220 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ Ε Ασωπού279.3 KiB37
Αρίθμ 221 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ Ε Ασωπού279.2 KiB38
Αρίθμ 222 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου κατασκευή Βρεφον Σταθμ Δ Κ Νεάπολης279.8 KiB30
Αρίθμ 223 08.08.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB34
Αρίθμ 224 08.08.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου87.0 KiB36
Αρίθμ 225 08.08.2013 Διάθεση πιστώ– έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου(ΟΡΘΗ)74.0 KiB37
Αρίθμ 226 08.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκα καταρευσάν μανδροτ ΤΚ Δαιμονίας75.0 KiB38
Αρίθμ 227 08.08.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Μονεμβασίας245.1 KiB35
Αρίθμ 228 20.08.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου συντ κ επισκ ΚΕΠ ΔΕ Μολάων83.2 KiB33
Αρίθμ 229 20.08.2013 Κατακύρ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου επεκτ αγωγών ύδρ ΤΚ Μονσιας84.0 KiB39
Αρίθμ 230 20.08.2013 Αποδοχή δωρεάς οικ Κ Μπουλαμάτση Ι ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα81.1 KiB34
Αρίθμ 231 20.08.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας72.5 KiB32
Αρίθμ 232 20.08.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου(ΟΡΘΗ)75.5 KiB31
Αρίθμ 233 20.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αξιοποίηση γηπέδου ΤΚ Ταλάντων78.1 KiB34
Αρίθμ 234 20.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή μαντρότοιχων Δημ Σχολείο Μονεμβ249.8 KiB36
Αρίθμ 235 20.08.2013 Καθορισμός πίστωσης δημοπρ μουσείο κ προβ ναυτικής παράδ Δ Μονσιας365.7 KiB36
Αρίθμ 236 20.08.2013 Καθορισμός πίστωσης διαγων σηματ πεζοπ διαδρομών Δ Μονσιας146.1 KiB37
Αρίθμ 237 20.08.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Μονεμβασίας423.1 KiB30
Αρίθμ 238 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου κατ δεξαμενής άρδευσης Τ Κ Βελιών Δ Μον227.3 KiB35
Αρίθμ 239 20.08.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων των ΤΚ & ΔΚ272.7 KiB29
Αρίθμ 240 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου συντήρηση ΚΕΠ ΔΕ Μολάων277.0 KiB32
Αρίθμ 241 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου276.7 KiB29
Αρίθμ 242 20.08.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγων για προμ πινακίδων ονοματοθ272.2 KiB40
Αρίθμ 243 13.09.2013 Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου79.0 KiB28
Αρίθμ 244 13.09.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου ανάπλαση εισόδου όπισθεν Δημαρχείου Λάρνακα278.0 KiB38
Αρίθμ 245 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης τεχνική-γεωλ έκθ ΤΚ Γεωργίου (Λάζα)87.4 KiB29
Αρίθμ 246 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης τεχνική-γεωλ έκθ ΤΚ Συκέας (Μπροκούτσα)87.6 KiB36
Αρίθμ 247 13.09.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας80.7 KiB33
Αρίθμ 248 13.09.2013 Διάθεση πιστώσεων – έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμ Δήμου72.6 KiB31
Αρίθμ 249 13.09.2013 Προέλεγχος απολογισμού οικ έτους 2012284.5 KiB55
Αρίθμ 250 13.09.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.0 KiB30
Αρίθμ 251 13.09.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου επεκτ αγωγών ύδρ κ κατασκ παροχών ΤΚ Μον276.9 KiB34
Αρίθμ 252 13.09.2013 Εξέταση αίτησης του κ Μαζαράκη Γ περί νομικής στήριξης73.3 KiB29
Αρίθμ 253 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μονσιας76.9 KiB35
Αρίθμ 254 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα76.4 KiB29
Αρίθμ 255 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης Κοπρισών76.3 KiB36
Αρίθμ 256 13.09.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρηση οικ κ Ατσιδ Αναστ ΤΚ Ασωπού80.3 KiB35
Αρίθμ 257 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντ τουαλετών δημ σχολ Νεά275.7 KiB31
Αρίθμ 258 13.09.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνι έργου κατ δεξα ΔΕ Βοιών332.0 KiB46
Αρίθμ 259 13.09.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου86.3 KiB30
Αρίθμ 260 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση τουαλετών Μαθητικής εστίας Μολάων77.1 KiB30
Αρίθμ 261 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου απο-διαμό περιβά χώρου δημ σχ Μολάων77.9 KiB35
Αρίθμ 262 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων ΤΚ Ασωπού78.0 KiB30
Αρίθμ 263 13.09.2013 Απευθ ανάθεση έργου σύνδεση δημ Σχ με δίκτυο αποχ ΤΚ Μονσιας78.0 KiB31
Αρίθμ 264 13.09.2013 Καθορ όρων διαγων έργου ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα )254.2 KiB35
Αρίθμ 265 13.09.2013 Καθ όρων διαγων εργ παροχή υπηρ για λειτ κ συντ λυμάτ ΔΕ Μον348.5 KiB34
Αρίθμ 266 27.09.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας74.5 KiB36
Αρίθμ 267 27.09.2013 Διάθεση πιστ–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου72.3 KiB32
Αρίθμ 268 27.09.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ κ ΔΚ78.2 KiB33
Αρίθμ 269 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση τουαλετών δημ σχ Νεά74.6 KiB32
Αρίθμ 270 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευή στηθαίου ΤΚ Φοινικίου74.2 KiB36
Αρίθμ 271 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντ κοινοτ καταστήματος ΤΚ Άνω Καστ74.6 KiB33
Αρίθμ 272 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ στέγης κ κουφ δημ σχ Νομίων197.0 KiB34
Αρίθμ 273 27.09.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγων προμήθ σηματ πεζ διαδ88.8 KiB41
Αρίθμ 274 27.09.2013 Ορισμός δικηγό εκπρ Δήμου (έφεση κατά απόφ ειρηνοδ Σπάρτης)68.8 KiB32
Αρίθμ 275 27.09.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου82.2 KiB38
Αρίθμ 276 09.10.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή72.6 KiB33
Αρίθμ 277 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή κουφωμάτων στα Νόμια75.3 KiB39
Αρίθμ 278 09.10.2013 Κατάρτιση Ολοκλη Προγρ Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μονεμβ 2013227.5 KiB39
Αρίθμ 279 09.10.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ κ Ανδρεσάκη Πολυτίμης ΤΚ Νομίων77.2 KiB39
Αρίθμ 280 09.10.2013 Εισήγηση προς Δημ Συμβ περί αναμό προϋπ 2013240.4 KiB38
Αρίθμ 281 09.10.2013 Εισήγηση προς Δημ Συμβ περί αναπρο ΤΑΠ Δήμου 2014344.9 KiB881
Αρίθμ 282 09.10.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου κατ δεξ ΔΕ Βοιών78.5 KiB31
Αρίθμ 283 09.10.2013 Ορισμός δικ εκπρ Δήμου (αγωγή Παντη Μπαλ κατά Δ Μονσιας)66.5 KiB36
Αρίθμ 284 09.10.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας79.2 KiB37
Αρίθμ 285 09.10.2013 Καθορ όρων δημοπρ υποέργου ολοκλ δικτύ αποχέ ακαθάρτων Νεά385.5 KiB28
Αρίθμ 286 09.10.2013 Απευθείας ανάθ έργου επισκ αντλιοστ ύδρευΤΚ Κουλεντ (Φούτια)76.7 KiB37
Αρίθμ 287 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης ΤΚ Παντάνασσας77.5 KiB33
Αρίθμ 288 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ αντλ ύδρ ΤΚ Παντάν (Κρυόβρυση)78.1 KiB35
Αρίθμ 289 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ αντλιοστ ύδρε ΤΚ Δαιμονιάς76.4 KiB41
Αρίθμ 290 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση προμηθ για επισκ ΗΜ εξοπλ δεξα ΕΕΛ Μονεμβ81.0 KiB34
Αρίθμ 291 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ΚΕΝΑΚ για τουριστικό περίπτερο Μονσιας89.6 KiB63
Αρίθμ 292 23.10.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.5 KiB37
Αρίθμ 293 23.10.2013 Καθορ όρων δημ έργου αντικατ αμιαντο αγωγών ύδρευ ΤΚ Ελίκας586.5 KiB41
Αρίθμ 294 23.10.2013 Κατα ή μη πρακτ δημ εργασ παροχ υπηρ για επεξ λυμάτων Δ Μον99.5 KiB39
Αρίθμ 295 23.10.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου249.0 KiB35
Αρίθμ 296 23.10.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ κ ΔΚ77.3 KiB32
Αρίθμ 297 23.10.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγων προμήθ πινακίδων ονοματ68.3 KiB40
Αρίθμ 298 23.10.2013 Καθο όρων πρόχ διαγ έργου προμή-εξοπλ αντλιο ΤΚ Συκέας (Μπροκ)320.6 KiB36
Αρίθμ 299 23.10.2013 Απευθ ανάθεση έργου συντ κ επισκ αντλιοστ σταδίου Μολάων189.3 KiB43
Αρίθμ 300 23.10.2013 Απευθ ανάθεση έργου αποκ ζημιών οικ Πλύτρα (ΟΡΘΗ)75.5 KiB31
Αρίθμ 301 23.10.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπ 2013 Δήμου Μον73.4 KiB32
Αρίθμ 302 23.10.2013 Περί αντιλογισμού οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης87.3 KiB38
Αρίθμ 303 23.10.2013 Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου κ Γαβαλάκη Ξενοφών Ν.71.8 KiB38
Αρίθμ 304 23.10.2013 Διάθεση πιστ–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου71.8 KiB30
Αρίθμ 305 23.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκ χανδάκων ΤΚ Μεταμ74.8 KiB38
Αρίθμ 306 23.10.2013 Σύνταξη προϋπολογισμού 2014 Δήμου Μονεμβασίας270.2 KiB37
Αρίθμ 307 31.10.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημ ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα)80.2 KiB44
Αρίθμ 308 31.10.2013 Περί ψήφ πιστ προϋπ 2013 ΔΜον- Αντιλογ οικον προτ ανάλ υποχρ100.3 KiB35
Αρίθμ 309 31.10.2013 Καθορ όρων πρόχ διαγωνισμού για προμήθ πινακί ονομα273.8 KiB37
Αρίθμ 310 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέ ανάπλ κ φωτι Πύλης Κάστρου Μον221.9 KiB36
Αρίθμ 311 31.10.2013 Απευ ανάθ έργου διευθέ όμβριων υδάτ με τσιμεντοσ ΤΚ Αγ Αποστ75.7 KiB32
Αρίθμ 312 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευή δεξαμενής Αγ Μάμμα ΤΚ Ελίκας74.8 KiB36
Αρίθμ 313 31.10.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου διαμόρφ χώρων ΤΚ Λαχίου333.7 KiB38
Αρίθμ 314 31.10.2013 Απευθ ανάθε έργου αποκατά ζημιών δημ δρόμων ΤΚ Ασωπού75.8 KiB31
Αρίθμ 315 31.10.2013 Απευθείας ανάθ μελέτ αντικ-βελτ δικτύων ύδρευ Δ Κ Νεά86.8 KiB37
Αρίθμ 316 31.10.2013 Εισήγηση Οικον Επιτρ προς Δημ Συμβ περί καθ τελών Ηλεκτ –καθαρ394.6 KiB39
Αρίθμ 317 31.10.2013 Εισ Οικον Επιτρ προς Δημ Συμβ περί καθορ τελών ύδρευ-αποχ-άρδ328.1 KiB48
Αρίθμ 318 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονσιας87.3 KiB37
Αρίθμ 319 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΤΚ Λαχίου89.1 KiB41
Αρίθμ 320 31.10.2013 Εξέταση αίτησης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης73.5 KiB38
Αρίθμ 321 15.11.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ προμήθ αντλιοστ ΤΚ Συκιάς (Μπροκούτσα)89.8 KiB34
Αρίθμ 322 15.11.2013 ψήφιση πιστώ προϋπ 2013 Δ Μον- Αντιλ οικον προτά ανάλ υποχρ97.4 KiB41
Αρίθμ 323 15.11.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου85.6 KiB27
Αρίθμ 324 15.11.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων ΤΚ κ ΔΚ80.4 KiB43
Αρίθμ 325 15.11.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα)278.8 KiB34
Αρίθμ 326 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ δεξ στο εργοστ λυμάτων ΤΚ Μονσιας78.1 KiB32
Αρίθμ 327 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ εσωτ δικτ ύδρευ ΤΚ Παπαδ (ΟΡΘΗ)80.8 KiB31
Αρίθμ 328 15.11.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ ΤΚ Λαχίου κ Τάχτα Νικολάου83.2 KiB40
Αρίθμ 329 15.11.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή73.0 KiB30
Αρίθμ 330 15.11.2013 Κατάρτιση Ολοκλ προγρ Δράσης Δήμου Μονεμβ 2014193.9 KiB35
Αρίθμ 331 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου αποκατ ζημιών τοιχίων ΤΚ Παπαδ (Κόκκινες)78.6 KiB27
Αρίθμ 332 15.11.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ ΤΚ Κουλεντ κ Σγαρδέλη Ν.81.0 KiB47
Αρίθμ 333 25.11.2013 Ψήφιση πιστώσεων – έγκριση τεχν προδιαγρ προϋπ 201377.6 KiB26
Αρίθμ 334 25.11.2013 Κατάρτιση Ολοκληρ προγρ Δράσης Δ Μονεμβ 2014248.9 KiB35
Αρίθμ 335 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου κατασκ τοίχου δημ δρόμου οικία Λαζαράκη75.1 KiB32
Αρίθμ 336 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ κ συντ δικτύων ύδρευ ΤΚ Ρειχέας75.0 KiB34
Αρίθμ 337 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ κ συντ δικτ ύδρευ ΔΚ Μολάων74.9 KiB40
Αρίθμ 338 25.11.2013 Απευθ ανάθ έργ επισκ δικτ ΤΚ Συκέας-Ελιάς-Κουπιών78.5 KiB27
Αρίθμ 339 25.11.2013 Κατακ ή μη πρακτ δημ μουσείο ανάδ κ προβο ναυτ παράδ90.8 KiB35
Αρίθμ 340 25.11.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ανάπλ κ φωτ Κάστρου91.4 KiB38
Αρίθμ 341 25.11.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης Τεχνική-Γεωλογική έκθεση ΤΚ Βελανιδιών Βοιών87.8 KiB38
Αρίθμ 342 25.11.2013 Ορισμός δικ εκπρ δήμου (προσφυ απόφ για αφαίρ άδειας λειτ καταστ)67.0 KiB29
Αρίθμ 343 25.11.2013 Εξέταση αίτησης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης73.2 KiB44
Αρίθμ 344 25.11.2013 Κατακ ή μη πρακτ δημ έργου επεξ κ διάθεση λυμ Νεάπ (ΟΡΘΗ)84.5 KiB34
Αρίθμ 345 25.11.2013 Εξέταση αίτησης κ Κουτσονικολή Χ περί νομικής στήριξης73.4 KiB36
Αρίθμ 346 11.12.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.4 KiB32
Αρίθμ 347 11.12.2013 Ψήφιση πιστώ– έγκρ τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου70.9 KiB35
Αρίθμ 348 11.12.2013 Απευθ ανάθ έργου επισκ δικτ ύδρ ΤΚ Ασωπ-Φοιν-Δαιμ77.5 KiB36
Αρίθμ 349 11.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ δικτ ύδρε ΤΚ Αγγε-Μον-Νομίων214.5 KiB37
Αρίθμ 350 11.12.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτ έργου διαμ χώρων ΤΚ Λαχίου79.8 KiB34
Αρίθμ 351 11.12.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ έργου αντικατ αμιαντοσωλ ΤΚ Ελίκας92.2 KiB30
Αρίθμ 352 11.12.2013 Κατακ ή μη πρακτικών προχ διαγων προμήθ πινακίδων ονοματοθ77.1 KiB26
Αρίθμ 353 11.12.2013 Αποδ ή μη παρα οικ κ Vandervelden Vincent ΤΚ Κουλεντίων203.0 KiB34
Αρίθμ 354 11.12.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου κατασκ δεξαμενών ΔΕ Βοιών194.6 KiB35
Αρίθμ 355 11.12.2013 Αποδ ή μη παραχ οικ Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νεαπ78.8 KiB33
Αρίθμ 356 11.12.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.8 KiB35
Αρίθμ 357 11.12.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων ΤΚ κ ΔΚ88.7 KiB32
Αρίθμ 358 11.12.2013 Κατακύρ ή μη πρακτ δημοπρ έργου δίκτ αποχέτ κ εγκ λυμ Πλύτρας400.1 KiB70
Αρίθμ 359 11.12.2013 Απευθ ανάθεση έργου συντ κ επισκ δικτ ύδρευ ΤΚ Ελίκας ΔΕ Βοιών75.0 KiB33
Αρίθμ 360 11.12.2013 Απευθ ανάθ έργ συντ κ επισκ δικτύ ύδρευ ΤΚ Βελαν-Καστ κ Αγ Νικ75.0 KiB37
Αρίθμ 361 11.12.2013 Καθ όρων δημοπρ έργου ασφαλτοστρ–τσιμεντοστρ ΔΕ Μολάων311.0 KiB32
Αρίθμ 362 11.12.2013 Ορισμός δικηγ εκπρ δήμου ακύρ απόφ Υπουργού Περιβάλ Ενέργ74.9 KiB33
Αρίθμ 363 11.12.2013 Άσκ ή μη ενδίκων μέσων αριθμ.492013 διαταγής πληρ Ειρηνοδ Επιδ69.6 KiB35
Αρίθμ 364 11.12.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.6 KiB31
Αρίθμ 365 11.12.2013 Καθ όρων πρόχ διαγων για προμήθ φωτιστ ιστών-σωμάτ ΔΕ Βοιών268.2 KiB40
Αρίθμ 366 11.12.2013 Καθορ όρων δημ έργου επισκ κ συντ επεξ λυμ κ δικτ λυμάτων ΤΚ Μον311.7 KiB35
Αρίθμ 367 23.12.2013 Ανάθεση εργ επισκ αντλιοστ υδρογεώ Αγ Αποστ-Λάκκας ΔΕ Ζάρακα92.5 KiB39
Αρίθμ 368 23.12.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών Δήμου Μονσιας96.8 KiB34
Αρίθμ 369 23.12.2013 Ψήφιση πιστώ– έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθειών Δήμου65.2 KiB30
Αρίθμ 370 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Ζάρακα76.0 KiB34
Αρίθμ 371 23.12.2013 Κατα ή μη πρακτ δημοπ έργου ολοκλή δικτ αποχ Ακαθάρτων Νεάπ67.8 KiB37
Αρίθμ 372 23.12.2013 Απευθ ανάθεση μελέτης νέος κόμβος εισόδου Ε Ο Μολάων–Σπάρτης85.8 KiB39
Αρίθμ 373 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ στέγης στο Δημ σχ Φαρακλού70.7 KiB32
Αρίθμ 374 23.12.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου διαμόρφωση χώρων ΤΚ Λαχίου195.9 KiB39
Αρίθμ 375 23.12.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή68.2 KiB34
Αρίθμ 376 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ μανδροτοίχων δημ σχ Μονσιας69.8 KiB32
Αρίθμ 377 23.12.2013 Συγκρότηση επιτρ για προμήθ-εργασίες-έργα Δ Μονσιας 2014 (ΟΡΘΗ)114.8 KiB35
Αρίθμ 378 23.12.2013 Καθ όρων δημ έργου συλλ κ μεταφ ανακυ υλικών από μπλε κάδους195.9 KiB33
Αρίθμ 379 23.12.2013 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων υπ’αριθμ.522013 διατ πληρωμ Ειρηνοδ65.1 KiB33
Αρίθμ 380 23.12.2013 Αποδ ή μη παραχ οικ ΤΚ Κουλεντ ιδιοκτ κ Vincent G M Vandervelden77.0 KiB46