Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

516

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016). 222.1 KiB11
002/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 103/2019 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού – ΟΠΔ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 274.3 KiB3
003/2020 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.198.1 KiB2
004/2020 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας. 207.2 KiB12
005/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας- Υποέργο 1 προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων»}215.9 KiB7
006/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.214.9 KiB4
007/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης-Παλαιόκαστρο } του Δήμου Μονεμβασίας.215.3 KiB2
008/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 603.0 KiB3
009/2020 Περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά της αριθ. πρ. 307117/5466/29-11-2019 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής διοικητικού προστίμου για την δημιουργία ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης απορριμμάτων. 182.1 KiB2
010/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 27/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017. 187.4 KiB3
011/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 32/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018. 187.4 KiB9
012/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.348.3 KiB6
013/2020 Λήψη απόφαση σχετικής με αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού.307.8 KiB2
014/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στην κοινότητα Νεάπολης»1.0 MiB1
015/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας & ΔΕ Ζάρακα» του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB3
016/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας , προϋπολογισμού 95.703,87€ .1.2 MiB1
017/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.543.8 KiB2
018/2020 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.193.3 KiB1
019/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης-ψήφισης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 186.4 KiB2
020/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 2/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης ΟΠΔ οικ. έτους 2020. 186.7 KiB1
021/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης ΟΠΔ οικ. έτους 2020.233.4 KiB4
022/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας» του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB3
023/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας»1.0 MiB8
024/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 38.750,00€ .941.2 KiB10
025/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 24.200,00€ .1.1 MiB6
026/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€ .941.5 KiB3
027/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 10.000,00€ .922.1 KiB5
028/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.197.9 KiB1
029/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας, ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB9
030/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας} του Δήμου Μονεμβασίας1.1 MiB5
031/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB3
032/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.257.5 KiB2
033/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 6/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 187.2 KiB1
034/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 4/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020. 187.2 KiB1
035/2020 Περί επικύρωσης σταδίων ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας - Απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας τροφίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης άρθ.32 του ν. 4412/2016 λόγω άγονου αποτελέσματος.280.7 KiB10
036/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά»).1.3 MiB7
037/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).216.5 KiB21
038/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 06/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 186.4 KiB3
039/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€. 254.4 KiB2
040/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 24.200,00€.700.8 KiB10
041/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€254.6 KiB1
042/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 10.000,00€.242.3 KiB7
043/2020 Περί άσκησης ή μη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σχετικά με τις υπαρ. 129,194,197 και 198/2020 διοικητικές πράξεις Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.185.4 KiB3
044/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 33/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 185.4 KiB1
045/2020 : Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.202.9 KiB6
046/2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» με κάλυψη της δαπάνης από του κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 213.7 KiB8
047/2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) για το έτος 2020».269.2 KiB6
048/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.244.9 KiB15
049/2020 Περί κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.197.1 KiB12
050/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πλύτρας , προϋπολογισμού 24.200,00€. 228.3 KiB1
051/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€. 226.7 KiB2
052/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€. 230.3 KiB1
053/2020 : Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας , προϋπολογισμού 10.000,00€. 297.0 KiB16
054/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ οικ. έτους 2020. 185.7 KiB2
055/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της συμβολής της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως του Χριστού στην κοινότητα Μολάων.251.7 KiB7
056/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς έναντι Εθνικής τράπεζας , ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην κοινότητα Μολάων.240.7 KiB3
057/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μολάων.188.7 KiB4
058/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.197.7 KiB7
059/2020 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού. 147.1 KiB1
060/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.254.8 KiB6
061/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά» διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας τροφίμων, πρ. 93.974,96€ - Απευθείας ανάθεσης άρθ.32 ν.4412/2016 άγονου αποτελέσματος413.2 KiB3
062/2020 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Ε.ΕΛ Νεάπολης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. 300.5 KiB2
063/2020 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του Λυκείου Μονεμβασίας» στο Ε.Π Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» και έγκριση μελετών.203.4 KiB5
064/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.244.2 KiB2
065/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης Κερκίδας } του Δήμου Μονεμβασίας.202.6 KiB1
066/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου έργου {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας Ε.Ε.Λ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας211.8 KiB3
067/2020 Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.185.7 KiB12
068/2020 : Επιχορήγηση Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης.212.4 KiB8
069/2020 Περί μερικής ανάκλησης-τροποποίησης της αριθ. 68/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.221.3 KiB20
070/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» στην Νέα Envitec A.E. ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Παλαιάς Envitec AE221.2 KiB8
071/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών προϋπολογισμού 460.114,40 €.292.7 KiB2
072/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 252.836,00€.1.3 MiB7
073/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 31.041,52 €269.2 KiB1
074/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 15/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 . 203.3 KiB1
075/2020 Απευθείας ανάθεση προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19 , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).907.3 KiB1
076/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.246.0 KiB1
077/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB1
078/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση παραλίου κοινόχρηστου χώρου στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας }. 1.0 MiB4
079/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης αντλιοστασίου γηπέδου κοινότητας Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.202.4 KiB3
080/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.193.9 KiB5
081/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.536.1 KiB3
082/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2020 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019.189.9 KiB3
083/2020 Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στην κοινότητα Μολάων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης των αυτοκινήτων.243.4 KiB2
084/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού της Κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. WERNER VOGT. 200.4 KiB3
085/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 41/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.188.6 KiB1
086/2020 Απευθείας ανάθεση προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19 , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).228.1 KiB2
087/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB1
088/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB7
089/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.195.8 KiB1
090/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.2 KiB9
091/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού -καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής ανάδειξης αναδόχου έργου { ατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας}1.1 MiB5
092/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας } του Δήμου Μονεμβασίας219.4 KiB2
093/2020 Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.347.9 KiB2
094/2020 Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.258.7 KiB3
095/2020 Επανακαθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB4
096/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.247.4 KiB2
097/2020 Περί κατάθεσης ή μη έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’αριθμ. Α119/21-5-2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Αφορά ακύρωση διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μονεμβασίας)181.8 KiB11
098/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).172.6 KiB12
099/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, αναδόχου προμήθειας - τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων - εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α) πρ178.436,00€387.4 KiB3
100/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», διαγων. ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας - τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων - εξοπλισμού αντλιοστασίων ΤΜΗΜΑ Β πρ.74.400,00€455.3 KiB2
101/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28€.975.3 KiB3
102/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.243.4 KiB6
103/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων κοινότητας Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.202.4 KiB5
104/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λεοφ. Επιδαύρου Λιμηράς έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Κοινότητας Μολάων .194.4 KiB6
105/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως Χριστού της Κοινότητας Μολάων.195.4 KiB4
106/2020 Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων». 255.7 KiB2
107/2020 Περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω Κορωνοϊού στο Δήμο Μονεμβασίας.277.8 KiB2
108/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων προϋπολογισμού 178.436,00€176.4 KiB1
109/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων προϋπολογισμού 74.400,00€.163.9 KiB3
110/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €.1.1 MiB3
111/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).210.4 KiB3
112/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης παλμικών υδρομετρητών προϋπολογισμού 460.114,40€.619.5 KiB15
113/2020 Περί άσκησης η μη ενδικοφανoύς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σχετικά με την υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητική πράξη Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 199.8 KiB1
114/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB2
115/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.268.2 KiB1
116/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ α) καθορισμού τιμήματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με μισθοδοτική σχέση, δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) & β) καθορισμού τιμής εκκίνησης μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού με δημοπρασία254.5 KiB5
117/2020 Κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€.323.3 KiB1
118/2020 Κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), πρ.74.400,00€.316.5 KiB2
119/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.197.4 KiB3
120/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.355.1 KiB1
121/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας } του Δήμου Μονεμβασίας.357.9 KiB1
122/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.356.2 KiB1
123/2020 Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στην κοινότητα Μολάων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης των αυτοκινήτων.232.1 KiB1
124/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.264.9 KiB16
125/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.201.0 KiB3
126/2020 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην κοινότητα Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.223.2 KiB11
127/2020 Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.202.1 KiB5
128/2020 Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών δημοπρασίας του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μετ/σης } του Δήμου Μονεμβασίας.201.6 KiB2
129/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.222.7 KiB1
130/2020 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2020.341.9 KiB2
131/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.205.6 KiB6
132/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 49/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.189.2 KiB2
133/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.203.1 KiB13
134/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. 207.2 KiB2
135/2020 Περί αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου , στην περιοχή «Λιναράκια ή Λούτσα» της Κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Λεκάκη Χρήστου. 209.1 KiB2
136/2020 Έγκριση Υποβολής προτάσεων α)Ανακαίνιση, Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών με στόχο την επανάχρηση τους και β) Ανακαίνιση, Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα με στόχο την επανάχρηση τους στο Χ.Π. Πράσινου Ταμείου228.8 KiB2
137/2020 Έγκριση μελέτης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» υποβολή της στο Ε.Π Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας Νο3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» για ένταξη και χρηματοδότησή της205.1 KiB1
138/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», διαγωνισμού αναδόχου προμ. εξοπλισμού και αποκατ. βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετ. δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρ. 73.993,28 €386.8 KiB6
139/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).218.6 KiB5
140/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού , προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.1.0 MiB2
141/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.257.5 KiB2
142/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.206.8 KiB3
143/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.206.2 KiB9
144/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.211.8 KiB5
145/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.256.2 KiB1
146/2020 Περί ορισμού δικηγόρου για α) άσκηση αγωγής κατά «ENERGA POWER TRADING A.E» και «ΗΕLLAS POWER Α.Ε» και Αρ. Φλώρου για τόκους υπεξαιρεθέντος (και ήδη εισπραχθέντος) κεφ. 18.553,83 €, β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης216.2 KiB3
147/2020 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 2558/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών . 196.4 KiB1
148/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.203.8 KiB1
149/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.221.2 KiB1
150/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων }του Δήμου Μονεμβασίας.350.4 KiB1
151/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, πρ. 89.999,20 και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς πρ. δημοσίευση, άρθρ.32 Ν.4412/16, λόγω άγονου αποτελέσματος236.2 KiB2
152/2020 Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2019.1.1 MiB7
153/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 17/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 190.1 KiB2
154/2020 Περί υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, για τις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Μονεμβασίας.227.6 KiB65
155/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρ 73.993,28€317.7 KiB3
156/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.535.3 KiB2
157/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.4 KiB3
158/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2020.269.1 KiB3
159/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.265.9 KiB1
160/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.200.3 KiB1
161/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.285.1 KiB4
162/2020 Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 6559/26-06-2020 απόφασης Δημάρχου περί άσκησης ένδικου βοηθήματος { Αφορά κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του κ. Βενετσανάκη Ιακώβου για τμήμα κοινόχρηστης έκτασης}.195.8 KiB1
163/2020 Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.183.3 KiB2
164/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.355.1 KiB4
165/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.360.3 KiB5
166/2020 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.221.2 KiB1
167/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 69/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 189.3 KiB1
168/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €334.1 KiB3
169/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.808.0 KiB4
170/2020 Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.211.4 KiB3
171/2020 Λήψη απόφασης για μείωση έως 50% των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης.199.6 KiB3
172/2020 Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 7453/14-07-2020 απόφασης Δημάρχου περί κατάθεσης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Γυθείου κατά ΔΕΔΔΗΕ.196.3 KiB1
173/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.205.8 KiB4
174/2020 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Κουτσουβέλη Αριστέας του Ηλία.197.8 KiB1
175/2020 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς . 217.5 KiB1
176/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.268.5 KiB12
177/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.201.1 KiB1
178/2020 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Ελαίας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Καμπούρη Σ. Δημητρίου .212.0 KiB8
179/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας218.7 KiB3
180/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.349.3 KiB4
181/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας313.2 KiB3
182/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.203.5 KiB2
183/2020 Έγκριση μελέτης «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοιν. Βελιών,», της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων205.0 KiB8
184/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.8 KiB1
185/2020 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού. 263.9 KiB4
186/2020 Έγκριση ή μη της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 143.2 KiB1
187/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}154.1 KiB4
188/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας}.191.4 KiB2
189/2020 Περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών μίσθωσης αιγιαλού στις θέσεις «Μάγγανο» κοινότητας Αγ. Γεωργίου και «Ούγκα» κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.152.3 KiB1
190/2020 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση –Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.266.1 KiB1
191/2020 : Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.249.2 KiB2
192/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 154.6 KiB2
193/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.149.2 KiB1
194/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.145.9 KiB3
195/2020 Κατακύρωση πρακτικών διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€.672.5 KiB1
196/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€.487.9 KiB2
197/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας219.9 KiB5
198/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας313.7 KiB3
199/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας } του Δήμου Μονεμβασίας221.0 KiB7
200/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.226.0 KiB7
201/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.311.6 KiB1
202/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο».274.5 KiB1
203/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας οχήματος απορριμματοφόρου , προϋπολογισμού 165.000,00€.601.2 KiB3
204/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).215.6 KiB2
205/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , προϋπολογισμού 59.972,62€. 357.2 KiB1
206/2020 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε για καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης).237.2 KiB10
207/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. 228.9 KiB7
208/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} Δήμου Μονεμβασίας.315.1 KiB12
209/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.268.5 KiB7
210/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.206.3 KiB1
211/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.236.5 KiB2
212/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων}.312.6 KiB6
213/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}.330.4 KiB3
214/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Μεϊμέτη Θεοδώρου. 200.4 KiB7
215/2020 Περί αποδοχής δωρεάς τροφίμων ποσού 2.481,55€ από την ΚΕΔΕ.362.7 KiB2
216/2020 Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης –Παλαιόκαστρο }.333.3 KiB5
217/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας}.328.0 KiB3
218/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.198.1 KiB1
219/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 25/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.190.0 KiB14
220/2020 Περί παραίτησης ή μη της υπ΄αριθ. 6/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς κατά Βενετσανάκη Ιακώβου.196.6 KiB44
221/2020 Σύνταξη-κατάθεση-συζήτηση αγωγής κυριότητας κατά Βενετσανάκη Ιακώβου του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.196.2 KiB6
222/2020 Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 49.394,77€ του Δήμου Μονεμβασίας.348.5 KiB1
223/2020 Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων , προϋπολογισμού 39.977,60€ του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB13
224/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.198.6 KiB7
225/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.289.4 KiB4
226/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.374.9 KiB22
227/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.265.0 KiB7
228/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.332.0 KiB3
229/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.310.5 KiB2
230/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας }.398.1 KiB3
231/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίου Νικολάου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Λιβανού Αναστασίου.259.2 KiB1
232/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Προσαρμογή παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.377.4 KiB5
233/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 29/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 .239.6 KiB3
234/2020 Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ).429.2 KiB2
235/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).268.1 KiB4
236/2020 Έγκριση μελέτης« Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Μονεμβάσιας, (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)», των Γεωργοοικονομοτεχνικών μελετών και υποβολή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Δράση 4.3.1 για χρηματοδότηση268.1 KiB4
237/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.247.7 KiB11
238/2020 Έγκριση ή μη της αριθ. 93/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.240.4 KiB11
239/2020 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από την θεομηνία «Ιανός» του Δήμου Καρδίτσας.286.5 KiB2
240/2020 Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών –διαπραγμάτευσης για την ανάθεση έργων.264.3 KiB4
241/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.281.2 KiB2
242/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .248.1 KiB1
243/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.249.0 KiB3
244/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.548.0 KiB1
245/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.250.1 KiB3
246/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.314.8 KiB12
247/2020 Περί αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».340.9 KiB12
248/2020 Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Έκτακτες εργασίες στήριξης πρανούς πλησίον οικίας Αθανασίου Κόκκορη} στην ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας .275.4 KiB8
249/2020 Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά της αριθ. 134/2020 απόφαση της Ρ.Α.Ε.237.5 KiB6
250/2020 Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Απομάκρυνση καταρευσάντων βράχων } στον οικισμό «Καραβοστάσι» της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.280.3 KiB20
251/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος , προϋπολογισμού 165.000,00€.386.4 KiB2
252/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων , προϋπολογισμού 39.977,60€.424.0 KiB1
253/2020 Περί παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Βοιών & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.235.6 KiB6
254/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 32/2020 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 .192.2 KiB12
255/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ } του Δήμου Μονεμβασίας.243.8 KiB7
256/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ } του Δήμου Μονεμβασίας.242.1 KiB3
257/2020 Περί έγκρισης 1ου τακτ/κού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών {Ενίσχυση & αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας»Υποέργο1:«Αντικ/ση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης}.294.9 KiB1
258/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.210.9 KiB1
259/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.152.1 KiB2
260/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 233.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».154.7 KiB4
261/2020 Περί αποδοχής δωρεάς υγειονομικού υλικού (Αντισηπτικών gel) από την εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε» στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 .223.1 KiB7
262/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός λογαριασμός} του Δήμου Μονεμβασίας}.1.0 MiB5
263/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδ. διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, πρ. 356.200,00€607.0 KiB4
264/2020 Περί έγκρισης του 4ου τακτ/κού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης έργου {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.041.681,26€ με ΦΠΑ}.247.9 KiB6
265/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .143.8 KiB1
266/2020 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης(διαδικασία καταλογισμού) σχετικά με την υπεξαίρεση χρημάτων από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας.186.8 KiB1
267/2020 Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών συμβατικού προϋπολογισμού 334.362,28 € με Φ.Π.Α199.8 KiB3
268/2020 Περί έγκρισης μελέτης-υποβολή πρότασης χρηματοδότηση, μελέτης «Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα Μονεμβασίας» πρ.139.054,49€ στην 1944/2020 πρόσκληση κωδικό 63.1 – CLLD.3.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4248 του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020160.1 KiB2
269/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.253.6 KiB2
270/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.146.0 KiB4
271/2020 Περί μερικής ανάκλησης της αριθ.58/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.140.7 KiB14
272/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.155.9 KiB7
273/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης 63.842,50€ αριθ. πρωτ. 63787/01-10-2020 Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19226.0 KiB1
274/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.188.5 KiB6
275/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.187.4 KiB2
276/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.189.0 KiB5
277/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ελαστικών συμβατικού προϋπολογισμού 36.649,44€ με Φ.Π.Α.463.1 KiB2
278/2020 Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, συμβατικού προϋπολογισμού 82.709,24€ με Φ.Π.Α199.3 KiB1
279/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπ. 356.200,00€ - Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα.371.4 KiB1
280/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28€ .910.5 KiB2
281/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 29.999,03€ .912.4 KiB1
282/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89€ .908.7 KiB5
283/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβάσιας, προϋπολογισμού 52.799,89€ .910.8 KiB1
284/2020 Περί έγκριση μνημονίου συνεργασίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με το Δήμο Μονεμβασίας.182.6 KiB22
285/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).170.0 KiB1
286/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.211.0 KiB6
287/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.148.6 KiB1
288/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας οικ. έτους 2021.374.6 KiB2
289/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών ύδρευσης- άρδευσης – αποχέτευσης οικ. έτους 2021.415.7 KiB1
290/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2021.292.4 KiB1
291/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.262.2 KiB1
292/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.291.5 KiB2
293/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.165.7 KiB4
294/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.256.5 KiB2
295/2020 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.201.9 KiB1
296/2020 Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.39/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης .191.3 KiB1
297/2020 Περί άσκησης ή μη διοικητικών προσφυγών ενώπιον Διοικ. Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά των οικ.220591/4378/18.9.2020, οικ.220584/4377/ 18.9.2020, οικ220571/4374/18.9.2020, και οικ.199035/3967/19.9.2020 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου151.3 KiB5
298/2020 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μονεμβασίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).402.3 KiB2
299/2010 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση οικ. Αγίας Κυριακής στην Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας των κκ Σταματικής, Θεοδώρας και Νίκης Σπυριδάκου.213.7 KiB1
300/2020 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.232.5 KiB4
301/2020 Περί απαλλαγής υπολόγου προπληρωμής400.4 KiB7
302/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 35/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.372.6 KiB8
303/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 37/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.372.6 KiB1
303/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 37/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.372.6 KiB3
304/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 93/2020 ΑΔΣ σε Ορθή Επανάληψη που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.372.1 KiB9
305/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 99/2020 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.371.7 KiB1
306/2020 Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Μεταμόρφωσης».288.5 KiB1
307/2020 Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.-1ου Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων».813.9 KiB3
308/2020 Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση Λυκείου Μολάων».550.2 KiB1
309/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.373.9 KiB4
310/2020 Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.301.2 KiB7
311/2020 Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας Οικ. έτους 2021.142.1 KiB5
312/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου {Επανάχρηση-Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας} από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»- Αναμόρφωση προϋπ/σμού – Έγκριση υλοποίησης – τρόπου εκτέλεσης.433.3 KiB5
313/2020 468.4 KiB8
314/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.436.1 KiB2
315/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.439.1 KiB1
316/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 23/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί κατάρτισης- ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.320.6 KiB4
317/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 22/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2019.319.0 KiB2
318/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 101/2020 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού του οικ. έτους 2019.318.9 KiB1
319/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 102/2020 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού του οικ. έτους 2019.318.9 KiB2
320/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 34/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού του οικ. έτους 2019.319.8 KiB2
321/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 33/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού του οικ. έτους 2019.319.4 KiB2
322/2020 Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας.212.2 KiB0
323/2020 Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας.3.7 MiB1
324/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.408.0 KiB1
325/2020437.4 KiB6
326/2020 432.8 KiB1
327/2020 433.3 KiB1
328/2020 Ανάθεση προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο lpg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16.504.5 KiB3
329/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.1.0 MiB1
330/2020 Περί διαγραφής οφειλών.390.3 KiB2
331/2020 433.1 KiB7
332/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση – ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.440.7 KiB5
333/2020 Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης}.343.7 KiB2
334/2020 Περί συγκρότησης Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.574.1 KiB3
335/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.735.3 KiB2
336/2020 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.262.9 KiB2
337/2020 Κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.328.4 KiB3
338/2020 339.4 KiB2
339/2020 351.0 KiB2
340/2020 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης ρυμοτομικών τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός σχεδίου πόλεως Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας των κκ Αντωνίου Καναβάρου και Μαρίνας σύζ. Αντωνίου Καναβάρου.324.7 KiB3
341/2020 Περί διαγραφής οφειλών.373.9 KiB2
342/2020 Περί υποχρεωτικής μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.392.9 KiB3
343/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.326.7 KiB3
344/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 41/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.517.6 KiB1
345/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.410.5 KiB0
346/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.408.2 KiB0
347/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.419.4 KiB0
348/2020 403.0 KiB0
349/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.336.3 KiB2
350/2020 623.5 KiB0
351/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στον οικισμό «Αγία Κυριακή» της κοινότητας Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Μιχελάκου Ιωάννας.344.8 KiB0
352/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας } του Δήμου Μονεμβασίας.403.5 KiB0
353/2020 Περί απευθείας ανάθεσης έργου {Αποχέτευση όμβριων από το προαύλιο χώρο του Λυκείου Μολάων}, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/16.494.6 KiB1
354/2020 358.5 KiB0
355/2020 560.0 KiB0
356/2020 510.4 KiB1
357/2020 602.6 KiB0
358/2020 520.7 KiB0
359/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.322.6 KiB0
360/2020 Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση- Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.402.6 KiB2
361/2020 551.9 KiB1
362/2020 Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής.416.1 KiB0
363/2020 Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.427.2 KiB0