Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

154

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016). 222.1 KiB5
002/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 103/2019 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού – ΟΠΔ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 274.3 KiB3
003/2020 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.198.1 KiB2
004/2020 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας. 207.2 KiB2
005/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας- Υποέργο 1 προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων»}215.9 KiB3
006/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.214.9 KiB3
007/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης-Παλαιόκαστρο } του Δήμου Μονεμβασίας.215.3 KiB2
008/2020 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 603.0 KiB1
009/2020 Περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά της αριθ. πρ. 307117/5466/29-11-2019 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής διοικητικού προστίμου για την δημιουργία ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης απορριμμάτων. 182.1 KiB1
010/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 27/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017. 187.4 KiB3
011/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 32/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018. 187.4 KiB2
012/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.348.3 KiB3
013/2020 Λήψη απόφαση σχετικής με αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού.307.8 KiB2
014/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στην κοινότητα Νεάπολης»1.0 MiB1
015/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας & ΔΕ Ζάρακα» του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB1
016/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας , προϋπολογισμού 95.703,87€ .1.2 MiB1
017/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.543.8 KiB2
018/2020 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.193.3 KiB1
019/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης-ψήφισης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 186.4 KiB2
020/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 2/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης ΟΠΔ οικ. έτους 2020. 186.7 KiB1
021/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης ΟΠΔ οικ. έτους 2020.233.4 KiB2
022/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας» του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB3
023/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας»1.0 MiB7
024/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 38.750,00€ .941.2 KiB5
025/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 24.200,00€ .1.1 MiB2
026/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€ .941.5 KiB2
027/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 10.000,00€ .922.1 KiB3
028/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.197.9 KiB1
029/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας, ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB3
030/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας} του Δήμου Μονεμβασίας1.1 MiB2
031/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB2
032/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.257.5 KiB1
033/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 6/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 187.2 KiB1
034/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 4/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020. 187.2 KiB1
035/2020 Περί επικύρωσης σταδίων ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας - Απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας τροφίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης άρθ.32 του ν. 4412/2016 λόγω άγονου αποτελέσματος.280.7 KiB2
036/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά»).1.3 MiB3
037/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).216.5 KiB11
038/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 06/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 186.4 KiB2
039/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€. 254.4 KiB1
040/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 24.200,00€.700.8 KiB1
041/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€254.6 KiB1
042/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 10.000,00€.242.3 KiB3
043/2020 Περί άσκησης ή μη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σχετικά με τις υπαρ. 129,194,197 και 198/2020 διοικητικές πράξεις Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.185.4 KiB2
044/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 33/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 185.4 KiB1
045/2020 : Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.202.9 KiB2
046/2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» με κάλυψη της δαπάνης από του κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 213.7 KiB3
047/2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) για το έτος 2020».269.2 KiB2
048/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.244.9 KiB2
049/2020 Περί κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.197.1 KiB3
050/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πλύτρας , προϋπολογισμού 24.200,00€. 228.3 KiB1
051/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 38.750,00€. 226.7 KiB1
052/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€. 230.3 KiB1
053/2020 : Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας , προϋπολογισμού 10.000,00€. 297.0 KiB4
054/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ οικ. έτους 2020. 185.7 KiB2
055/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της συμβολής της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως του Χριστού στην κοινότητα Μολάων.251.7 KiB2
056/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς έναντι Εθνικής τράπεζας , ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην κοινότητα Μολάων.240.7 KiB2
057/2020 Περί καθορισμού όρων φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μολάων.188.7 KiB4
058/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.197.7 KiB4
059/2020 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού. 147.1 KiB1
060/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.254.8 KiB2
061/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά» διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας τροφίμων, πρ. 93.974,96€ - Απευθείας ανάθεσης άρθ.32 ν.4412/2016 άγονου αποτελέσματος413.2 KiB2
062/2020 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Ε.ΕΛ Νεάπολης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. 300.5 KiB1
063/2020 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του Λυκείου Μονεμβασίας» στο Ε.Π Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» και έγκριση μελετών.203.4 KiB2
064/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.244.2 KiB1
065/2020 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης Κερκίδας } του Δήμου Μονεμβασίας.202.6 KiB1
066/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου έργου {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας Ε.Ε.Λ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας211.8 KiB2
067/2020 Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.185.7 KiB2
068/2020 : Επιχορήγηση Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης.212.4 KiB2
069/2020 Περί μερικής ανάκλησης-τροποποίησης της αριθ. 68/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.221.3 KiB3
070/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» στην Νέα Envitec A.E. ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Παλαιάς Envitec AE221.2 KiB7
071/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών προϋπολογισμού 460.114,40 €.292.7 KiB2
072/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 252.836,00€.1.3 MiB3
073/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 31.041,52 €269.2 KiB1
074/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 15/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 . 203.3 KiB1
075/2020 Απευθείας ανάθεση προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19 , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).907.3 KiB1
076/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.246.0 KiB1
077/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB1
078/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση παραλίου κοινόχρηστου χώρου στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας }. 1.0 MiB2
079/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης αντλιοστασίου γηπέδου κοινότητας Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.202.4 KiB2
080/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.193.9 KiB2
081/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.536.1 KiB2
082/2020 Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2020 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019.189.9 KiB2
083/2020 Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στην κοινότητα Μολάων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης των αυτοκινήτων.243.4 KiB2
084/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού της Κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. WERNER VOGT. 200.4 KiB1
085/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 41/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.188.6 KiB1
086/2020 Απευθείας ανάθεση προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του COVID-19 , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).228.1 KiB2
087/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB1
088/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.1.2 MiB4
089/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.195.8 KiB1
090/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.2 KiB4
091/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού -καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής ανάδειξης αναδόχου έργου { ατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας}1.1 MiB2
092/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας } του Δήμου Μονεμβασίας219.4 KiB1
093/2020 Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.347.9 KiB1
094/2020 Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.258.7 KiB2
095/2020 Επανακαθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB2
096/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.247.4 KiB1
097/2020 Περί κατάθεσης ή μη έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’αριθμ. Α119/21-5-2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Αφορά ακύρωση διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μονεμβασίας)181.8 KiB1
098/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).172.6 KiB2
099/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, αναδόχου προμήθειας - τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων - εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α) πρ178.436,00€387.4 KiB2
100/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», διαγων. ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας - τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων - εξοπλισμού αντλιοστασίων ΤΜΗΜΑ Β πρ.74.400,00€455.3 KiB1
101/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28€.975.3 KiB2
102/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.243.4 KiB2
103/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων κοινότητας Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.202.4 KiB2
104/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λεοφ. Επιδαύρου Λιμηράς έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Κοινότητας Μολάων .194.4 KiB2
105/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως Χριστού της Κοινότητας Μολάων.195.4 KiB1
106/2020 Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων». 255.7 KiB1
107/2020 Περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω Κορωνοϊού στο Δήμο Μονεμβασίας.277.8 KiB2
108/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων προϋπολογισμού 178.436,00€176.4 KiB1
109/2020 Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων προϋπολογισμού 74.400,00€.163.9 KiB2
110/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €.1.1 MiB2
111/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).210.4 KiB1
112/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης παλμικών υδρομετρητών προϋπολογισμού 460.114,40€.619.5 KiB2
113/2020 Περί άσκησης η μη ενδικοφανoύς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σχετικά με την υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητική πράξη Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 199.8 KiB1
114/2020 Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.1.1 MiB2
115/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.268.2 KiB1
116/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ α) καθορισμού τιμήματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με μισθοδοτική σχέση, δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) & β) καθορισμού τιμής εκκίνησης μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού με δημοπρασία254.5 KiB4
117/2020 Κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€.323.3 KiB1
118/2020 Κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), πρ.74.400,00€.316.5 KiB2
119/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.197.4 KiB2
120/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.355.1 KiB1
121/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας } του Δήμου Μονεμβασίας.357.9 KiB1
122/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.356.2 KiB1
123/2020 Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στην κοινότητα Μολάων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης των αυτοκινήτων.232.1 KiB1
124/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.264.9 KiB3
125/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.201.0 KiB1
126/2020 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην κοινότητα Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.223.2 KiB1
127/2020 Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.202.1 KiB3
128/2020 Περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών δημοπρασίας του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μετ/σης } του Δήμου Μονεμβασίας.201.6 KiB2
129/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.222.7 KiB1
130/2020 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2020.341.9 KiB2
131/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.205.6 KiB2
132/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 49/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.189.2 KiB2
133/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.203.1 KiB1
134/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. 207.2 KiB1
135/2020 Περί αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου , στην περιοχή «Λιναράκια ή Λούτσα» της Κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Λεκάκη Χρήστου. 209.1 KiB1
136/2020 Έγκριση Υποβολής προτάσεων α)Ανακαίνιση, Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών με στόχο την επανάχρηση τους και β) Ανακαίνιση, Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα με στόχο την επανάχρηση τους στο Χ.Π. Πράσινου Ταμείου228.8 KiB2
137/2020 Έγκριση μελέτης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» υποβολή της στο Ε.Π Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας Νο3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» για ένταξη και χρηματοδότησή της205.1 KiB1
138/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», διαγωνισμού αναδόχου προμ. εξοπλισμού και αποκατ. βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετ. δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρ. 73.993,28 €386.8 KiB2
139/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).218.6 KiB3
140/2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού , προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.1.0 MiB2
141/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.257.5 KiB2
142/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.206.8 KiB2
143/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.206.2 KiB1
144/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.211.8 KiB3
145/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.256.2 KiB1
146/2020 Περί ορισμού δικηγόρου για α) άσκηση αγωγής κατά «ENERGA POWER TRADING A.E» και «ΗΕLLAS POWER Α.Ε» και Αρ. Φλώρου για τόκους υπεξαιρεθέντος (και ήδη εισπραχθέντος) κεφ. 18.553,83 €, β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης216.2 KiB3
147/2020 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 2558/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών . 196.4 KiB1
148/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.203.8 KiB1
149/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.221.2 KiB1
150/2020 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων }του Δήμου Μονεμβασίας.350.4 KiB1
151/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, πρ. 89.999,20 και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς πρ. δημοσίευση, άρθρ.32 Ν.4412/16, λόγω άγονου αποτελέσματος236.2 KiB2
152/2020 Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2019.1.1 MiB3
153/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 17/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 190.1 KiB1
154/2020 Περί υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, για τις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Μονεμβασίας.227.6 KiB4
155/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρ 73.993,28€317.7 KiB2
156/2020 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.535.3 KiB1
157/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.4 KiB2
158/2020 Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2020.269.1 KiB2
159/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.265.9 KiB1
160/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.200.3 KiB1
161/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.285.1 KiB2
162/2020 Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 6559/26-06-2020 απόφασης Δημάρχου περί άσκησης ένδικου βοηθήματος { Αφορά κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του κ. Βενετσανάκη Ιακώβου για τμήμα κοινόχρηστης έκτασης}.195.8 KiB1
163/2020 Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.183.3 KiB2
164/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.355.1 KiB2
165/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.360.3 KiB2
166/2020 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.221.2 KiB1
167/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 69/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 189.3 KiB1
168/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €334.1 KiB3
169/2020 Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.808.0 KiB3
170/2020 Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.211.4 KiB2
171/2020 Λήψη απόφασης για μείωση έως 50% των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης.199.6 KiB2
172/2020 Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 7453/14-07-2020 απόφασης Δημάρχου περί κατάθεσης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Γυθείου κατά ΔΕΔΔΗΕ.196.3 KiB1
173/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.205.8 KiB1
174/2020 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Κουτσουβέλη Αριστέας του Ηλία.197.8 KiB1
175/2020 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς . 217.5 KiB1
176/2020 Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.268.5 KiB2
177/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.201.1 KiB1
178/2020 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Ελαίας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Καμπούρη Σ. Δημητρίου .212.0 KiB2
179/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας218.7 KiB2
180/2020 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.349.3 KiB2
181/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας313.2 KiB2
182/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.203.5 KiB2
183/2020 Έγκριση μελέτης «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοιν. Βελιών,», της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων205.0 KiB3
184/2020 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.8 KiB1
185/2020 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού. 263.9 KiB2
186/2020 Έγκριση ή μη της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 143.2 KiB1
187/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}154.1 KiB3
188/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας}.191.4 KiB2
189/2020 Περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών μίσθωσης αιγιαλού στις θέσεις «Μάγγανο» κοινότητας Αγ. Γεωργίου και «Ούγκα» κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.152.3 KiB1
190/2020 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση –Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.266.1 KiB1
191/2020 : Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.249.2 KiB2
192/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 154.6 KiB1
193/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.149.2 KiB1
194/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.145.9 KiB2
195/2020 Κατακύρωση πρακτικών διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€.672.5 KiB1
196/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€.487.9 KiB1
197/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας219.9 KiB2
198/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας313.7 KiB2
199/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας } του Δήμου Μονεμβασίας221.0 KiB2
200/2020 Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.226.0 KiB4
201/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.311.6 KiB1
202/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο».274.5 KiB1
203/2020 Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας οχήματος απορριμματοφόρου , προϋπολογισμού 165.000,00€.601.2 KiB2
204/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).215.6 KiB2
205/2020 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , προϋπολογισμού 59.972,62€. 357.2 KiB1
206/2020 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε για καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης).237.2 KiB2
207/2020 Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. 228.9 KiB3
208/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} Δήμου Μονεμβασίας.315.1 KiB11
209/2020 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.268.5 KiB2
210/2020 Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.206.3 KiB1
211/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.236.5 KiB1
212/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων}.312.6 KiB4
213/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}.330.4 KiB3
214/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Μεϊμέτη Θεοδώρου. 200.4 KiB3
215/2020 Περί αποδοχής δωρεάς τροφίμων ποσού 2.481,55€ από την ΚΕΔΕ.362.7 KiB2
216/2020 Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης –Παλαιόκαστρο }.333.3 KiB2
217/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας}.328.0 KiB3
218/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.198.1 KiB1
219/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 25/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.190.0 KiB2
220/2020 Περί παραίτησης ή μη της υπ΄αριθ. 6/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς κατά Βενετσανάκη Ιακώβου.196.6 KiB2
221/2020 Σύνταξη-κατάθεση-συζήτηση αγωγής κυριότητας κατά Βενετσανάκη Ιακώβου του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.196.2 KiB3
222/2020 Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 49.394,77€ του Δήμου Μονεμβασίας.348.5 KiB1
223/2020 Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων , προϋπολογισμού 39.977,60€ του Δήμου Μονεμβασίας.1.0 MiB3
224/2020 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.198.6 KiB6
225/2020 Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.289.4 KiB1
226/2020 Περί κατακύρωσης πρακτικών ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.374.9 KiB3
227/2020 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.265.0 KiB3
228/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.332.0 KiB2
230/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας }.398.1 KiB3
231/2020 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην κοινότητα Αγίου Νικολάου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Λιβανού Αναστασίου.259.2 KiB1
232/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Προσαρμογή παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.377.4 KiB3
233/2020 Περί έγκρισης της αριθ. 29/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 .239.6 KiB1
235/2020 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).268.1 KiB2
236/2020 Έγκριση μελέτης« Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Μονεμβάσιας, (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)», των Γεωργοοικονομοτεχνικών μελετών και υποβολή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Δράση 4.3.1 για χρηματοδότηση268.1 KiB2
237/2020 Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.247.7 KiB2
238/2020 Έγκριση ή μη της αριθ. 93/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.240.4 KiB3
239/2020 Έκτακτη ανάθεση προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από την θεομηνία «Ιανός» του Δήμου Καρδίτσας.286.5 KiB2
240/2020 Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών –διαπραγμάτευσης για την ανάθεση έργων.264.3 KiB2
248/2020 Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Έκτακτες εργασίες στήριξης πρανούς πλησίον οικίας Αθανασίου Κόκκορη} στην ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας .275.4 KiB4
250/2020 Έκτακτη ανάθεση του έργου με τίτλο {Απομάκρυνση καταρευσάντων βράχων } στον οικισμό «Καραβοστάσι» της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.280.3 KiB5