Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2021

91

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2021 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.366.5 KiB2
002/2021 Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.402.0 KiB1
003/2021 Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο κλειστό γυμναστήριο Μολάων}.316.7 KiB1
004/2021 Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών- 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}.337.5 KiB1
005/2021 281.7 KiB0
006/2021 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας-Καραβοστασίου, προϋπολογισμού 29.999,03 €.488.9 KiB1
007/2021 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €.489.7 KiB0
008/2021 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89 €.580.1 KiB1
009/2021 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μολάων , προϋπολογισμού 48.498,28€.667.3 KiB1
010/2021 476.4 KiB1
011/2021 280.6 KiB1
015/2021 267.4 KiB3