Απόκτηση μηχανημάτων έργου

267

Σήμερα στις 14.12.2021,  παρελήφθησαν από το Δήμο Μονεμβασίας δυο (2) νέοι πετρελαιοκίνητοι ελαστικοφόροι εκσκαφείς – φορτωτές JCB (εργοστασιακός τύπος JCB 3CX 14H5NΜ), με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, μικτής ισχύος 81kW/110ΗΡ, στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 221.960,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), η χρηματοδότηση των οποίων πραγματοποιείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Με τη νέα προσθήκη, ο Δήμος Μονεμβασίας θα είναι σε θέση αφενός να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης,  βελτιώνοντας το σύστημα αντιμετώπισης των καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών και αφετέρου να βελτιώσει σημαντικά τη καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους.

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.